Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 78/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2011-12-30 07:25
Zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz zasad jej stosowania 2011-12-27 13:30
Zarządzenie Nr 76/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2011-12-27 13:29
Zarządzenie Nr 75/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-12-22 14:37
Zarządzenie Nr 74/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie likwidacji pojkazdów, które stały się własnością powiatu bytowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2011-12-22 14:35
Zarządzenie Nr 73/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 30 grudnia 2011 2011-12-20 14:53
Zarządzenie Nr 72/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji do obioru wyposażenia na potrzeby Oddziału chirurgii i bloku operacyjnego w Miastku 2011-12-19 11:29
Zarządzenie Nr 71/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 07 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na usytuowaniu projektowanego kabla optotelekomunikacyjnego (kabel w osłonie rury HDPE - 40 mm) relacji Bytów - Wojsk i dzierżawę działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Bytowskiego (drogi wewnętrzne) oraz ustalenie wysokości opłat 2011-12-08 13:48
Zarządzenie Nr 70/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 07 grudnia 2011 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2011-12-08 13:47
Zarządzenie Nr 69/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 06 grudnia 2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe 2011-12-06 14:19
Zarządzenie Nr 68/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 01 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku" 2011-12-06 14:20
Zarządzenie Nr 67/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 01 grudnia 2011 w sprawiepowołania komisji do obioru sprzętu medycznego - zabiegowego na potrzeby Oddziału chirurgii i bloku operacyjnego w Miastku aparatu do znieczuleń (2szt.) do II części zamówienia i pompy infuzyjne (6 szt.) - do III części zamówienia 2011-12-06 14:20
Zarządzenie Nr 66/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 listopada 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-11-30 08:38
Zarządzenie Nr 65/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 28 listopada 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu medycznego - zabiegowego na potrzeby Oddziału chirurgii o bloku operacyjnego w Miastku - laparoskop z torem wizyjnym (1 szt.) 2011-11-30 08:37
Zarządzenie Nr 64/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 25 listopada 2011 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2011-11-25 10:31
Zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 2011-11-25 08:43
Zarządzenie Nr 62/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 23 listopada 2011 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie przeczenia sądu o ich przypadku 2011-11-23 11:35
Zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 października 2011 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2011-10-28 07:50
Zarządzenie Nr 60/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 19 października 2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2011-10-19 13:21
Zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 18 października 2011 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania prac związanych z przeniesieniem siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie 2011-10-19 11:28
Zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 12 października 2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ruchomości nabytych w drodze orzeczeń sądowych oraz trybu jej działania 2011-10-19 11:29
Zarządzenie Nr 57/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 07 października 2011 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2011-10-19 11:29
Zarządzenie Nr 56/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 06 października 2011 w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2011-10-19 11:29
Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 30 września 2011 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2011-10-19 11:29
Zarządzenie Nr 54/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2011 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-10-19 11:29
Zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-10-19 11:30
Zarządzenie Nr 52/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-10-19 11:30
Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 28 września 2011 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym 2011-10-19 11:30
Zarządzenie Nr 50/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 września 2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2011-10-19 11:31
Zarządzenie Nr 49/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 września 2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2011-10-19 11:31
Zarządzenie Nr 48/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 23 września 2011 w sprawie opracowania i wdrożenia Planu Operacyjnego funkcjonowania Powiatu Bytowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2011-10-19 11:31
Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 22 września 2011 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2011-10-19 11:31
Zarządzenie Nr 46/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 19 września 2011 w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania skażeń i alarmowania na terenie Powiatu Bytowskiego oraz włączania do tych systemów jednostek i instytucji 2011-10-19 11:31
Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 14 września 2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-10-19 11:32
Zarządzenie Nr 44/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 13 września 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego 2011-10-19 11:32
Zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2011-10-19 11:32
Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 1 sierpnia 2011 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Osób Niepełnosprawnych w Bytowie 2011-10-19 11:33
Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 18 lipca 2011 w sprawierozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu o dodatkowe symbole i hasła klasyfikacyjne 2011-10-19 11:33
Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 14 lipca 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2011-10-19 11:34
Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu powiatowym pn. "Piękna Wieś 2011") 2011-06-29 10:42
Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. (w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-06-28 12:25
Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. (w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok ) 2011-06-15 11:42
Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-06-08 10:31
Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. (w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia 31/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 12 maja 2011r. dotyczącego zasad rachunkowości) 2011-06-08 08:52
Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. (w sprawie ustalenia procedur przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczania należnej opłaty skarbowej) 2011-06-03 11:01
Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. (w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy ze Szpitalem Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie dotyczącej usuwania skutków pożaru z dnia 31 maja 2011 r.) 2011-06-03 08:34
Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 16 maja 2011 r. (w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie po 2011r.) 2011-06-03 08:34
Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 12 maja 2011 r. (w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości) 2011-06-29 12:53
Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 11 maja 2011 r. (w sprawie wprowadzenia do użytku planu akcji kurierskiej) 2011-05-16 08:13
Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 11 maja 2011 r. (w sprawie wprowadzenia do użytku Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego) 2011-05-16 08:12
Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 11 maja 2011 r. (w sprawie wdrożenia zmodyfikowanego planu obrony cywilnej powiatu, powołania zespołu kierowania obroną cywilną powiatu bytowskiego oraz zespołu ds. przyjęcia ludności) 2011-05-16 08:11
Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 04 maja 2011 r. (w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - działki nr 613/2 w Ugoszczy) 2011-05-05 14:10
Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczatek i pieczęci urzędowych Starostwa Powiatowego w Bytowie) 2011-04-22 11:21
Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania zużytych służbowych telefonów komórkowych stanowiących mienie Starostwa Powiatowego w Bytowie) 2011-04-22 11:19
Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych - Marii i Stefana Rudnik) 2011-04-13 14:11
Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. (w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Bytowskiego nr 10/2002 z dnia 15 maja 2002r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką, które odbyły szkolenie z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką) 2011-04-05 12:14
Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 21 marca 2011 r. (w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bytowie) 2011-03-22 14:58
Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 04 marca 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-03-04 10:45
Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 22 lutego 2011 r. (w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie po 2011r.) 2011-03-01 08:58
Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 28 lutego 2011 r. (w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego) 2011-03-01 08:58
Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. (w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie ) 2011-03-01 08:33
Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 24 lutego 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-24 13:33
Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. (w sprawie wprowadzenia wzorów rejestrów, pism załatwiających sprawę oraz opisu teczki aktowej stosowanych w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-23 10:59
Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. (w sprawie wprowadzenia wzorów blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęć do podpisu stosowanych w organach powiatu bytowskiego) 2011-02-23 10:58
Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 21 lutego 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-22 08:26
Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 17 lutego 2011 (w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu o dodatkowe symbole i hasła klasyfikacyjne) 2011-02-18 08:50
Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 16 lutego 2011 (w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej) 2011-02-21 09:07
Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 08 lutego 2011r. (w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania prac związanych z przeniesieniem siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie) 2011-02-11 08:21
Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 08 lutego 2011 r. (w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-11 08:20
Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 08 lutego 2011r. (w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych) 2011-02-11 08:17
Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 08 lutego 2011r. (w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-11 08:16
Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 04 lutego 2011 (w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2011 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Parchowie i dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu: socjalizacyjnej i interwencyjnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie) 2011-02-07 10:14
Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 03 lutego 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-02-07 10:11
Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-01-27 13:28
Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-01-25 07:48
Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-01-14 07:58
Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. (w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Analizy Bezpieczeństwa i Warunków Ruchu) 2011-01-14 07:56
Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Bytowskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. (w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie) 2011-01-14 07:54