Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012". 2011-12-27 12:38
Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego 2011-12-27 12:36
Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-27 12:35
Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-27 12:33
Uchwała Nr XI/89/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2012 rok 2011-12-27 13:03
Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-12-27 12:29
Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie 2011-12-27 12:26
Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2012. 2011-12-27 12:20
Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Bytowski 2011-12-27 12:26
Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 2011-12-27 12:16
Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2011-12-27 12:14
Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-12-27 12:13
Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2011. 2011-12-27 12:07