Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Propozycje zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na 2011 r. przyjetej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 22.03.2011 r. 2011-03-29 12:08
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie określenia zakresu i trybu sprawowania nadzoru właścicielskiego 2011-03-23 11:39
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2011. 2011-03-23 07:43
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2011-03-23 07:40
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 2011-03-23 07:32
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu 2011-03-23 07:28
Projekt uchwały ( Wydz. OR) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 2011-03-16 10:21
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 r. 2011-03-16 07:58
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 2011-03-16 07:56
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie przyjęcia do realizacji niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011 - 2014. 2011-03-16 07:53
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2011-03-08 11:40
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2011-03-08 11:37
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku 2011-03-08 11:34
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 2011-03-02 07:55