Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania,
b) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
c) opis stanu faktycznego w sprawie,
d) określenie swoich żądań.

Do wniosku załączyć należy kserokopię dokumentów niezbędnych do podjęcia interwencji, tj.:

- kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu,
- odpisy pism związanych z dochodzeniem swoich roszczeń gwarancyjnych,
- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Bytowie, lub bezpośrednio w biurze Rzecznika, pokój nr 109.


Opłaty:

Brak.


Termin załatwienia sprawy:

Stosownie do ilości podań, jednak nie dłużej niż 30 dni (od 14 do 30 dni).


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Postępowanie:

- wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba fizyczna, która zawarła umowę z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową,
- rzecznik występuje do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta, a przedsiębiorca jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika,
- wszelkie pisma kierowane do przedsiębiorcy wnioskodawca otrzymuje do wiadomości,
- postępowanie ma charakter mediacyjny,
- nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji Rzecznik może skierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie, wnieść pozew do sądu powszechnego lub pomóc w sporządzeniu stosownych dokumentów.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowani osobistym kontaktem z Rzecznikiem proszeni są do pokoju nr 109 Starostwa Powiatowego. Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr 822 80 00

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 30-12-2010 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Metel 30-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 30-07-2012 12:13