Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 65/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia N 31/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2016-02-01 14:31
Zarządzenie Nr 64/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym 2015-12-23 11:27
Zarządzenie Nr 63/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2015-12-23 11:27
Zarządzenie Nr 62/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej 2015-12-21 13:46
Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu bytowskiego 2015-12-18 10:11
Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2015-12-16 07:48
Zarządzenie Nr 59/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015 2015-12-11 10:02
Zarządzenie Nr 58/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2015-12-09 14:37
Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za szczególnie osiągnięcia sportowe 2015-12-09 08:42
Zarządzenie Nr 56/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie w dniach 24 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2015 r. 2015-12-09 08:41
Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-12-09 08:33
Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-11-25 13:30
Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-11-25 13:29
Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-11-25 13:28
Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wskazania osób upoważnionych do protokolarnego wydania kupującemu uszkodzonego ambulansu typu ?P? marki Volkswagen T5 o numerze rejestracyjnym GBY JK21 zakupionego w ramach realizacji projektu Nr WND-POIS.12.01.00-00-039/08 pn. ?Poprawa jakości usług ratowniczych Szpitala Powiatu Bytowskiego, poprzez wymianę specjalistycznych środków transportu ratowniczego ? ambulansów typu ?S? i ?P? stacjonujących w Bytowie oraz typu ?P? stacjonującego w Miastku? w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA ? POIS.12.01.00-00-039/08-00? 2015-11-04 14:32
Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania oraz systemu motywacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2015-10-29 10:18
Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-10-16 14:36
Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-10-16 09:53
Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bytowskim 2015-10-13 12:58
Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 9 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania przeglądów dokumentów chronionych przepisami prawa oraz zawartych w ich zbiorze dokumentów jawnych zawierających dane sensytywne, a także dokumentów odrębnych z takimi danymi, które nie mogą być przechowywane w archiwum zakładowym 2015-10-13 12:56
Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 9 października 2015 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo ? wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2015-10-13 12:55
Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2015-10-13 12:54
Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2015-10-13 12:53
Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 30.09.2015 w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową 2015-11-17 08:58
Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2015-09-30 11:15
Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2015-09-30 10:01
Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-09-30 10:00
Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 11 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie bytowskim 2015-09-11 11:39
Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport) Starosty Bytowskiego 2015-09-11 11:39
Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 02 września 2015 r. w sprawie "Regulaminu oraganizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bytowie w czsie obowiązywania stanow gotowości obrannej państwa w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2015-09-07 11:47
Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiow Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu. 2015-09-07 11:47
Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-08-07 14:23
Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - działki nr 216 o pow. 0,0500 ha położonej w Żukówku w gminie Parchowo 2015-08-07 14:22
Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytowie 2015-08-07 11:50
Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-08-04 14:50
Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wykonania i wprowadzenia do użytku Planu Akcji Kurierskiej na terenie powiatu bytowskiego 2015-08-03 11:22
Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2" 2015-08-03 13:12
Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym Starosta Powiatowego w Miastku" 2015-07-29 11:59
Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego 2015-07-22 13:38
Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-07-21 13:42
Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych, dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Bytowskim 2015-07-20 09:22
Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2015-07-10 12:35
Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawieprzeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-07-10 12:35
Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkusu na szczeblu powiatowym pn. "Piękna Wieś Pomorska 2015" 2015-07-06 15:09
Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu (drugi przetarg pisemny nieograniczony) - działki nr 216 o pow. 0,05 ha, połozonej w obrebie ewidencyjnym Żukówko, gmina Parchowo 2015-07-03 13:48
Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-06-24 07:31
Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 2015-06-11 09:22
Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku" 2015-05-22 11:18
Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015 - 2019 2015-05-20 08:21
Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2015-04-29 12:01
Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale zamiejscowym w Miastku 2015-04-29 12:00
Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz zasad jej stosowania 2015-04-23 09:31
Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 marca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bytowie 2015-03-23 14:22
Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 20 marca 2015 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2015-03-20 14:04
Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 18 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym 2015-03-18 15:09
Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 18 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym 2015-03-18 15:09
Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym 2015-03-18 07:51
Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 16 marca 2015 w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa ? działki nr 216 o pow. 0,005 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko, gmina Parchowo, dla właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki 2015-03-18 07:50
Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 11 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2015-03-11 12:03
Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 24 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek i pieczęci urzędowych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2015-03-02 10:23
Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2015 roku 2015-03-02 10:22
Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej 2015-03-02 10:21
Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 13 lutego 2015 w sprawie odwołania oraz powołania członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2015-02-13 11:22
Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2015-01-28 15:27
Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 14 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu (przetarg pisemny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich do przedmiotu działki) 2015-01-14 13:50