Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.5.2021 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 368, 369/25 i 369/22 obręb ewidencyjny Pasieka, gmina Miastko 2021-04-15 12:15
dokument AB-IB-C.6743.1.2.2021 zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Czarna Dąbrówka, dz. nr 153/2, 144/5, 144/7, 141/76 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2021-04-06 11:05
dokument AB-IE-K.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 170/11, 170/19, 191/3, 191/4, 191/5, 407, 430 obręb Kołczygłowy. 2021-04-09 12:19
dokument AB-IA-T.6743.1.3.2021 - zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. gruntu 780 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie 2021-04-15 15:08
dokument AB-IA-T.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV - oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 149/25 i 67/5 obręb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie 2021-04-15 15:08
dokument AB-IF-P.6743.1.2.2021 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej i zbiornikowej instalacji gazowej z jednym naziemnym zbiornikiem gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanych w miejscowości Jeleńcz na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Jeleńcz , jednostka ewidencyjna Parchowo. 2021-04-12 09:08
dokument AB-IA-W.6743.1.6.2021 - zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowo, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 38/5, 38/7, 49/2, obręb Świątkowo, gm. Bytów 2021-03-24 13:58
dokument AB-IA-W.6743.1.5.2021- zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Udorpie i Ugoszcz, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 261, 243, 603, 267/3, 174, 602, 601, obręb Udorpie; 568, 230, 231/2, 232, 85, obręb Udorpie, gm. Bytów; 192, 562, 668, 371, 380, 86, 409, obręb Ugoszcz, gm. Studzienice 2021-04-02 14:56
dokument AB-IA-T.6743.1.1.2021 Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem na gaz dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego , działka nr 469/ obręb Tuchomie 2021-03-31 09:13
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.4.2021 Przebudowa sieci elektroenergetycznych i budowa linii kablowej 0,4 kV ze stacji Pasieka I 04-0612 gm. Miastko na działkach nr 347/3, 337/36, 337/37, 337/38, 337/29, 191/2, 334, 332/1, 332/2, 333, 335, 336 obręb Pasieka, gmina Miastko 2021-03-18 09:19
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.3.2021 Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , działka nr 371/2 obręb 83/2 w Miastku 2021-04-01 08:00
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.2.2021 Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , działka nr 371/2 obręb 83/2 w Miastku 2021-04-01 08:00
dokument AB-IA-W.6743.1.3.2021 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejscowości Rzepnica ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 8/2, 1/6, 1/9, 1/21, 1/22, 1/23, 4/38, 8/1, 25, 13/10, 22, 24/1, obręb Rzepnica; 204/1, 191/7, obręb Pomysk Wielki, gm. Bytów 2021-04-09 14:42
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.1.2021 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przebudowa przegród zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku) na działce nr 55 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino 2021-04-14 10:12
dokument AB-IA-W.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych na dz.306/9÷11 i 306/17÷22 oraz przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV w m. Udorpie, zaprojektowanej w miejscowości Udorpie, na działkach o nr ewid. gruntu: budowa: 306/9, 306/10, 306/11, 306/13, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21, 306/22, 306/23, 306/3, 306/5; przebudowa: 302/2, 302/1, 303/2, 305, 261, 306/5 obręb Udorpie, gm. Bytów 2021-03-03 09:36
dokument AB-IC-M.6743.1.4.2021 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Bytów na działkach o nr ewid. gruntu: 162/24, 162/33, 162/26, 162/28, 162/29, 162/30, obręb 101 Bytów, jedn. ewid. Bytów 2021-03-15 11:44
dokument AB-IC-M.6743.1.3.2021 - Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bytów przy ul. E. Orzeszkowej na działkach o nr ewid. gruntu: 22/98, 429, 430, 435, 439 , obręb 99 Bytów, jedn. ewid. Bytów 2021-03-23 13:11
dokument AB-IA-W.6743.1.1.2021 -zgłoszenie zamiaru wykonania instalacji gazowej oraz zbiornikowej instalacji gazowej z jednym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 dm3, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Nieczulice, na działce o nr ewid. gruntu 268/1 i 5/23, obręb Świątkowo, gm. Bytów 2021-02-23 15:18
dokument AB-IC-B.6743.1.1.2021 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Dąbrówka, dz. o nr ewid. gruntu 198, 102/5 obręb Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom 2021-02-26 09:02
dokument AB-IE-L.6743.1.3.2021 Zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Warszawa, dz. o nr ewid. gruntu 287/5, 290, 374/2, 375/1, 375/2, 291 obręb Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica 2021-03-26 12:01
dokument AB-IA-W.6743.1.9.2020 - zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych i zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na cele mieszkalne w miejscowość Udorpie, na działce o nr ewid. gruntu 235/4, obręb Udorpie 2021-01-29 11:00
dokument AB-IB-C.6743.1.1.2021 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w miejscowości Nożyno, na działkach o nr ewid. gruntu 85/8, 85/1, 101/23, 101/21 obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2021-02-03 15:10
dokument AB-IE-L.6743.1.2.2021 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV - oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowite, na działkach o nr ewid. gruntu 261, 253 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2021-03-02 14:45
dokument AB-IF-P.6743.1.15.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 360/3, 360/14, 367/52, 367/54, 367/55, 383/2 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2021-01-18 09:19
dokument AB-IE-L.6743.1.1.2021 zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Borowym Młynie, dz. o nr ewid. gruntu 578, 579, 583/1 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica 2021-01-27 16:39
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.30.2020 Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV dz nr 13/10, 39, 13/42, 13/29, 13/31, 13/41, 13/36, 13/39, 644, 13/37 obreb Dretyń 2021-01-14 08:35
dokument AB-IB-M.6743.1.2.2020 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z montażem kotła gazowego, zaprojektowanej w miejscowości Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 50 obręb 99 Bytów. Zgłoszenie wycofano. 2021-02-02 14:38
dokument AB-IF-S.6743.1.9.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Półczno na działkach o nr eiwd. gruntu 185/3, 184, 192/9 obręb Półczno, jednostka ewidencyjna Studzienice 2021-01-08 12:23
dokument AB-IF-P.6743.1.14.2020 Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Parchowo na działkach o nr eiwd. gruntu 135/6 i 136/4 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-12-22 08:59
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.28.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565, 566, 568, 423/2 obręb 83/2 w Miastku 2020-12-18 13:21
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.27.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 61/5 i 62 obręb 83/2 w Miastku 2020-12-09 10:02
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.26.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działce nr 283/4 obręb 83/2 w Miastku 2021-01-07 11:21
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.25.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 271 i 269/1 obręb 83/2 w Miastku 2020-12-09 10:02
dokument AB-IF-P.6743.1.13.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego zaprojektowanej w miejscowości Parchowo na działkach o nr ewid. gruntu 171/23, 173/1, 292, 171/17, 180/61, 180/48, 180/19, 171/47, 180/60, 180/29, 171/40, 171/32, 180/59, 171/34, 182/11 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-12-02 13:06
dokument AB-IE-L.6743.1.7.2020 zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn na działkach o nr ewid. gruntu 578, 579, 583/1 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-12-28 14:30
dokument AB-IE-K.6743.1.8.2020 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 170/11, 170/16, 170/19, 170/21, 170/22, 170/23, 172/3, 174/3, 191/3, 191/4, 191/5, 430, obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2020-11-20 08:35
dokument AB-IE-K.6743.1.7.2020 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołczygłowy na działkach o nr ewid. gruntu 262, 266/1, 266/3, 266/6, 267/1, 269/24 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy 2020-11-19 09:06
dokument AB-IF-P.6743.1.12.2020 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej 0,4kV, budowa linii kablowej i przyłacza kablowego 0,4kV, zaprojektowane w miejscowości Parchowo, na działkach o nr ewid. gruntu 250/27, 265/2, 219/1, 220/5, 220/4, 222/3, 249, 224/10, 222/2, 222/1, 221/9 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-11-18 10:35
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.23.2020 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję mieszkalną wraz z niezbędą infrastrukturą wewnętrzną na działce nr 13/16 obręb Suchorze, gmina Trzebielino 2020-11-06 07:51
dokument AB-IF-P.6743.1.11.2020 Zgloszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz ze złaczami kablowymi i kablowo - pomiarowymi, zaprojektowanej w miejscowości Parchowo na działkach o nr ewid. gruntu 208/1, 208/7, 208/18, 210/25, 212 obręb Parchowo jednostka ewidencyjna Parchowo 2020-10-16 10:29
dokument Oz-AB-ID-MI.6743.1.20.2020 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej 2xDN80 (160) na działce ne 291/9 obręb 83/2 w Miastku 2020-11-25 09:30
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.19.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 120/1, 3339/19, 321, 333/8 obręb 83/1 w Miastku 2020-11-02 09:34
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.18.2020 Zgłoszenie przebbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 213 obręb ewidencyjny 83/5 w Miastku 2020-10-07 12:59
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.15.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 23/1 i 18/26 obręb 83/5 w Miastku 2020-10-23 08:47
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.14.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 9/2 i 10 obręb 83/3 w Miastku 2020-10-23 08:46
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.13.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 15 obręb Tursko, gmina Miastko 2020-10-16 12:52
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.12.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 11/1 obręb Kamnica, gmina Miastko 2020-10-16 12:51
dokument AB-IE-K.6743.1.6.2020 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 266/1, 266/6, 269/24, 266/11, 266/12 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2020-10-13 10:32
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.11.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 151 obręb Swierzenko, gmina Miastko 2020-10-13 15:19
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.10.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 219 obręb Świerzno, gmina Miastko 2020-10-13 15:18
dokument AB-IF-S.6743.1.8.2020 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Sominy na działce o nr ewid. gruntu 26/16 obręb Sominy, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2021-01-13 11:53
dokument AB-IE-L.6743.1.6.2020 Przebudowa i budowa sieci 0,4 kV w miejscowości Piaszczyna, działki o nr ewid. gruntu 152, 155, 153, 154, 156 obręb Piaszczyna, jednostka ewidencyjna Miastko oraz Brzozowo, działki o nr ewid. gruntu 175, 174, 172, 176, 169, 168, 160/18, 160/15, 177, 160/13, 160/16 obręb Brzozowo jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-09-25 14:19
dokument AB-IE-K.6743.1.5.2020 zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego z zasilaniem linią kablową nn w miejscowości Radusz, dz. o nr ewid. gruntu 123/4 oraz 104/1 obręb Radusz jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2020-10-13 13:17
dokument AB-IC-M.6743.1.12.2020 - zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w ramach zadania pn. Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie, zaprojektowanej w Bytowie, ul. Dworzec, Nad Borują, Wolności, działki o nr ewid. gruntu: 152/5, 109/16, 151, 153/2, obręb 104 Bytów i 1/49, 1/53, 1/54, obręb 105 Bytów, gm. Bytów 2020-09-21 09:59
dokument AB-IE-L.6743.1.4.2020 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Łąkie, na działkach o nr ewid. gruntu 618/31, 618/32, 618/26, 618/51, obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-09-16 13:06
dokument AB-IA-W.6743.1.6.2020 - zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dąbie na działkach o nr ewid. gruntu: 42, 64/10, obręb Dąbie, gm. Bytów. 2020-09-07 11:11
dokument AB-IB-C.6743.1.6.2020 zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Rokity na działce o nr ewid. gruntu 420 obręb Rokity 2020-09-08 09:13
dokument AB-IA-W.6743.1.5.2020 - zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbie, ul. Miodowa na działkach o nr ewid. gruntu: 55/43 i 454/1, obręb Dąbie, gm. Bytów. 2020-08-24 12:00
dokument AB-IF-P.6743.1.9.2020 zgłoszenie przebudowy i remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki zlokalizowanego w miejscowości Jamno na działce o nr ewid. gruntu 118/2 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-08-24 14:12
dokument AB-IC-M.6743.1.10.2020 - Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynków wielorodzinnych w Bytowie przy ul. Ceynowy na działkach o nr ewid. gruntu: 19/5 i 19/6, obręb 99 Bytów, gm. Bytów. 2020-08-10 12:25
dokument AB-IA-W.6743.1.4.2020 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Spacerowej w Dąbiu, na działce nr 42 obręb Dąbie 2020-07-31 15:04
dokument AB-IC-M.6743.1.7.2020 - zgłoszenie budowy abonenckiej stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowymi 15 kV i 0,4kV 2020-08-18 14:57
dokument AB-IB-C.6743.1.4.2020 zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Rokity, dz. o nr ewid. gruntu 382, 379, 173/3, 381/2 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2020-06-26 08:56
dokument AB-IE-L.6743.1.3.2020zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kablowej w miejscowości Lipnica na działkach o nr ewid. gruntu 329/34, 329/35, 562, 564, 565, 566 obręb Lipnica , jednostka ewidencyjna LIpnica. 2020-06-26 15:28
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.9.2020 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej przy ul. Wybickiego w Miastku na działce o nr ewid. 291/9 obręb 83/2 w Miastku 2020-07-24 07:40
dokument AB-IC-B.6743.1.6.2020 Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 9/2, 12/2, 8/10, 8/9, 4/3 obręb Borzytuchom, 280 obręb Jutrzenka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-06-23 07:43
dokument AB-IC-B.6743.1.5.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 185/3, 186/1, 190/2, 200/2, 200/18, 200/40 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-06-23 08:18
dokument AB-IC-B.6743.1.4.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kVzaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 215, 216, 104/12, 105/1, 105/14 obręb Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-06-23 08:19
dokument AB-IF-S.6743.1.7.2020 Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Studzienice na działkach o nr ewid. gruntu 217/1, 202/6, 201/2, 200/3, 187/5, 198/11, 197/6, 443, 195/2, 194/12 obręb Studzienice, jednostka ewidencyjna Studzienice 2020-06-19 14:33
dokument AB-IC-B.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowych 0,4kV, złącz kablowych 0,4 kV, linii napowietrznej 0,4 kV i demontażu linii napowietrznej 0,4kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 246/10, 246/4, 244/2, 246/12, 246/11, 246/9, 242 obręb Borzytuchom i 95, 137, 96, 243, 92 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-06-10 14:24
dokument AB-IF-P.6743.1.6.2020 Budowa linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo na działkach o nr ewid. gruntu 38/26, 164/5, 35, 38/27 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-05-11 15:02
dokument AB-IC-M.6743.1.4.2020 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Reymonta na działkach o nr ewid. gruntu: 146/3, 28/5, 439, 435, 430, 429, 433, 434, obręb 99 Bytów, gm. Bytów 2020-04-28 08:56
dokument AB-IC-M.6743.1.3.2020 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Reymonta na działkach o nr ewid. gruntu: 439, 447, 422, 430, 446/2, 446/3, obręb 99 Bytów, gm. Bytów 2020-04-28 08:56
dokument AB-IB-C.6743.1.3.2020 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kVKleszczyniec, działki o nr ewid. gruntu 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 245/11, 245/12, 245/14, 245/15, 245/17, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24 obręb Kleszcyniec, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2020-04-29 09:37
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.7.2020 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce o nr ewid. gruntu 68/33 obręb Przęsin, jednostka ewidencyjna Miastko-Obszar Wiejski 2020-04-17 10:09
dokument AB-IC-B.6743.1.2.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Struszewo na działkach o nr ewid. gruntu 288/1, 288/5 obręb Struszewo, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-04-06 08:40
dokument AB-IC-B.6743.1.1.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 184/11, 190/2, 200/1, 200/2, 200/13 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2020-04-06 08:40
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.5.2020 - zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEde63 o długości 88,50 mb metodą wykopu otwartego, zaprojektowanej w m. Pasieka na działkach o nr ewid. gruntu 831/3, 408, 400 obręb Pasieka, jednostka ewidencyjna Miastko-Obszar Wiejski 2020-04-22 15:08
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.4.2020 - zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEde63 o długości 88,50 mb metodą wykopu otwartego, zaprojektowanej w m. Pasieka na działkach o nr ewid. gruntu 933/3, 933/2, 933/1, 400 obręb Pasieka, jednostka ewidencyjna Miastko-Obszar Wiejski 2020-04-22 15:08
dokument AB-IF-S.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrzno - kablowej 0,4kV z rozbiórką sieci elektroenergetycznej zaprojektowane w miejscowości Ugoszcz na działkach o nr ewid gruntu 156/2, 192, 206, 207, 210, 213/2, 213/3, 214/1, 219, 221, 222, 228/1, 229, 231, 458, 459, 460, 461/1, 461/3, 463/1, 464/5, 483, 502, 506, 507/1, 507/2, 508/2, 509/1, 509/2, 511, 512, 513/4, 514, 516, 517, 518/2, 519/1, 519/2, 521, 526/2, 528, 530, 533, 556, 557, 558, 560, 561, 562 obręb Ugoszcz jednostka ewidencyjna Studzienice. 2020-04-07 13:36
dokument AB-IF-P.6743.1.4.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Parchowo na działkach o nr ewid gruntu 269/6, 269/5, 269/13, 269/17, 269/9, 270/2, 250/27, 250/30, 265/2 obręb Parchowo jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-03-31 11:48
dokument AB-IF-P.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Parchowo, na działkach o nr ewid. gruntu 269/6, 269/7, 268/6, 268/15, 268/23 i 265/2 obręb Parchowo ednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-03-31 11:47
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.3.2020 - zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEde63 o długości 80,00 mb metodą wykopu otwartego, zaprojektowanej w m. Pasieka przy ul. Świerkowej, na działce o nr ewid. gruntu 828 obręb Pasieka, jednostka ewidencyjna Miastko-Obszar Wiejski 2020-03-30 11:05
dokument AB-IA-T.6743.1.1.2020 - zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zaprojektowanej w m. Trzebiatkowa, na działkach o nr ewid. gruntu: 333, 327/4, 334/2, 328, 314/11, 344/2, 504/9 obręb Trzebiatkowa, jednostka ewidencyjna Tuchomie 2020-04-14 12:28
dokument AB-IC-M.6743.1.2.2020 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 189/30, zaprojektowanej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 189/6, 189/26, 189/30, obręb 101 Bytów 2020-02-19 09:45
dokument AB-IE-K.6743.1.2.2020 zgłoszenie wymiany złącza i budowy linii kablowej w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 171/10, 171/11, 171/13, 171/15, 171/17, 171/18, 171/20, 171/21, 407, 409 obręb Kołczyglowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy 2020-02-26 15:23
dokument AB-IE-K.6743.1.1.2020 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Radusz na działkach o nr ewid. gruntu 257/5 obręb Radusz, 262 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2020-02-19 11:42
dokument AB-IF-P.6743.1.1.2020 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo, na działkach o nr ewid. gruntu 38/9, 38/26, 38/20, 38/21,38/22, 38/23, 38/24, 38/25 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-03-02 13:56
dokument AB-IE-L.6743.1.1.2020 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Upiłka na dzialkach o nr ewid. gruntu 495, 467, 501/3 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-02-12 12:02
dokument AB-IF-S.6743.1.2.2020 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Kłączno na działkach o nr ewid. gruntu 56/10 i 57/2 obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2020-02-19 14:54
dokument AB-IF-S.6743.1.8.2019 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci oświetlenia drogowego, zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz na działkach o nr ewid. gruntu 192, 371, 424/1, 483, 502, 507/2, 516, 517, 518/2, 556, 557, 560, 562, 668, 511, 463/1 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice 2020-01-31 09:41
dokument AB-IF-P.6743.1.9.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Parchowski Młyn na działkach o nr ewid. gruntu 355/24, 354/1, 355/1 obręb Parchowo jednostka ewidencyjna Parchowo. 2019-12-30 09:07
dokument AB-IF-P.6743.1.8.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo na działkach o nr ewid. gruntu 38/9, 38/26, 38/20, 38/21, 38/23, 38/24, 38/25 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-01-27 10:36
dokument AB-IF-S.6743.1.6.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowosci Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 332 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-12-10 14:17
dokument AB-IF-S.6743.1.5.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz, na działce o nr ewid. gruntu 680 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-12-10 14:30
dokument AB-IB-C.6743.1.11.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasielnia działek nr: 23/5, 23/7, 23/9, 23/11, 23/13 i 23/15, zaprojektowanej na działkach nr: 37, 21 i 23/17 obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-11-25 12:30
dokument AB-IA-W.6743.1.4.2019 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 1/6, 1/37, 1/38, obręb Rzepnica, gm. Bytów 2019-12-03 10:47
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.24.2019 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. nr 274, 27/12, 4 obręb 83/4 w Miastku 2020-01-09 09:33
dokument AB-IB-C.6743.1.9.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej, przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Rokity dla zasilenia dz. 141/1, dz. nr: 151, 401, 399, 149/2, 149/5 i 400 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-11-27 09:09
dokument AB-IB-C.6743.1.8.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej, demontaż linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Rokity, dz. nr: 161/3, 161/2, 152, 401, 151 i 153 obr. Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-11-27 09:10
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.22.2019 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Miastko (ul. Wielkpolska) dz. nr 55/4, 74/1, 75/8 obręb 83/3 w Miastku 2019-11-08 11:32
dokument AB-IC-M.6743.1.6.2019 - Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia, zaprojektowanego w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów na działce o nr ewid. gryuntu 49/3, obręb 104 Bytów. 2019-11-07 13:39
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.21.2019 Budowa oświetlenia drogowego w Miastku ul. Koszalińska , dz. nr 555,557,558 obręb 83/2 w Miastku 2019-10-04 13:02
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.20.2019 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo, dz. nr 74,75,76 obręb Wałdowo, gmina Miastko 2019-10-04 13:00
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.19.2019 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebieszyno na działce nr 460/3 obręb Pasieka, gmina Miastko 2019-10-04 12:58
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.18.2019 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dretyń na działce nr 644 obręb Dretyń, gmina Miastko 2019-10-04 12:53
dokument AB-IA-W.6743.1.3.2019 - budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Pomysk Wielki, na działkach o nr ewid. gruntu: 403, 180, 345/5, 179/3, 345/9, 345/11, 179/5, 179/17 obręb Pomysk Wielki, gm. Bytów 2019-10-18 15:14
dokument AB-IF-S.6743.1.4.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Studzienice na działkach o nr ewid. gruntu 156, 132 i 126/1 obręb Studzienice, jednostka ewidencyjna Studzienice 2019-10-03 10:08
dokument AB-IF-S.6743.1.3.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Studzienice na działkach o nr ewid. gruntu 129/8 i 126/1 obręb Studzienice jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-10-03 10:07
dokument AB-IA-W.6743.1.2.2019 - zgłoszenie budowy i przebudowy sieci 0,4 kV 04-0220 Świątkowo PGR, obwody 100 i 200; budowa sieci 0,4 kV w m. Świątkowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 205, 5/48, 207, 209, 34/5, 35/3, 32, 199, 198, 197 obręb Świątkowo, gm. Bytów 2019-09-24 12:03
dokument AB-IE-L.6743.1.10.2019 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Łąkie, na działkach o nr ewid. gruntu 618/45, 618/46 obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-09-04 13:21
dokument AB-IE-L.6743.1.9.2019 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Kiedrowice, na działkach o nr ewid. gruntu 13/5, 13/6 obręb Kiedrowice, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-09-02 08:19
dokument AB-IF-S.6743.1.2.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Sominy na działkach o nr ewid. gruntu 1, 195/1, 225, 185/7 obręb Sominy, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-09-09 09:38
dokument AB-IE-L.6743.1.6.2019 Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego (instalacji w ramach przebudowy drogi), dz. o nr ewid. gruntu 212, obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-09-17 14:45
dokument AB-IC-M.6743.1.5.2019 - Budowa linii kablowej 0,4 kV w Bytowie, ul. Sychty działki o nr ewid. gruntu: 174/10, 174/11, 174/8, 174/28, 183/4, 183/8, 183/12, 151/7, 151/8, 183/9, 183/10, obręb 101 Bytów, gm. Bytów. 2019-09-06 09:30
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.15.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Poborowo gm. Trzebielino na działkach nr 30/1, 79/3, 108/1 obręb Poborowo 2019-08-13 12:11
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.14.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Zielin gm. Trzebielino na działkach nr 77/3, 77/4, 283 obręb Zielin 2019-08-13 12:12
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.13.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dolno gm. Trzebielino na działakch nr 511, 513, 526, 528/4, 532/9 obręb Trzebielino 2019-08-13 12:13
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.12.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebielino gm. Trzebielino na działkach nr 107/2, 108, 109 obręb Trzebielino 2019-08-13 12:14
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.11.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Zielin, gm. Trzebielino na działkach nr 45, 125 obręb Zielin 2019-08-13 12:15
dokument AB-IF-S.6743.1.1.2019 - Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i budowy linii kablowej na działkach o nr ewid. gruntu 5/3, 5/9, 5/10, 10/3, 10/4, 18/1, 20, 21, 22, 23, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 31 i 59/1 obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Studzienice 2019-08-19 12:53
dokument Rozbiórka, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Zielin na działkach nr 5/4, 6/2, 7, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11/1, 11/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 12/16, 12/15, 14, 15, 17, 18/2, 20/1 obręb ewidencyjny Zielin, gmina Trzebielino 2019-08-26 11:03
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.9.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego napięcia (0,5 MPa) z rur PEde63 o długości 65,00 mb na terenie działki nr 828 obręb ewidencyjny Pasieka, gmina Miastko 2019-09-03 09:23
dokument Rozbiórka, budowa i przebudowa linii napowietrznych 0,4kV i budowa linii kablowych 0,4kV ? przebudowa sieci 0,4kV zasilanej ze stacji 15/0,4kV obręb Kramarzyny, obręb Trzebiatkowa, jednostka ewidencyjna Tuchomie 2019-07-22 14:58
dokument AB-IF-P.6743.1.4.2019 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Baranowo na działce o nr ewid. gruntu 340 obręb Nowa Wieś , jednostka ewidencyjna Parchowo 2019-07-16 09:15
dokument AB-IE-L.6743.1.5.2019 zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu 756/6, 766/4 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-08-05 10:18
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.6.2019 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 obręb 83/2 w Miastku. 2019-06-28 11:33
dokument 2019-06-03 11:29
dokument AB-IA-W.6743.1.1.2019 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Pomysk Wielki, na działkach o nr ewid. gruntu: 403, 180, 345/5, 179/3, 345/9, 345/11, 179/5, 179/17 obręb Pomysk Wielki, gm. Bytów 2019-08-19 15:05
dokument AB-IC-B.6743.1.4.2019 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 171/5, 171/6, 190/1 obręb Borzytuchom, jednostka ewidenyjna Borzytuchom 2019-06-03 08:18
dokument AB-IE-L.6743.1.4.2019, Energa Operator SA Oddz. Koszalin, zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV,m-ść Trzebielsk, dz. nr 256.35 i 256.17 obr. Lipnica 2019-06-03 11:31
dokument AB-IC-M.6743.1.3.2019 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w Bytowie przy ul. Podzamcze na działkach o nr ewid. gruntu: 673/4, 97/5, 98/1, 99/9, 97/7, 98/3, 99/2, obręb 102 Bytów, gm. Bytów. 2019-06-17 09:12
dokument AB-IF-P.6743.1.3.2019 Zgloszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Żukówko na działce o nr ewid. gruntu 118/52 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2019-05-29 08:44
dokument AB-IC-B.6743.1.3.2019 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w miejscowości Niedarzyno na działkach o nr ewid. gruntu 141/12, 143/4, 141/4, 250/3, 250/4 obręb Niedarzyno, jednostka ewidenyjna Borzytuchom 2019-06-03 08:19
dokument AB-IC-M.6743.1.1.2019 - Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia Bytów na działkach o nr ewid. gruntu: 11/4, 30/2, 34, 39, obręb 101 Bytów, gm. Bytów 2019-06-06 11:27
dokument AB-IF-P.6743.1.2.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków, zaprojektowanych w miejscowości Parchowo na działkach o nr ewid. gruntu 252/5, 252/7, 265/2 268/23 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2019-04-30 07:51
dokument AB-IC-B.6743.1.2.2019 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. 184/11, obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom 2019-04-16 08:12
dokument AB-IB-C.6743.1.4.2019, Energa Operator SA Oddz. Koszalin, zgłoszenie budowy linii kablowej energet. nn 0,4 kV, dz. nr: 133/3, 408 i 530 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-04-12 12:57
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.4.2019 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej dz. nr 162, 169, 577, 578/5 obręb Wałdowo, gmina Miastko. 2019-04-10 10:24
dokument AB-IB-C.6743.1.3.2019, Energa Operator SA Oddz. Koszalin, zgłoszenie budowy linii kablowej energet. nn 0,4 kV, Rokity, działki nr: 529, 238/11, 271/5 i 271/4. 2019-03-27 11:59
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.3.2019 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dz.nr 68/33 obręb Przęsin, gmina Miastko. 2019-05-02 10:59
dokument AB-IE-L.6743.1.2.2019 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w miejscowości Mielno na działkach o nr ewid. gruntu 81 i 82 obręb Mielno, jednostka ewidenyjna Lipnica. 2019-03-15 10:27
dokument AB-IA-T.6743.1.7.2019 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia działek nr 39/3, 39/4, 39/5, obręb Masłowice Trzebiatkowskie, jednostka ewidencyjna Tuchomie 2019-04-04 12:16
dokument AB-IE-L.6743.1.1.2019 Odbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Łąkie na działce o nr ewid. gruntu 455 obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-03-05 12:54
dokument AB-IB-C.6743.1.2.2019 zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowych 0,4 kV oraz demontażu linii napowietrznych 0,4 kV w miejscowości Kleszczyniec, na działkach o nr ewid. gruntu 70/1, 70/2, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 77/5, 79/1, 81, 82, 87, 89/3, 114, 115, 125/1, 130/1, 130/2, 135, 136/2, 138, 150, 151, 155/2, 195, 266, 294, 297, 302, 303, 304, 305, 306 obręb Kleszczyniec, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2019-01-29 07:45
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.12.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 90/8, 90/7, 90/5 obręb 83/2 w Miastku 2019-01-09 07:28
dokument AB-IF-P.6743.1.5.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Jeleńcz na działkach o nr ewid. gruntu 127/10, 127/17 i 127/28 obręb Jeleńcz, jednostka ewuidencyjna Parchowo. 2018-12-19 13:09
dokument AB-IC-B.6743.1.10.2018 Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom, na działkach o nr ewid. gruntu 202/7, 202/20 i 202/26 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2018-12-13 09:54
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.11 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Pasieka, gmina Miastko 2018-12-27 12:44
dokument AB-IC-M.6743.1.9.2018 - Zgłoszenie linii kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynku wielorodzinnego, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Wolności na działkach o nr ewid. gruntu: 134/22 i 133, obręb 104 Bytów, gm. Bytów 2018-10-16 14:45
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.10.2018 Budowa sieci kanalizacyjnej kanalizacji deszczowej w Miastku, ul. Szewska 2018-10-25 15:06
dokument AB-IF-S.6743.1.6.2018 - Przebudowa, budowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Jeleńcz i Półczno na działkach o nr ewid. gruntu 2, 8, 6/1, 6/2, 10, 11, 164, 9 obręb Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo oraz na działkach o nr ewid. gruntu 8, 177, 179, 64/3, 64/4, 63/1, 65/4, 64/1, 65/1, 65/3, 2/3, 2/14, 2/13, 2/9, 1/2, 1/1 obręb Półczno, jednostka ewidencyjna Studzienice 2018-10-19 08:21
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.9.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz.nr 35/1, 40/3 obręb Miastko 83/1 i dz.nr 827 obręb 827 obręb Pasieka 2018-10-22 13:12
dokument AB-IF-P.6743.1.3.2018 Budowa linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Jeleńcz na działkach o nr ewid. gruntu 127/10, 127/17 i 127/28 obręb Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2018-09-04 11:42
dokument AB-IB-C.6743.1.7.2018 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Rokity, dz. nr 408 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-10-04 11:14
dokument AB-IB-C.6743.1.6.2018 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Rokity, dz. nr: 412, 386/2 i 164/12 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-10-04 11:13
dokument AB-IF-S.6743.1.5.2018 zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 233 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2018-09-19 07:40
dokument AB-IE-L.6743.1.8.2018 zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach na 813/1, 937/1, 942/1 do zasilania budynku mieszklanego jednorodzinnego w miejscowości Borowy Młyn dz. 942/1 gm. Lipnica 2018-10-10 08:54
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.8.2018 Zgłoszenie rozbudowy sieci wod. ? kan. na oś. Ceglanym obręb 83/2 , gm. Miastko 2018-09-04 10:01
dokument AB-IB-C.6743.1.4.2018 - Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Jasień, gmina Czarna Dąbrówka, dz. nr: 1/21, 1/1 i 659. 2018-09-13 11:04
dokument AB-IC-M.6743.1.6.2018 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w Bytowie, ul. 1-go Maja na działkach o nr ewid. gruntu: 652/2, 653, obręb 102 Bytów, gm. Bytów 2018-08-29 15:03
dokument AB-IC-M.6743.1.5.2018 - Zgłoszenie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Bytowie, ul. 11-go Listopada 5 działka o nr ewid. gruntu: 298, obręb 102 Bytów, gm. Bytów 2018-07-26 15:03
dokument AB-IB-C.6743.1.3.2018 - Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień, na działkach o nr ewid. gruntu: 1/21, 1/1, 659, 660, 651, 2/53, 2/52 obręb Jasień, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-07-30 10:33
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.7.2018 Zgłoszenie przebudowy linii kablowej napowietrznej 0,4kV i budowy linii kablowej 0,4kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4kV w msc. Dretynek, gmina Miastko 2018-08-13 13:53
dokument AB-IC-M.6743.1.4.2018 - Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Bytowie przy ul. M. Dąbrowskiej 31 na działce o nr ewid. gruntu: 79, obręb 99 Bytów, gm. Bytów 2018-07-26 15:02
dokument AB-IB-C.6743.1.2.2018. Zgłoszenie budowy: przełożenie odcinka sieci wodociągowej w m-ci Rokity, zaprojektowane na dz. nr 272 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-06-29 08:53
dokument AB-IA-W.6743.1.5.2018-zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia o długości 999 m wraz z 26 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica na działkach o nr ewid. gruntu: 48/12, 76/12, 76/13, 55/3, 55/4, 90 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2018-07-04 13:02
dokument AB-IA-W.6743.1.4.2018-zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia o długości 255 m wraz z 8 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w miejscowości Udorpie, na działce o nr ewid. gruntu: 233 obręb Udorpie, gm. Bytów 2018-07-04 12:59
dokument AB-IA-W.6743.1.3.2018-zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia o długości 235 m wraz z 7 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w miejscowości Udorpie, na działkach o nr ewid. gruntu: 287, 254/4 obręb Udorpie, gm. Bytów 2018-07-04 12:58
dokument AB-IB-C.6743.1.1.2018 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4 kV, dzialki nr: 88, 94, 95/3, 96/1, 100/7, 135/10, 137/7, 140, 141 i 142 obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-06-20 09:57
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.6.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego działki nr: 4/11, 19/1, 19/2, 20 obręb Poborowo, gmina Trzebielino 2018-06-19 12:22
dokument AB-IF-P.6743.1.2.2018 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo na działkach o nr ewid. gruntu 229/33, 229/34, 229/17, 229/41, 229/26 i 340 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo 2018-07-11 15:00
dokument AB-IF-S.6743.1.4.2018 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej, zaprojektowanej w miejscowości Studzienice na działkach o nr ewid. gruntu 126/1, 126/2, 129/8 i 156 obręb Studzienice, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2018-05-25 13:07
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.5.2018 Zgłoszenie budowy obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej Role-Ponikła, gm. Miastko, na działkach nr: 9, 37, 511, 501/2 obręb Role-Żabno, gmina Miastko 2018-06-13 15:11
dokument AB-IC-B.6743.1.5.2018 - zgłoszenie budowy sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, zaprojektowanych w miejscowości Osieki, na działkach o nr ewid. gruntu 196, 210, 5/1, 206, 169, 163/6, 187/9, 187/4, 187/5, 190, 189/2, 216, 217, 218, 219 obręb Osieki, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2018-06-15 14:09
dokument AB-IC-M.6743.1.3.2018 - Zgłosznie budowy linii kablowej oświetlenia, zaprojektowanej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 40/26, obręb 100 Bytów, 110/2, obręb 101 Bytów, 88, 121, obręb 102 Bytów, gm. Bytów 2018-06-01 14:37
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.4.2018 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej działki nr:87, 88, 89, 77, 114/2 obręb 83/3 w Miastku 2018-04-20 15:10
dokument AB-IC-B.6743.1.4.2018 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilania dz. nr 374/6 w m. Borzytuchom, porjektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 283/7, 331/2, 274/9 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2018-04-23 15:01
dokument AB-IC-B.6743.1.2.2018 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia dz. nr 203/5 w miejscowości Borzytuchom, projektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 205/15, 204, 203/15 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2018-04-23 15:01
dokument AB-IE-L.6743.1.4.2018 Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn, dz. 756/2, obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2018-05-14 09:16
dokument AB-IE-L.6743.1.3.2018 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, na działkach o nr ewid. gruntu: 254/5, 256/17, 253/2, 255 obręb Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2018-03-23 11:37
dokument AB-IC-B.6743.1.1.2018 Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego wraz lampą zaprojektowaną w miejscowości Chotkowo na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 243/2 i 265/2 obręb Chotkowo jednosta ewdecyjna Borzytuchom 2018-05-08 09:46
dokument AB-IE-K.6743.1.2.2018 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Barkocin, na działkach o nr ewid. gruntu 402, 25/16 obręb Barkocin, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2018-02-26 08:12
dokument AB-IC-M.6743.1.1.2018 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV i szafek kablowo-pomiarowych, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Konwaliowej na działkach o nr ewid. gruntu: 568/25, 568/28, 568/35, 574/23, obręb 102 Bytów, gm. Bytów 2018-02-06 11:42
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.2.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek w m. Miastko, ul. Morelowa - działki nr: 21/20, 21/12, 274, 21/15, 21/13, 21/23, 21/17, 21/24, 21/18 obręb 83/4 Miastko 2018-02-14 15:17
dokument AB-IE-K.6743.1.1.2018 zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 21/1, 6, 11/14, 11/12, 11/13, 2/3,7/2 obręb Łobzowo, 19 obręb Barkocin, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2018-03-01 12:56
dokument AB-IE-L.6743.1.1.2018 zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej nr 1734G od skrzyżowania z drogą gminną o nr geodezyjnym 1078 - Borowy Młyn-Upiłka wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu: 100/1, 503 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica - dotyczy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 2018-03-23 15:32
dokument AB-IA-T.6743.1.1.2018 - zgłosznie budowy linii kablowej nn 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Tuchomie - ul. Pochyła, na działkach o nr ewid. gruntu 610/19, 610/18, 483/1, 591/3, 591/18 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2018-01-29 14:47
dokument AB-IB-C.6743.1.16.2017 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, zaprojektowanych na działkach nr: 81/5, 125 i 146 w m. Zawiat, obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-02-02 12:12
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.23.2017 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznych oraz budowy linii kablowych 0,4 kV, rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej na działkach nr: 113, 157/1, 145, 146, 147, 165/1, 166/1, 166/2, 168/3, 168/2, 173/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177/1, 163, 175/7, 114, 115, 169, 177/2, 39, 175/7, 175/8, 177/14, 176/7, 13/10, 158/1, 150/1, 150/2, 13/2 obręb Dretyń 2018-01-03 14:11
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?Dom w żurawkach 4(P)? w zabudowie zagrodowej, zaprojektowanego w m. Niezabyszewo, na działce o nr ewid. gruntu: 346/2 obręb Niezabyszewo, gm. Bytów 2017-11-28 13:01
dokument AB-IE-K.6743.1.4.2017 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 430, 170/19, 172/3 obręb Kołczygłowy. 2017-12-13 09:30
dokument OZ-AB-ID-TR.6743.1.22.2017 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg adapt. projektu typ. "ZOSIA 3" na działce nr 13/33 obręb Suchorze, gmina Trzebielino 2017-12-11 12:19
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.21.2017 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV na dzialkach nr: 7, 8/1, 33/2, 514 obręb 83/2 Miastko 2017-12-04 15:06
dokument AB-IF-P.6743.1.11.2017 zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego wraz z lampami, zaprojektowano w miejscowości Struga na działkach o nr ewid. gruntu 431/14, 31/15, 431/11, 31/10, 31/9 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2018-01-09 08:43
dokument AB-IF-S.6743.1.4.2017 zgłoszenie demontażu, budowy, przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 k oraz budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania działki o nr ewid. gruntu 44/3 obręb Osława Dąbrowa, zaprojektowanych w miejscowości Osława Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu: 19, 55, 63, 49/1, 49/2, 48/2, 48/1, 205/11, 205/12, 16/2, 16/1, 15/3, 15/4, 15/1, 14/5, 61, 67, 46, 45, 44/2, 44/1 obręb Osława Dabrowa, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2018-01-08 09:21
dokument AB-IE-L.6743.1.10.2017 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 123/56 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica 2017-12-13 11:35
dokument AB-IF-S.6743.1.3.2017 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Jabłończ Wielki, na działkach o nr ewid. gruntu 5/9, 10/3, 5/11 obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2017-11-24 07:55
dokument AB-IF-P.6743.1.10.2017 zgłoszenie przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4kV oraz wymiany przyłącza napowietrznego 0,4kV zaprojektowanych w miejscowości Jamno na działkach o nr ewid. gruntu 233/3, 233/10, 254/5, 2/1, 228/1, 228/4, 1/5 obręb Żukówko, oraz na działkach o nr ewid. gruntu 4, 12, 11, 13/2, 1, 3, 2, 10/2, 9/6 obręb Jamno, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-11-22 14:06
dokument AB-IE-L.6743.1.9.2017 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu 741/8, 741/7, 740 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2017-11-20 09:14
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1. 19.2017 Rozbudowa sieci wodociągowej dla msc. Gatka, gmina Miastko, działki nr: 64, 167, 163, 30, 6/1, 6/2 obręb Gatka, gmina Miastko 2017-11-15 13:36
dokument AB-IB-C.6743.1.15.2017 - zgłoszenie robót budowlanych związanych z przełożeniem odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rokity, na działkach o nr ewid. gruntu 528/3, 85/3 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-11-06 09:34
dokument AB-IF-S.6743.1.2.2017 Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Sominy na działkach o nr ewid. gruntu 32/10, 32/14 i 308 obręb Sominy jednostka ewidencyjna Studzienice. 2017-10-26 09:05
dokument OZ-AB-ID-MI.6743.1.17.2017 Zgłoszenie budowy linii kablowej NN 0,4 kV dla zasilania działki 21/20 w m. Miastko, gm. Miastko 2017-10-24 11:54
dokument AB-IC-M.6743.1a.5.2017 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów, Nad Borują, Drzymały na działkach o nr 34/1, 34/7, 34/10, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43/1, 47/13, 51/3, 51/5, 53, 51/2, 55, 61/1, 86, 83, 49/2, 49/3, 60/3, 78, 107, 82/4, 58/9, 65/5, 47/1, 38, 45, 35, obręb 104 Bytów, gm. Bytów 2017-10-25 09:11
dokument AB-IF-P.6743.1.9.2017 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej zaprojektowanej w mijscowości Grabowo na działkach o nr ewid. gruntu 12/1, 297/2, 293/3, 20, 288/3 obręb Grabowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2017-11-03 09:52
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.16.2017 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w msc. Wegorzynko, gmina Miastko 2017-10-19 14:03
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?Dom w zdrojówkach 3? w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zaprojektowanego w Udorpiu na działce o nr ewid. gruntu 290/2 obr. Udorpie, gm. Bytów 2017-10-19 11:34
dokument Zgłoszenie budowy budynku nadleśniczówki, zaprojektowanego w m. Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu: 44/17 obręb Mądrzechowo, gm. Bytów 2017-09-27 08:59
dokument AB-IB-C.6743.1.13.2017 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno, dz. nr 85/1 obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-10-19 15:08
dokument AB-IE-K.6743.1.3.2017 - Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w Gałęźni Małej, na działkach o nr ewid. gruntu1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/12, 9, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/13, 17/33, 17/34, 18, 19/1, 19/2, 19/5, 19/8, 19/11, 20/6, 21, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy 2017-10-13 11:58
dokument Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Udorpie, na dz. nr 133 obręb 105 Bytów, 353/4, 347/13, 347/12, 347/9, 347/11, 347/10, 344, 342, 341, 340, 357/1 obręb Udorpie, gm. Bytów 2017-10-06 09:02
dokument 2017-09-15 13:21
dokument AB-IB-C.6743.1.12.2017 Zgloszenie budowy sieci światłowodowej wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej, studni kablowej i słupków rozdzielczych w m. Czarna Dabrówka, zapr. na dz. nr: 258/1, 258/2, 262, 257, 260, 272, 152/9, 302/2, 146/11, 146/6, 153/2, 24/1, 201/2, 141/67, 141/53, 250, 203/1, 225/2, 225/12, 225/6, 182/3, 293, 287, 288, 290, 291, 289, 210/4, 210/3, 181, 106/1, 183/1, 182/4, 183/2, 223. 2017-11-06 09:42
dokument AB-IB-C.6743.1.11.2017 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej wraz z posadowieniem słupków rozdzielczych w m. Kozy, zaproj. na dz. nr: 42, 15, 604, 607/2, 607/3, 598, 597 i 561 obręb Kozy, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-11-06 09:38
dokument AB-IB-C.6743.1.10.2017 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej wraz z posadowieneim słupków rozdzielczych w m. Kozin, zaproj. na dz. nr: 225/3, 3/2, 15/1, 225/2, 9/5 i 9/9 obręb Kozy, jednostka ewidecyjna Czarna Dąbrówka. 2017-11-02 13:05
dokument AB-IB-C.6743.1.9.2017 Budowa sieci światłowodowej wraz z posadownieniem słupków rozdzielczych w m. Kotuszewo, zaprojektowanych na dz. nr: 8, 33 i 453/1 obręb Kotuszewo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-11-02 13:04
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 168, 161/1, zaprojektowanej w m. Udorpie, na działkach o nr ewid. gruntu: 164, 326, 311/2, 211 obręb Udorpie, gm. Bytów 2017-09-26 14:40
dokument AB-IB-C.6743.1.7.2017 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasielnia działki nr 4/50 obręb Jasień, jednostka ewidencyjna Czarna Dabrówka. 2017-10-12 08:24
dokument AB-IC-B.6743.1.11.2017 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV projektowanej w Niedarzynie, na działce o nr ewid. gruntu 252 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2017-08-31 15:27
dokument AB-IC-B.6743.1.12.2017 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV - projektowanej w miejscowości Osieki, na działce o nr ewid. gruntu 185/11 obręb Osieki, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2017-08-31 15:22
dokument AB-IC-B.6743.1.13.2017 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV projektowanej w Borzytuchomiu, na dzałkach o nr ewid. gruntu 287/1, 287/8 i 287/15 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom 2017-08-31 15:16
dokument AB-IB-C.6743.1.6.2017 Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej na działkach nr: 239, 342 i 343 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-09-21 10:05
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.15.2017 - zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Tursko, gm. Miastko 2017-09-08 12:49
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 9/8, 23/17 i 21 w m. Nożyno, obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-09-21 10:34
dokument AB-IF-P.6743.1.8.2017 Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami i szafką oświetleniową, zaprojektowaną w miejscowości Nakla na działkach o nr ewid. 6/7 i 8 obręb Nakla, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2017-09-15 10:45
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ "Dom w żurawkach 4(P)" w zabudowie zagrodowej, zaprojektowanego na działce o nr ewid. gruntu: 346/2 obręb Niezabyszewo, gm. Bytów 2017-10-04 09:49
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 463 m wraz z 13 słupami oświetlenia drogowego, zaprojektowanej w m. Mądrzechowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 24, 112 obręb Mądrzechowo, gm. Bytów. 2017-09-11 14:21
dokument AB-IC-B.6743.1.10.2017 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Borzytuchom, na działce o nr ewid. gruntu 374/6 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2017-09-11 13:27
dokument Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku 2017-08-24 15:19
dokument AB-IA-T.6743.1.3.2017 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia działki nr 240/2 w miejscowości Trzebiatkowa, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 220, 238/2, 241 obręb Trzebiatkowa, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2017-09-29 08:55
dokument AB-IB-C.6743.1.3.2017 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Rokiciny, na działkach o nr ewid. gruntu 121, 207/1, 207/3, 207/2, 228 obręb Rokiciny, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2017-08-16 09:18
dokument OZ-AB-ID-MG.6743.1.12.2017 - zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Świeszyno, na dz. o nr ewid. gruntu: 199/2, 199/5, 196, 199/19 obręb Świeszyno, gmina Miastko 2017-08-10 15:27
dokument AB-IC-B.6743.1.6.2017 - zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom, na dz. o nr ewid. gruntu 287/1, 287/7, 2897/15 obręb Borzytuchom. 2017-09-29 08:53
dokument AB-IC-B.6743.1.7.2017 - zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na dz. o nr ewid. gruntu 252 obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom. 2017-09-01 12:12
dokument AB-IC-B.6743.1.8.2017 - zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej w miejscowości Osieki, na dz. o nr ewid. gruntu 183, 185/11 obręb Osieki. 2017-09-01 12:18
dokument AB-IF-P.6743.1.7.2017 - zgłoszenie rozbudowy budynku - robót budowlanych zaprojektowanych w miejscowości Jeleńcz, na działce o nr ewid. gruntu 36/2 obręb Jeleńcz, gmina Parchowo 2017-08-29 14:17
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ DOM PRZY CYPRYSOWEJ 29, zaprojektowanego w miejscowości Udorpie na działce o nr ewid. gruntu: 600 obręb Udorpie, gm. Bytów 2017-08-16 10:46
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Wybickiego działki o nr ewid. gruntu: 15/3, 15/1, 12/8, obręb 99 Bytów i 26/1, obręb 100 Bytów. 2017-08-09 13:12
dokument AB-IC-B.6743.1.5.2017 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Ryczyn, na działkach o nr ewid. gruntu 177/3, 70, 64/3, 64/10, 64/6, 64/13 obręb Jutrzenka w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntu 64/4 i 64/5 obręb Jutrzenka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2017-08-31 14:16
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 751 m wraz z 24 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Pomysku Wielkim 2017-08-23 11:18
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 657 m wraz z 21 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Udorpiu 2017-08-23 11:17
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 575 wraz z 18 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Rzepnicy 2017-08-23 11:16
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 277 wraz z 9 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Rzepnicy 2017-07-27 14:19
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 113 wraz z 4 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Gostkowie 2017-08-23 11:15
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 189 m wraz z 5 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Gostkowie 2017-07-12 15:16
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 904 m wraz z 27 słupami oświetlenia drogowego zaprojektowanej w Dąbiu 2017-08-23 11:13
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w msc. Suchorze, na działkach o numerze ewid. gruntu:13/16, 13/10, 13/48 obręb Suchorze, gmina Trzebielino 2017-07-14 13:59
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w m. Bytów, przy ul. Szarych Szeregów, na działkach o nr ewid. gruntu: 46/28, 47/14 obręb 104 Bytów, gm. Bytów 2017-07-13 08:50
dokument Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miastku 2017-08-09 12:56
dokument Zgłoszenie budowy wodociągu rozdzielczego zaprojektowanego w miejscowości Nowa Wieś na działkach o nr ewid. gruntu 29 i 39 obręb Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-07-14 14:10
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Węgorzynko, gmina Miastko 2017-07-10 15:20
dokument AB-IB-C.6743.1.2.2017 - zgłoszenie budowy sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV projektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 290/1, 435, 285 obręb Karwno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2017-06-29 08:16
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 2340 m wraz z 1 szafą sterowniczą i 67 słupami oświetleniowymi w miejscowości Zapceń, działki o nr ewid. gruntu: 44/1, 183/2, 183/1, 184, 390, 189, 185, 36, 114, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 90/1, 265, 90/2, 41/1, 42/3, 42/5, 42/6, 44/4, 159, 81/2, 80, 79, 77, 76, 75, 74, 73, 70, 54, 24 obręb Zapceń, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2017-06-14 08:11
dokument Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Bytowie przy ul. Kościuszki 28A na działkach o nr ewid. gruntu: 645, 642/8 obręb 102 Bytów 2017-06-20 09:08
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudowanym garażem, zaprojektowanego na działkach nr: 366 i 367 obręb Karwno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-05-11 11:12
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV projektowanej w miejscowości Borzytuchom, na działkach o nr ewid. gruntu 229/1, 229/10 obręb Borzytuchom. 2017-04-24 15:05
dokument Zgłoszenie budowy zalicznikowego przyłącza kablowego oraz linii oświetlenia drogowego 0,4kV, zaprojektowanych w miejscowości Kłączno na działkach o nr ewid. gruntu 30, 10, 70 obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2017-04-25 13:52
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w Niezabyszewie na działce o nr ewid. gruntu 367/3 obręb Niezabyszewo, gm. Bytów 2017-05-05 07:51
dokument Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia działki nr 93/1 w miejscowości Karpno, gmina Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 93/1, 95, 101 obręb Karpno. 2017-04-19 08:32
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Nakla na działce o nr ewid. gruntu 187/1 obręb Nakla, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-04-03 10:33
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb Zielin, Starkowo, gmina Trzebielino. 2017-03-29 13:08
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania działek o nr ewid. grruntu 77/1 i 77/2 obręb Jeleńcz, zaprojektowanej na działkach o nr eid. gruntu 96, 138, 167, 90, 83/2 obręb Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2017-03-21 12:24
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilania działki o nr 120/24, zaaprojektowanej w miejscowości Dąbrówka na działkach o nr ewid. gruntu: 120/2, 120/9, 120/21, obręb Dąbrówka, gm. Borzytuchom 2017-03-21 09:40
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Nowa Wieś na działce o nr ewid. gruntu 174 obręb Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-03-17 09:12
dokument Zgłoszenie budowy sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zaprojektowanej w Udorpiu, na działkach o nr ewid. gruntu: 517, 524, 376/1, 396, 399, 402/1 obręb Udorpie, gm. Bytów 2017-04-03 14:46
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów nr 80, 81, 82 obręb Turowo oraz 181 obręb Role-Żabno, gmina Miastko. 2017-03-01 14:06
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów nr 67, 74/1, 83, 84/5 obręb 83/3 w Miastku. 2017-02-23 13:48
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wądół oraz Łobzowo, na działkach o nr ewid. gruntu 72 obręb Łobzowo, 105, 63 obręb Wądół, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2017-02-27 10:04
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jezierze, na działkach o nr ewid. gruntu 244/3, 244/2, 244/5, 242, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/9, 241/6 obręb Radusz, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2017-02-27 09:12
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ Dom w lucernie (G2), zaprojektowanego w m. Dąbrówka, na działce o nr ewid. gruntu 126/21 obręb Dąbrówka, gm Borzytuchom 2017-02-15 14:51
dokument Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Udorpiu, gm. Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 543/2 obręb Udorpie 2017-01-27 12:24
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu 27/5, 42/2, 1295, 43/2, 28 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2017-01-19 08:34
dokument Zgłoszenie rozbiórki i budowy głównej przepompowni ścieków w Tuchomiu na ul. Rzecznej, na działce o nr ewid. gruntu 281/26 obręb Tuchomie 2017-02-13 13:23
dokument zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Dęby, na działkach o nr ewid. gruntu 24/6, 9, 23, 24/5, 18/2, obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-03-23 08:54
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wądół oraz Łobzowo, na działkach o nr ewid. gruntu 72 obręb Łobzowo, 105, 63 obręb Wądół, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2017-01-19 10:05
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Jezierzu na działkach o nr ewid. gruntu 244/3, 244/2, 244/5, 242, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/9, 241/6 obręb Radusz 2017-01-19 10:23
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów nr: 5/27, 457/1 obręb Trzebielino. 2017-01-19 08:05
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 365/10, 365/1, 365/7, 331/2, obręb Lipnica 2017-01-16 07:56
dokument Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zkolalizowanego w miejscowości Rzepnica, na dz. nr 129/79 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2017-01-05 08:46
dokument Zgłoszenie nadbudowy dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Udorpiu, na działce nr 543/2 obręb Udorpie, gm. Bytów 2017-01-25 15:13
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 564 m wraz z 14 słupami oświetlenia drogowego, zaprojektowanego w Udorpiu, na działkach o nr ewid. gruntu: 311/1, 311/2, 268/7 obręb Udorpie 2017-01-09 15:06
dokument AB-IA-T.6743.1.12.2016 Zgłoszenie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2016-12-22 14:53
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 116/1 obręb Miszewo, gmina Trzebielino. 2016-12-27 13:42
dokument Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 118, 121, 46 obręb Cetyń, gmina Trzebielino. 2017-01-16 12:57
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Unichowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 32/1, 32/3, 32/4, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/5, 45, 116, 117, 221/14 obręb Unichowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2016-12-15 08:36
dokument Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 509/2 obreb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice 2016-12-15 15:08
dokument Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oświetleniowej na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 231, obręb 83/4 Miastko. 2016-10-11 13:24
dokument Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dobudowy balkonu, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wieża Wodna - działka o nr ewid. gruntu: 17, obręb 105 Bytów. 2016-10-31 11:25
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Parchowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 180/48 i 180/61 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2016-10-27 12:15
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 576 m wraz z szafą sterowniczą i czternastoma słupami oświetleniowymi w miejscowości Łąkie, na działkach o nr ewid. gruntu: 225/2, 263 obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Lipnica 2016-10-25 08:07
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym, zaprojektowanym na dz. nr 31/2 obręb Jasień, jednostka ewidencyja Czarna Dąbrówka. 2016-12-29 11:26
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 168m wraz z szafą sterowniczą i czterema słupami oświetleniowymi w miejscowości Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu: 365/10, 365/1, 365/7, 331/2 obręb Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2016-09-29 13:44
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 383m wraz z szafą sterowniczą i jedenastoma słupami oświetleniowymi w miejscowości Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu: 100/12, 123/56, 123/58 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2016-10-17 09:06
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 633 m wraz z szafą sterowniczą i siedemnastoma słupami oświetleniowymi w miejscowości Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu 756/4, 717/2, 689/4, 691/3, 692/8, obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2016-10-17 08:32
dokument Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Półczno na działce o nr ewid. gruntu 65/4, obeb Półczno, gm. Studzienice. 2016-09-23 14:54
dokument Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej z pompowni i tłoczniami ścieków wraz z przyłączami do budynków w msc. Cetyń, Poborowo z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej 2016-10-24 10:42
dokument Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia elektroeneretycznego w miejscowości Modrzejewo, na działce o nr ewid. gruntu 267, obręb Modrzejewo, gmina Tuchomie. 2016-09-16 09:01
dokument Zgłoszenie budowy odcinków sieci elektroenergetycznych kablowych 0,4 kV; budowy sieci kablowej oświetlenia drogowego w zastępstwie istniejącej sieci napowietrznej; budowy odcinka sieci kablowej nn 0,4 kV łączącej stacje transformatorowe ST 04-0215 ?Bytów POM? i ST 04-1017 ?Leśna?, w Bytowie na dz. nr 120/8, 121, 146, 144/2, 119/5, 118/4, 118/3 2016-09-29 12:12
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Rzepnica, na dz. nr 135/40 obręb Rzepnica 2016-09-05 11:38
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego na działce nr eiwd gruntu 100/1 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2016-10-07 07:39
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 566 m wraz z 14 słupami oświetleniowymi, w m.Udorpie - Bytów, na działkach nr: 146 i 118/4 obr.105 Bytów; 524 obr. Udorpie 2016-08-29 10:14
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego nn, na działkach oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 82, 84, 85 obręb Słosinko, gmina Miastko. 2016-08-22 10:13
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego nn, na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 37/1 obręb Wałdowo, gmina Miastko. 2016-08-22 10:14
dokument Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego z zasilaniem linią napowietrzną nn na działkach o numerze ewid. gruntów: 38, 9/12, 9/14 obręb Cetyń, gmina Trzebielino. 2016-08-26 09:14
dokument Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego z zasilaniem linią napowietrzną nn na działkach o numerze ewid. gruntów: 4/11 i 4/6 obręb Starkowo, gmina Trzebielino. 2016-08-26 09:14
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalno- gospodarczego zaprojektowanego w miejscowości Żukówko na działce o nr ewid. 159/4 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo 2016-07-25 14:46
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 1/13, 1/5, 299/4 obręb Dretynek, gmina Miastko oraz 304/1, 304/2, 408, 127 obręb Trzcinno, gmina Miastko. 2016-08-18 12:46
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia terenu kościoła o długości ok. 194m wraz z szafą oświetleniową, naświetlaczem i ośmioma słupami oświetleniowymi, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. św. Filipa Neri na działce o nr 166/6, obręb 101 Bytów. 2016-09-01 14:38
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 337/3, 126/2, 126/5 obręb Węgorzynko, gmina Miastko. 2016-08-18 12:45
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV w celu zasilania działek o nr 610/1 i 597/6, zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz, na działkach o nr ewid. gruntu 599 i 604 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2016-08-30 13:17
dokument Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach oznaczonych wg ewid. gruntów nr: 2/12, 301/1, 2/7, 2/11, 2/5 obręb Suchorze. 2016-08-12 12:36
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej, w msc. Bąkowo, Dolno, obręb Trzebielino. 2016-08-12 12:31
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, zaprojektowanej w miejscowości Tągowie na działkach o nr ewid. gruntu 153, 67/2, 200, 214, 217/2, 213, 258, 260/2, 251 obręb Tągowie, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2016-08-25 08:02
dokument Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanej w miejscowości Tuchomie na działkach o nr ewid. gruntu 304/5, 62/2, 286 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2016-07-18 13:14
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Pasieka na działkach o numerze ewid. gruntu: 580, 581, 582 obręb Pasieka, jednostka ewidencyjna Miastko 2016-07-11 08:08
dokument Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilania dz.115/3, 589, 381/3, 381/1, 590 obręb Udorpie, projektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 82, 112/19, 115/3, 115/4 obręb 105 Bytów; 380/4, 381/2, 381/3, 384, 590 obręb Udorpie 2016-08-08 15:13
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Półczno na działce o nr ewid. gruntu 107/38 obręb Półczno, jednostka ewidencyjna Studzienice 2016-06-27 14:20
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach o nr ewid. gruntu 47/21, 47/48, 47/54, 47/53, 47/2 obręb 83/1 w Miastku. 2016-06-21 10:27
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wojsk, na działakach o nr ewid. gruntu 146/7, 147, 148, 149, obręb Wojsk, gmina Lipnica. 2016-06-14 08:17
dokument Zgłoszenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Ugoszcz, na działce o nr ewid. 134 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2016-06-03 10:54
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Parchowo, na działce o nr ewid. gruntu 171/43 obręb Parchowo, gmina Parchowo 2016-05-31 14:27
dokument Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 107 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka. 2016-06-03 13:40
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami, zaprojektowanej w miejscowości Sominy na działkach o nr ewid. gruntu 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/15, 198, 199/1 obręb Sominy, gmina Studzienice 2016-05-17 14:09
dokument Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i linii napowietrznej nn w miejscowości Lipnica przy ul. Kaszubskiej, Polnej, Słonecznej, Górnej, Rzemieślniczej, Wybickiego, Derdowskiego i Chojnickiej, na działk5ach o nr ewid. gruntu 458, 467, 481, 486, 507, 528, 533, 540, 559, 560 obręb Lipnica. 2016-04-15 07:55
dokument Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Trzebiatkowa na działce o nr ewid. gruntu 39/3 obręb Masłowice Trzebiatowskie, gm. Tuchomie. 2016-03-31 12:07
dokument Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Trzebiatkowa na działce o nr ewid. gruntu 42/1 obręb Masłowice Trzebiatowskie, gm. Tuchomie. 2016-03-31 12:03
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 832, 760/2, 921/3, 921/4, 921/10, 921/2 obręb Pasieka, gmina Miastko. 2016-04-25 14:19
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Sominy na działce o nr ewid. gruntu 36/17 obręb Sominy, gmina Studzienice 2016-05-11 14:44
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PE125, projektowanej w Mądrzechowie, na działkach o nr ewid. gruntu 21/11, 112 2016-04-15 13:28
dokument Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, w m. Płotowo, na dz. nr 128/5 obręb Płotowo 2016-04-15 13:20
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w m.Dąbie, na dz. nr 42, 64/10, 64/9, 64/8, 64/7 2016-04-01 14:45
dokument Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Trzebiatkowa na działce o nr ewid. gruntu 169 obręb Trzebiatkowa, gm. Tuchomie. 2016-04-04 12:43
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Trzebielino, na działce o numerze ewid. gruntu 12/24 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino. 2016-03-31 10:49
dokument Zgłoszenie przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kozy, na działce o nr ewid. gruntu 584 obręb Kozy 2016-03-15 10:58
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Parchowo na działce o nr ewid. gruntu 269/5 obręb Parchowo, gmina Parchowo 2016-04-13 15:03
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Upiłka, na działce o nr ewid. gruntu 1565 obręb Borowy Młyn, gmiona Lipnica 2016-03-29 08:23
dokument Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oświetleniowej na działkach o nr ewid. gruntu: 223/2, 57/3, 33/9 obręb 83/4 Miastko. 2016-03-21 11:17
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Prądzonka na działce o nr ewid. gruntu 60/1 obręb Prądzonka, gmina Studzienice 2016-04-12 14:23
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zielin,gmina Trzebielino, na działce o numerze ewid. gruntu 144/3 obręb Zielin, gmina Trzebielino. 2016-03-14 12:02
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb Wołcza Mała - Wołcza Wielka, gmina Miastko. 2016-03-14 12:00
dokument Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznego oświetlenia drogowego w miejscowości Zagony, na działce o nr ewid. gruntu 14 obręb Zagony, gmina Tuchomie. 2016-03-14 08:25
dokument Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznego oświetlenia drogowego w miejscowości Kramarzyny, na działakach o nr ewid. gruntu 275/1(wg odrębnego zgloszenia) , 345, obręb Kramarzyny, gmina Tuchomie. 2016-03-16 11:53
dokument Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 264 obręb 83/4 Miastko, gmina Miastko 2016-02-19 15:16
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PE125, projektowanej w Mądrzechowie, na dz. nr 21/11, 112 obręb Mądrzechowo 2016-02-19 14:22
dokument Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z przyłączami na odcinku od pkt. A włączenia do sieci ul. Armii Krajowej 18 do pkt. T4 z przyłączami do budynków ul. Armii Krajowej 31, 33-34 i 35 2016-02-22 12:58
dokument Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i linii napowietrznej nn w miejscowości Lipnica, obręb Lipnica, działki o nr ewid. gruntu: 560, 458, 559, 528, 540, 533, 507, 486, 481, 467, 463, 464, 465 2016-02-18 14:25
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suchorze, na działce o numerze ewid. gruntu 13/16 obręb Suchorze, gmina Trzebielino 2016-02-19 10:03
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kołczygłowy, na działce o nr ewid. gruntu 19/4 obręb Kołczygłowy, gmina Kołczygłowy 2016-02-16 08:24
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowści Kozy, gmina Czarna Dąbrówka. 2016-02-26 12:38
dokument Zgłoszenie przebudowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia Kawcze gm. Miastko 2016-02-12 11:00
dokument Zgłoszenie budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STNPu 20/250 nr 02-0469 ?Lipnica Wygoda?, linii kablowych 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV (budowa słupa linii napowietrznej 0,4 kV) w miejscowości Lipnica, działka o nr ewid. gruntu 287/2 obręb Lipnica. 2016-02-26 08:22
dokument Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznych 0,4 kV, wymiana linii napowietrznej bez zmiany długości linii w msc. Cetyń, gmina Trzebielino 2016-01-25 08:43
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tuchomie- Tuchomko na działkach o nr ewid. gruntu 194, 195, 197/3, obręb Tuchomko, na działkach o nr ewid. gruntu 505/1, 505/5, 505/6, 505/3, 501/4, 498/1, 483/2, 455/1, obręb Tuchomie, gmina Tuchomie 2016-02-08 11:38
dokument Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bytowie, ul. Sędzickiego - działka o nr ewid. gruntu: 84/2, obręb 100 Bytów. 2015-12-29 14:33
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej w miejscowości Nowe Huty- Zagony na działkach o nr ewid. gruntu 71, 70,60, obręb Zagony, na działkach o nr ewid. gruntu 172, 176, 175/2, 173/4, 177, obręb Nowe Huty 2016-02-02 10:18
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego na działce nr 79/2 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka. 2016-02-17 12:12
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciemno na działkach o nr ewid. gruntu 64, 72, 43, 76, 78/2, 78/1, 77/2, 202, 211, 195, 197, 198, 207, 208, 209, obręb Ciemno, gmina Tuchomie 2016-02-02 10:17
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tągowie na działkach o nr ewid. gruntu 28/2, 28/1 obręb Tągowie, gmina Tuchomie 2016-02-02 10:17
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tuchomie- Modrzejewo na działkach o nr ewid. gruntu 81, 70/2 obręb Tuchomie, na działkach o nr ewid. gruntu 291, 290/8, 31/3 obręb Modrzejewo, gmina Tuchomie 2016-02-02 10:16
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej i przyłącza kablowego 0,4 kV, zaprojektowanej w Bytowie ul. Podzamcze-Rzemieślnicza-Wolności na działkach o nr ewid. gruntu: 301/1, 302, 103/8, 103/11, 101/3, 102/1, 72, 99/1, 99/7, obręb 102 Bytów. 2016-02-29 09:08
dokument 2015-12-17 08:07
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. gruntu 703 obręb Trzebielino 2016-01-11 10:28
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szpręgelówka, na działce o nr ewid. gruntu 151/1 obręb Brzozowo, gmina Lipnica 2016-02-03 08:17
dokument Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/8 obręb Skwierawy, gmina Studzienice 2016-01-05 15:03
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nakla, na działce o nr ewid. gruntu 238 obręb Nakla, gmina Parchowo 2016-01-20 15:11
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Barkocin, na działce o nr ewid. gruntu 378 obręb Barkocin, gmina Kołczygłowy 2015-12-10 12:32
dokument Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Jutrzenka na działce o nr ewid. gruntu 469/6 obręb Jutrzenka, gm. Borzytuchom. 2016-01-04 10:39
dokument Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr 57/3, 33/9, 54/2, 223/2, 77/2, 33/10 obręb 83/4 w Miastku 2016-01-05 09:28
dokument Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego na dz. nr 10/8 obręb Miłocice w m. Węglewo 2016-01-07 12:17
dokument Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego na dz. nr 463 obręb 83/2 w Miastku 2015-12-21 09:00
dokument Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na dz. nr 27/3 obręb Popowice, gmina Miastko 2015-12-18 08:17
dokument Zgłoszenie rozbiórki odcinka linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowy trzech równoległych odcinków kablowych 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn, działki o nr ewid. gruntu 49, 47, 1296, 51, 100/13, 756/4, obręb Borowy Młyn Gmina Lipnica. 2015-12-17 08:10
dokument Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego o długości 217m wraz z sześcioma słupami oświetleniowymi, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Konwaliowej na działkach o nr ewid. gruntu 574/23 i 574/40, obręb 102 Bytów. 2015-12-10 14:21
dokument Zgłoszenie rozbudowy wodociągu do działki 107 w miejscowości Rokity gmina Czarna Dąbrówka 2015-12-14 07:54
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 78, 428/2, 429/4, 429/13, 429/7, 429/12, 429/10, obr. Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2015-12-21 10:10
dokument Zgłoszenie budowy linii oświeltenia drogowego o długości 202 m wraz z szafą sterowniczą i sześcioma słupami oświetleniowymi w miejscowości Lipnica, na działce o nr ewid. gruntu 106 obręb Lipnica. 2015-12-10 12:37
dokument Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Borzytuchom na działce o nr ewid. gruntu 234/7, gm. Borzytuchom. 2015-11-20 11:18
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego na dz. o nr ewidencyjnym gruntu 64/5 obręb Jutrzenka gmina Borzytuchom 2015-11-06 14:14
dokument Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej ośiwtlenia drogowego w miejscowości Tuchomie na dz. o nr ewid. gruntu 483/2, 482/3, 482/1, 455/1, 610/18 2015-11-23 08:53
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr: 440/4, 440/5 i 445 obręb Pasieka, gmina Miastko oraz nr: 154/10 i 154/9 obręb Przęsin, gmina Miastko 2015-10-12 09:00
dokument Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 616 obręb Pasieka, gmina Miastko 2015-11-06 08:31
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 343 obręb 83/1 w Miastku ul. Kolejowa 2015-10-07 07:28
dokument zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia działki nr 6/28 obręb Wołcza Wielka gmina Miatsko 2015-09-28 09:16
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednordzinnego, zaprojektowanego na działce o nr ewidencyjnym gruntu 4/13 obręb Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka. 2015-10-26 14:04
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Borowy Młyn, na działce o nr ewid. gruntu 1565 obręb Borowy Młyn 2015-09-25 08:46
dokument Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr: 440/4, 440/5 i 445 obręb Pasieka, gmina Miastko oraz nr: 154/10 i 154/9 obręb Przęsin, gmina Miastko 2015-09-08 08:52
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 343 obręb 83/1 w Miastku ul. Kolejowa 2015-09-07 09:48
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 98/1 obręb Miłocice, gmina Miastko 2015-10-19 08:34
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w Bytowie przy ul. Tetmajera na działkach o nr ewid. gruntu: 219, 226/2, 241, 247, obręb 99 Bytów. 2015-10-08 11:21
dokument Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej z AC200 na PE225 w Bytowie przy ul. Tetmajera na działkach o nr ewid. gruntu: 22/9, 28/6, 210/2, 210/4, 219, 226/2, 241, 247, 448, obręb 99 Bytów. 2015-10-08 11:18
dokument zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia działki nr 6/28 obręb Wołcza Wielka gmina Miatsko 2015-08-25 12:42
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego na działce o nr ewid. 108/3 obręb Piaszno, gmina Tuchomie 2015-09-21 14:57
dokument 2015-08-18 09:36
dokument Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaprojektowanych w miejscowości Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 78, 428/2, 429/4, 429/13, 429/7, 429/12, 429/10 obręb Lipnica. 2015-09-16 13:47
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudowanym garażem, zaprojektowanego w miejscowości Lipnica, na działce o nr ewod. gruntu 329/10 obręb Lipnica. 2015-10-05 11:05
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednordzinnego z dobudowanym garażem, zaprojektowanego na działce o nr ewidencyjnym gruntu 50/7 obręb i gmina Czarna Dąbrówka. 2015-09-29 13:02
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radusz, na działce o nr ewid. gruntu 293 obręb Radusz 2015-08-17 11:16
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewd. gruntu 603/2 obręb Ugoszcz, gmina Studzienice 2015-08-21 08:06
dokument Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Lipnica, działka o nr ewid. gruntu 552 obręb Lipnica. 2015-08-05 12:33
dokument Złoszenie budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV (lokalizowanej w istniejącej linii 15kV) oraz linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanych na działkach nr: 415, 416, 417, 418 i 419 obręb i gmina Czarna Dąbrówka. 2015-08-18 09:39
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Borzytuchom na działce o nr ewid. gruntu 234/10, obreb Borzytuchom. 2015-08-13 08:50
dokument Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz zbiornika na ścieki o pojemności V=8,0 m3 zaprojektowanych na dz. nr 175/6 obręb Święchowo, gmina Czarna Dąbrówka.. 2015-09-08 08:57
dokument Złoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki zaprojektowanych na dz. nr 4/6 obręb Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka. 2015-08-25 12:22
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/22 obręb Suchorze, gmina Trzebielino 2015-07-31 10:10
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na ścieki sanitarne oraz podziemnego zbiornika na gaz propanowy, zaprojektowanych w miejscowości Frydrychowo na działce o nr ewid. gruntu 363/8 obręb Parchowo, gmina Parchowo. 2015-07-06 14:59