Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/186/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i trybu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad powiatowymi spółkami prawa handlowego. 2017-06-30 10:19
Uchwała Nr XXIII/185/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2017-06-30 10:18
Uchwała Nr XXIII/184/2017 w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2017. 2017-06-30 10:14
Uchwała Nr XXIII/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, do realizacji projektu partnerskiego pn. "CISnę na Miłą - reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-06-30 10:14
Uchwała Nr XXIII/182/2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. 2017-06-30 10:12
Uchwała Nr XXIII/181/2017 w sprawie obowiązujących wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-06-30 10:12
Uchwała Nr XXIII/180/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bytowskiego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-06-30 10:11
Uchwała Nr XXIII/179/2017 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie w roku 2017 oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017-06-30 10:09
Uchwała Nr XXIII/178/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego 2017-06-30 10:08
Uchwała Nr XXIII/177/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie na realizację zadań własnych 2017-06-30 10:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czarna Dąbrówka 2017-06-30 10:07
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 2017-06-30 10:05