herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Usługa instalacji wraz z dostawą systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego 2018-05-17 13:45 Zakończone
Dostawę wraz z instalacją systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego 2018-03-30 10:48 Zakończone
Dostawa wraz z instalacją systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łaczności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego 2017-12-01 15:10 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2020r. 2017-09-22 15:12 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 2016-10-06 12:37 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. 2016-09-30 14:24 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla grupy zkupowej Powiatu Bytowskiego 2015-08-27 14:54 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 3.940.000 zł, słownie złotych: trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100 2015-04-30 15:13 Zakończone
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zkupowej Powiatu Bytowskiego 2014-09-18 15:13 Zakończone
Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej powiatu bytowskiego 2013-09-26 15:27 Zakończone
Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakładowej Powiatu Bytowskiego 2012-09-29 21:46 Zakończone
Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej powiatu bytowskiego. 2012-09-25 15:27 Zakończone
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie do 4.830.903,00 PLN słownie złotych: cztery milony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 2012-07-10 09:01 Zakończone
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego 2012-01-12 12:26 Zakończone