Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/182/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 Mariola Stobińska 2021-03-05 10:02:01
Uchwała Nr XXIII/181/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-03-05 10:00:42
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 4.03.2021 XXIII sesji Mariola Stobińska 2021-03-05 09:52:10
Uchwała Nr 118/406/2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Kinga Cichosz 2021-03-05 09:36:15
Uchwała nr 118/405/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2021-03-05 09:35:10
Uchwała Nr 118/404/2021 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Bytowskiego z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i przewłaszczenia pojazdu marki FIAT 126P nr rej. GBY S276 VIN 9769855 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:34:07
Uchwała nr 118/403/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom Kinga Cichosz 2021-03-05 09:33:17
Uchwała Nr 118/402/2021 w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2022 r. Kinga Cichosz 2021-03-05 09:32:20
Uchwała Nr 118/401/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:31:36
Uchwała Nr 118/400/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-05 09:30:43
Uchwała Nr 118/399/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-05 09:28:08
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 04.03.2021 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:26:25
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Aleksandra Bukowska 2021-03-04 16:37:31
Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:53:27
Zarzadzenie Nr 12/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:52:27
Zarzadzenie Nr 12/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:52:10
Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 22.02.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-03 10:51:10
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 w sprawie zasad rozliczania kosztów utrzymania i obsługi budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 w Bytowie - siedziba Starostwa Powiatowego oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:50:11
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 w sprawie zasad rozliczania kosztów utrzymania i obsługi budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 w Bytowie - siedziba Starostwa Powiatowego oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:49:36
Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Kinga Cichosz 2021-03-03 10:47:49
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTREZBAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE NA LATA 2020-2021 Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:47:13
Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 10.02.2021 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2021-03-03 10:46:44
Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 09.02.2021 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) Starosty Bytowskiego Kinga Cichosz 2021-03-03 10:45:43
Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 04.02.2021r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2021-03-03 10:44:25
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Bytowskiego z dn.04.02.2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2021 roku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:43:00
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Bytowskiego z dn.04.02.2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2021 roku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:42:41
Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 01.02.2021 r. w sprawie aktualizacji Miejskich/Gminnych Planów Zarzadzania Kryzysowego Kinga Cichosz 2021-03-03 10:41:36
Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:40:15
Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 25.01.2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Kinga Cichosz 2021-03-03 10:38:59
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 (zakładka menu) Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:38:18
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:37:44
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:36:51
Rok 2021 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:36:30
Rok 2021 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:35:59
AB-IA-W.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych na dz.306/9÷11 i 306/17÷22 oraz przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV w m. Udorpie, zaprojektowanej w miejscowości Udorpie, na działkach o nr ewid. gruntu: budowa: 306/9, 306/10, 306/11, 306/13, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21, 306/22, 306/23, 306/3, 306/5; przebudowa: 302/2, 302/1, 303/2, 305, 261, 306/5 obręb Udorpie, gm. Bytów Aneta Kerner 2021-03-03 09:36:47
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 04.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-02 15:17:27
AB-IE-L.6743.1.2.2021 zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV - oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowite, na działkach o nr ewid. gruntu 261, 253 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2021-03-02 14:45:49
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2021-03-02 13:22:50
AB.6740.B/3/2021 Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zaprojektowanego w miejscowości Okuny- Kłączno na działce o nr ewid. gruntu 103/8, obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice. Aneta Kerner 2021-03-02 13:15:28
OZ-AB-ID-TR.6743.1.1.2021 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przebudowa przegród zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku) na działce nr 55 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino Kinga Milda 2021-03-02 09:46:35