Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 95/323/2020 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Dominika Breza 2020-10-07 13:27:33
Uchwała Nr 95/322/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-10-07 13:26:44
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 7.10.2020 Dominika Breza 2020-10-07 13:25:06
OZ-AB-ID-MG.6743.1.18.2020 Zgłoszenie przebbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 213 obręb ewidencyjny 83/5 w Miastku Kinga Milda 2020-10-07 12:59:51
Porozumienie Nr 12/2020 zawarte w dn. 25 września 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Tuchomie Dominika Breza 2020-10-07 11:20:28
Porozumienie Nr 11/2020 zawarte w dn. 25 września 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Lipnica Dominika Breza 2020-10-07 11:19:06
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:18:05
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:17:34
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:14:46
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:14:11
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:13:51
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:13:30
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:13:08
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:12:24
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:12:12
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 14:11:27
AB.6740.B/24/2020 - pozwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1770G Płotowo-Rekowo? Aneta Kerner 2020-10-06 14:01:38
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 13:06:02
- dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 10:00:31
WORD Słupsk Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 10:00:24
Statystyka za III kwartał 2020 r. Mirosław Jażdżewski 2020-10-06 09:59:16
OZ.AB.6740.A/10/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 133/2019/MG obejmującej budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Projekt Pasieka II) na działce nr 451 obręb Pasieka, gmina Miastko Kinga Milda 2020-10-06 08:10:42
KOMPLEKSOWA WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU BYTOWSKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.4 REDUKACJA EMISJI WSPOŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Mirosław Jażdżewski 2020-10-05 14:18:57
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 7.10.2020 r. Dominika Breza 2020-10-05 14:14:40
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 5.10.2020 r. Dominika Breza 2020-10-05 14:12:29
AB.6740.B/23/2020 - pozwolenie na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów obejmującą budowę kwatery składowej B1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą: -) pas zieleni izolacyjnej; -) drogę dojazdową na kwaterę; -) drogę ppoż.; -) platformę wyładowczą; -) przepompownię P1; -) schody betonowe; -) instalację drenażu odcieków; -) instalację kanalizacji technologicznej; -) instalację elektryczną; -) instalację odgazowania; -) system rowów opaskowych; -) ogrodzenie, zaprojektowanej, na działkach o nr ewid. gruntu: 283, 222/3, 223/6, w obrębie Sierzno, gmina Bytów Aneta Kerner 2020-10-05 13:12:59
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i dowodami przed wydaniem decyzji dla TBS zezwalającej na usunięcie 2 drzew z rodzaju lipa oraz olcha działka nr 26/8 obręb 101 Bytów Mirosław Jażdżewski 2020-10-05 13:10:26
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i dowodami przed wydaniem decyzji dla TBS zezwalającej na usunięcie 2 drzew z rodzaju lipa oraz olcha działka nr 26/8 obręb 101 Bytów Mirosław Jażdżewski 2020-10-05 13:09:56
Uchwała Nr 94/321/2020 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie Dominika Breza 2020-10-05 11:33:55
Uchwała Nr 94/320/2020 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie Dominika Breza 2020-10-05 11:32:54
Mirosław Jażdżewski 2020-10-05 11:32:22
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-10-05 11:31:50
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 5.10.2020 Dominika Breza 2020-10-05 11:31:13
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 5.10.2020 r. Dominika Breza 2020-10-05 11:30:19
Uchwała Nr 93/319/2020 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie Dominika Breza 2020-10-01 14:33:30
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 1.10.2020 Dominika Breza 2020-10-01 14:31:23
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 1.10.2020 r. Dominika Breza 2020-10-01 14:22:19
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 1.10.2020 r. Dominika Breza 2020-10-01 14:20:44
OZ-AB-ID-MG.6743.1.15.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 23/1 i 18/26 obręb 83/5 w Miastku Kinga Milda 2020-10-01 14:12:02
OZ-AB-ID-MG.6743.1.14.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 9/2 i 10 obręb 83/3 w Miastku Kinga Milda 2020-10-01 14:09:57