Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 24.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-22 14:58:43
OZ-AB-ID-MG.6743.1.11.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 151 obręb Swierzenko, gmina Miastko Kinga Milda 2020-09-21 11:39:34
OZ-AB-ID-MG.6743.1.11.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 151 obręb Swierzenko, gmina Miastko Kinga Milda 2020-09-21 10:40:31
OZ-AB-ID-MG.6743.1.10.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 219 obręb Świerzno, gmina Miastko Kinga Milda 2020-09-21 10:39:18
AB-IC-M.6743.1.12.2020 - zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w ramach zadania pn. Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie, zaprojektowanej w Bytowie, ul. Dworzec, Nad Borują, Wolności, działki o nr ewid. gruntu: 152/5, 109/16, 151, 153/2, obręb 104 Bytów i 1/49, 1/53, 1/54, obręb 105 Bytów, gm. Bytów Aneta Kerner 2020-09-21 09:59:08
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Bytowskiego - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-09-18 07:52:23
Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-18 07:50:07
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Bytowskiego w okresie od 23 lipca do 16 września 2020 r. Dominika Breza 2020-09-17 14:10:14
AB-IF-S.6743.1.8.2020 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego w miejscowości Sominy na działce o nr ewid. gruntu 26/16 obręb Sominy, jednostka ewidencyjna Studzienice. Aneta Kerner 2020-09-17 13:53:35
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 16.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-17 12:42:11
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 16.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-17 12:39:24
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów - 92/2 obręb Mądrzechowo Mirosław Jażdżewski 2020-09-17 08:58:55
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów - 92/2 obręb Mądrzechowo Mirosław Jażdżewski 2020-09-17 08:57:15
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 15.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-16 15:13:09
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 15.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-16 15:10:38
Uchwała Nr 88/300/2020 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie Dominika Breza 2020-09-16 15:06:05
Uchwała Nr 88/299/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Dominika Breza 2020-09-16 15:04:59
Uchwała Nr 88/298/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2020-09-16 15:04:07
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 15.09.2020 Dominika Breza 2020-09-16 14:45:36
Protokół Nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 3 września 2020 r. Mariola Stobińska 2020-09-16 13:19:40
AB-IE-L.6743.1.4.2020 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Łąkie, na działkach o nr ewid. gruntu 618/31, 618/32, 618/26, 618/51, obręb Łąkie, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2020-09-16 13:06:12
Projekt uchwały ( Wydz.FN) w sprawie utworzenia i przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-16 12:17:07
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". Mariola Stobińska 2020-09-16 12:06:28
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". Mariola Stobińska 2020-09-16 12:05:49
Projekt uchwały (Wydz. Fn) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego. Mariola Stobińska 2020-09-16 12:03:40
Projekt uchwały (Wydz. Fn) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-16 12:00:56
Projekt uchwały (Wydz. Fn) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020. Mariola Stobińska 2020-09-16 11:58:44
Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Dominika Breza 2020-09-16 09:31:28
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli za 2019 rok na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-14 13:50:14
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli za 2019 rok na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-14 13:50:01
Informacja z zakresu działań podjętych przez nadzory wodne działające na obszarze powiatu bytowskiego. Mariola Stobińska 2020-09-14 13:49:03
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli za 2019 rok na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-14 13:47:16
Informacja z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za I półrocze 2020 r. Mariola Stobińska 2020-09-14 13:45:30
wrzesień Mariola Stobińska 2020-09-14 13:44:16
Informacja z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za I półrocze 2020 r. - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-09-14 13:44:06
Informacja z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za I półrocze 2020 r. - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-09-14 13:43:52
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Bytowskiego - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-09-14 13:41:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za I półrocze 2020 roku - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-09-14 13:38:45
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na wrzesień 2020 r Mariola Stobińska 2020-09-14 12:27:39
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 24 września 2020 r.) Andrzej Bukowski 2020-09-14 11:26:54