Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 11.02.2021 r. Kinga Cichosz 2021-02-12 09:59:08
Uchwała Nr 115/395/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2021-02-12 09:16:43
Uchwała Nr 115/394/2021 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Powiat Bytowski zielonym powiatem" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ?Rybactwo i Morze? Kinga Cichosz 2021-02-12 09:15:35
Uchwała Nr 115/394/2021 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Powiat Bytowski zielonym powiatem" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ?Rybactwo i Morze? Kinga Cichosz 2021-02-12 09:15:07
Uchwała Nr 115/393/2021w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2021-02-12 09:14:01
Uchwała Nr 115/392/2021 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Kinga Cichosz 2021-02-12 09:12:24
Uchwała Nr 115/391/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-02-12 09:11:11
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 11.02.2021 Kinga Cichosz 2021-02-12 09:09:11
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 07.01.2021 Kinga Cichosz 2021-02-12 09:08:31
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 14.01.2021 Kinga Cichosz 2021-02-12 09:08:14
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 18.01.2021 Kinga Cichosz 2021-02-12 09:08:03
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 28.01.2021 Kinga Cichosz 2021-02-12 09:07:50
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku Mirosław Jażdżewski 2021-02-11 12:25:52
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku Mirosław Jażdżewski 2021-02-11 12:24:07
OZ.AB.6740.A/1/2021 Wniosek w sprawie budowy sieci gazowej PE 100 RC SDR de 180x16,4 mm podwyższonego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko na działkach nr 6/21, 6/20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5 obręb Wołcza Wielka, 43/2, 47/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149 obręb Wołcza Mała, 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/3, 243 obręb Miłocice Kinga Milda 2021-02-11 08:23:32
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 11.02.2021 r. Kinga Cichosz 2021-02-10 13:54:26
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Mirosław Jażdżewski 2021-02-09 14:31:31
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na luty 2021 r Mariola Stobińska 2021-02-09 09:59:03
AB-IC-B.6743.1.1.2021 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Dąbrówka, dz. o nr ewid. gruntu 198, 102/5 obręb Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom Kamil Wirkus 2021-02-05 15:07:14
Lista biegłych rzeczoznawców Andrzej Rekieta 2021-02-05 13:29:07
OZ.AB.6740.B/2/2021 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 010/2021/MG z dnia 04.02.2021 r. instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej z 6 zbiorników naziemnych wraz ze stacją odparowania wody, parownik wodny 2 szt., zbiornik kontenerowy naziemny ON 5000 l na działce nr 414/3 obręb Miłocice, gmina Miastko. Katarzyna Tandecka - Melchert 2021-02-05 09:15:33
OZ.AB.6740.B/1/2020 Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 094/2018/MGz dnia 13.08.2018r. zmienionej decyzją nr 129/2019/MG z dnia 29.11.2019r.obejmująca budowę elektrowni słonecznej "Miłocice" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 110 obręb Miłocice, gmina Miastko Kinga Milda 2021-02-05 09:03:34
AB-IB-M.6743.1.1.2020 - zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z montażem kotła gazowego, zaprojektowanej na działce o nr ewid. gruntu 50 obręb 105 Bytów. - dokument usunięty Aneta Kerner 2021-02-04 08:14:24
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa- jezioro, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na okres 10 lat Andrzej Rekieta 2021-02-04 08:13:55
AB-IB-C.6743.1.7.2020 - Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Jaszewo, na działce o nr ewid. gruntu 384/3 obręb Łupawsko, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. - dokument usunięty Aneta Kerner 2021-02-04 08:12:37
AB-IB-C.6743.1.1.2021 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w miejscowości Nożyno, na działkach o nr ewid. gruntu 85/8, 85/1, 101/23, 101/21 obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2021-02-03 15:10:50
AB.6740.A/29/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Okuny- Kłączno na działce o nr ewid. gruntu 103/8, obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice Aneta Kerner 2021-02-03 11:44:08
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Pawła Biernackiego z dn. 28.01.2021 r. i odpowiedź Dominika Breza 2021-02-03 08:34:40
OZ-AB-ID-MG.6740.26.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4- wieży kratowej BOT-E3 54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą na działce oznaczonej wg ewid. gruntów nr 33/3 obręb Kamnica, gmina Miastko Kinga Milda 2021-02-02 14:56:52
OZ-AB-ID-MG.6740.26.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4- wieży kratowej BOT-E3 54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą na działce oznaczonej wg ewid. gruntów nr 33/3 obręb Kamnica, gmina Miastko Kinga Milda 2021-02-02 14:56:36
AB-IB-M.6743.1.2.2020 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z montażem kotła gazowego, zaprojektowanej w miejscowości Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 50 obręb 99 Bytów. Zgłoszenie wycofano. Aneta Kerner 2021-02-02 14:38:02
AB-IA-T.6743.1.5.2020 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. gruntu 117/47 obręb Masłowice Tuchomskie, jednostka ewidencyjna Tuchomie - dokument usunięty Kamil Wirkus 2021-02-02 11:03:13
Porozumienie Nr 13/2020 zawarte w dn. 3 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Człuchowskim Dominika Breza 2021-02-01 13:36:38
Cennik 01-02-2021 Andrzej Rekieta 2021-02-01 09:48:23
Przetarg nieograniczony na sporządzanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Aleksandra Bukowska 2021-01-29 14:51:05
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 28.01.2021 r. Dominika Breza 2021-01-29 14:47:54
AB-IE-L.6743.1.3.2021 Zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Warszawa, dz. o nr ewid. gruntu 287/5, 290, 374/2, 375/1, 375/2, 291 obręb Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2021-01-29 14:04:45
OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Leśnej w Miastku". Katarzyna Tandecka - Melchert 2021-01-29 13:44:49
Uchwała Nr XXII/180/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2021-01-29 12:24:43
Uchwała Nr XXII/179/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 Mariola Stobińska 2021-01-29 12:21:21