Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Katalog usług Andrzej Bukowski 2021-01-20 08:26:31
WORD Słupsk Mirosław Jażdżewski 2021-01-20 08:12:21
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 19.01.2021 r. Dominika Breza 2021-01-19 14:55:16
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 18.01.2021 r. Dominika Breza 2021-01-19 14:54:34
AB.6740.B/1/2021 - pozwolenie na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości przemysłowe, plac składowy, samochodową wagę najazdową i regały zewnętrzne, zaprojektowane w miejscowości Rokity, na działce o nr ewid. gruntu 114 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2021-01-19 14:51:58
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2021-01-19 14:42:58
Informacja dotycząca współpracy powiatu bytowskiego z partnerami zagranicznymi za 2020 r. wraz z planami współpracy na 2021 r. Dominika Breza 2021-01-19 14:37:26
Informacja dotycząca współpracy powiatu bytowskiego z partnerami zagranicznymi za 2020 r. wraz z planami współpracy na 2021 r. Dominika Breza 2021-01-19 14:36:58
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dominika Breza 2021-01-19 14:36:15
styczeń Dominika Breza 2021-01-19 14:34:19
Rok 2021 Dominika Breza 2021-01-19 14:34:10
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Dominika Breza 2021-01-19 14:32:41
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 Dominika Breza 2021-01-19 14:31:59
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 Dominika Breza 2021-01-19 14:31:46
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dominika Breza 2021-01-19 14:30:58
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Dominika Breza 2021-01-19 14:29:52
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Dominika Breza 2021-01-19 14:28:00
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bytowskim na lata 2021 ? 2027 Dominika Breza 2021-01-19 14:26:31
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie bytowskim na lata 2021 ? 2027 Dominika Breza 2021-01-19 14:25:38
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 ? 2023 Dominika Breza 2021-01-19 14:24:30
Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Bytów Dominika Breza 2021-01-19 14:22:56
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Dominika Breza 2021-01-19 14:20:13
styczeń Dominika Breza 2021-01-19 14:17:13
Rok 2021 Dominika Breza 2021-01-19 14:16:48
Uchwała Nr 112/384/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Bytowskiego w sprawie projektu pn. ?Razem w drodze Q przyszłości II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 Dominika Breza 2021-01-19 10:07:07
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 18.01.2021 Dominika Breza 2021-01-19 10:05:52
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na styczeń 2021 r Mariola Stobińska 2021-01-19 09:23:17
AB-IF-P.6743.1.15.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 360/3, 360/14, 367/52, 367/54, 367/55, 383/2 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. Aneta Kerner 2021-01-18 09:19:35
AB-IF-P.6743.1.15.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 360/3, 360/14, 367/52, 367/54, 367/55, 383/2 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo. Aneta Kerner 2021-01-18 09:16:14
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 18.01.2021 r. Dominika Breza 2021-01-18 08:41:00
ZORD Koszalin Mirosław Jażdżewski 2021-01-18 08:34:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku Andrzej Bukowski 2021-01-15 15:30:58
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r. Andrzej Bukowski 2021-01-15 15:22:13
Uchwała Nr 111/383/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2021-01-15 13:17:22
Uchwała Nr 111/382/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Dominika Breza 2021-01-15 13:16:37
Uchwała Nr 111/381/2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień niektórych wydatków między paragrafami w ramach działu dla jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego Dominika Breza 2021-01-15 13:15:39
Uchwała Nr 111/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki ewidencyjnej nr 403/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnica, gmina Lipnica, na rzecz Powiatu Bytowskiego Dominika Breza 2021-01-15 13:13:26
Uchwała Nr 111/379/2021 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Dominika Breza 2021-01-15 13:12:39
Uchwała Nr 111/378/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bytowski za rok 2020 Dominika Breza 2021-01-15 13:11:29
Uchwała Nr 111/377/2021 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski Dominika Breza 2021-01-15 13:10:37