Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OZ-AB-ID-MI.6743.1.2.2021 Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , działka nr 371/2 obręb 83/2 w Miastku Kinga Milda 2021-03-18 09:16:08
AB-IA-T.6743.1.4.2020 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Tuchomie na działkach o nr ewid. gruntu 455/1, 483/1, 498/9, 498/10, 590 i 610/19 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie. - dokument usunięty Kamil Wirkus 2021-03-17 15:15:23
AB-IC-B.6743.1.13.2020 Budowa linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 229/24, 229/25, 236/22, 236/10, 236/5, 236/19 i 236/30 obreb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. - dokument usunięty Kamil Wirkus 2021-03-17 15:15:08
Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 15.03.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz określenia okresu przejściowego na ujednolicenie zasad polityki rachunkowości Kinga Cichosz 2021-03-17 14:51:45
Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 15.03.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 16/2015 z 29 kwietnia 2015 w sprawie instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-17 14:48:39
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 17.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-17 12:36:16
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 17.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-17 12:23:44
Uchwała Nr 120/412/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-17 11:18:37
Uchwała Nr 120/413/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-17 11:18:20
Uchwała Nr 120/414/2021 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie. Kinga Cichosz 2021-03-17 11:17:56
Uchwała Nr 120/413/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-17 11:17:01
Uchwała Nr 120/412/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-17 11:16:52
Uchwała Nr 120/413/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-17 11:16:42
Uchwała Nr 120/412/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-17 11:15:59
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 17.03.2021 Kinga Cichosz 2021-03-17 11:14:37
AB-IA-T.6743.1.5.2020 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. gruntu 117/47 obręb Masłowice Tuchomskie, jednostka ewidencyjna Tuchomie - dokument usunięty Kamil Wirkus 2021-03-16 15:26:58
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2021-03-16 10:44:39
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 17.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-15 14:39:35
AB-IC-M.6743.1.4.2021 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Bytów na działkach o nr ewid. gruntu: 162/24, 162/33, 162/26, 162/28, 162/29, 162/30, obręb 101 Bytów, jedn. ewid. Bytów Aneta Kerner 2021-03-15 11:44:03
Ogłoszenia o zamiarze ograniczenia korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Sominy działka nr 152) Andrzej Rekieta 2021-03-15 09:18:39
AB-IA-W.6743.1.3.2021 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejscowości Rzepnica ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 8/2, 1/6, 1/9, 1/21, 1/22, 1/23, 4/38, 8/1, 25, 13/10, 22, 24/1, obręb Rzepnica; 204/1, 191/7, obręb Pomysk Wielki, gm. Bytów Aneta Kerner 2021-03-12 13:40:05
OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa ul. Ogrodowej z ul. Koszalińską (DW nr 206) wraz z przebudową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Miastku". Katarzyna Tandecka - Melchert 2021-03-11 14:05:50
Uchwała Nr 119/411/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2022 rok Kinga Cichosz 2021-03-11 12:10:04
Uchwała Nr 119/410/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku na rok szkolny 2020/2021 Kinga Cichosz 2021-03-11 12:09:12
Uchwała Nr 119/409/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-11 12:08:29
Uchwała Nr 119/408/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-11 12:07:50
Uchwała Nr 119/407/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-11 12:07:02
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 11.03.2021 Kinga Cichosz 2021-03-11 12:06:02
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 11.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-11 12:05:22
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 11.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-11 12:04:44
Starosta Bytowski wzywa do odbioru rzeczy znalezionych (10.03.2021) Mirosław Jażdżewski 2021-03-10 17:24:47
Starosta Bytowski wzywa do odbioru rzeczy znalezionych (10.03.2021) Mirosław Jażdżewski 2021-03-10 17:23:15
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 11.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-09 14:29:19
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2021-03-05 16:53:53
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 04.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-05 13:44:06
Stanowisko Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie konieczności likwidacji wykluczenia komunikacyjnego Powiatu Bytowskiego poprzez rewitalizację linii kolejowej nr 212 Mariola Stobińska 2021-03-05 10:14:47
Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2021 r. Mariola Stobińska 2021-03-05 10:13:12
Uchwała Nr XXIII/183/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2021-03-05 10:03:47
Uchwała Nr XXIII/183/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2021-03-05 10:03:07
Uchwała Nr XXIII/181/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-03-05 10:02:25