Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 9/44/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 2019-01-31 13:21
dokument Uchwała Nr 9/43/2019 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień niektórych wydatków między paragrafami w ramach działu dla jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego 2019-01-31 13:20
dokument Uchwała Nr 9/42/2019 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-01-31 13:20
dokument Uchwała Nr 9/41/2019 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego 2019-01-31 13:19
dokument Uchwała Nr 9/40/2019 w sprawie wyboru oferty na wspieranie wykonania zadania publicznego w powiecie bytowskim z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2019 roku 2019-01-31 13:19
dokument Uchwała Nr 9/39/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w imieniu Powiatu Bytowskiego w zakresie realizacji projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" dla Pana Pawła Chodorowskiego Naczelnika Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2019-01-31 13:18
dokument Uchwała Nr 9/38/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska Dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku 2019-01-31 13:17
dokument Uchwała Nr 9/37/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie pn. "Bytowski technik w Europie" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2019-01-31 13:16
dokument Uchwała Nr 9/36/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pn. "Podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli i pracowników ZSOiT w Miastku drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 2019-01-31 13:15
dokument Uchwała Nr 9/35/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie pn. "Międzynarodowe spotkanie młodzieży drogą do przedsiębiorczości i partnerstwa" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie 2019-01-31 13:14
dokument Uchwała Nr 9/34/2019 w sprawie ustalenia właściwości Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika w zakresie nadzoru nad Wydziałami Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu 2019-01-31 13:13
dokument Uchwała Nr 9/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy (pow. 105 m2) 2019-01-31 13:12
dokument Uchwała Nr 9/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy (pow. 390 m2) 2019-01-31 13:12