Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZGŁASZANIE INFORMACJI O JEDNOSTKACH
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294) Starosta Bytowski sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu bytowskiego. Lista ta zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje w szczególności:
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Mając powyższe na względzie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego. Uzyskane informacje posłużą do aktualizacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców powiatu bytowskiego, która zamieszczona zostanie w BIP powiatu bytowskiego, na stronie internetowej powiatu bytowskiego, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Oddziale Zamiejscowym w Miastku.
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwę jednostki;
- zakres poradnictwa;
- adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
- dni i godziny dostępności;
- kryteria dostępu do usługi;
- sposób dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
- informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Bytowie na adres e-mail: s.olik@powiatbytowski.pl

Dodatkowo na samym dole można znaleźć listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w załączniku do pobrania w formacie PDF.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty:

 − pod numerem telefonu: 59 822-52-15

 − e-mailem: npp@powiatbytowski.pl

− za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Uwaga! W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Wszelkie informacje na temat bieżącego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji znajdują się na stronie internetowej Powiatu Bytowskiego pod adresem www.powiatbytowski.pl (zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 22-07-2019 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Ryngwelski 01-12-2023 15:44