Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 29.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2020 2021-01-26 10:45
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 22.12.2020 r. w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2021-01-26 10:43
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 14.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2021-01-26 10:40
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 10.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania i archiwizowania dokumentacji audytu wewnętrzego w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2021-01-26 10:39
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 4.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-01-26 10:36
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 23.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2021-01-26 10:33
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 23.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2021-01-26 10:32
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 23.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości 2021-01-26 10:29
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 18.11.2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-11-18 15:03
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Bytowskiego z dn. 18.11.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-11-18 14:55
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 18.11.2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz systemu motywacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2020-11-18 09:34
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-11-18 08:57
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie ustalenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-11-18 08:45
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania stałej Komisji do likwidacji pieczątek i pieczęci urzędowych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2020-11-18 08:42
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-11-04 11:04
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:27
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:25
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:24
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:24
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:23
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:22
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-10-27 11:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2020-10-23 11:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-10-21 13:16
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytowie 2020-10-21 09:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-10-08 07:53
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Bytowskiego zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Bytowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-10-08 07:52
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-10-08 07:51
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2020-10-08 07:49
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2020-10-08 07:48
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-10-08 07:47
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-10-01 12:34
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentacji planistycznej do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 2020-10-01 12:33
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-09-24 13:43
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-09-16 09:31
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie powołania komisji do wyłączania z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową 2020-09-02 10:11
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie organizacji narad koordynacyjnych, dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Bytowskim 2020-09-04 09:23
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Prpgramu wspieranmia edukacji uzdolnionych uczniów piblicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat bytowski oeaz publicznych szkół artystyczntch znajdujących się na terenia Powiatu 2020-08-20 13:17
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-08-20 13:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych dla których organem prowadzacym jest powiat bytowski 2020-08-18 14:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-08-12 10:35
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-08-12 10:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-08-05 08:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 30.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 62/2018 z 20 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2020-07-30 14:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się na parterze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przy ul. Gen. Wybickiego 9 2020-07-23 11:48
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-07-14 10:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-07-14 10:31
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-07-14 10:31
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-07-14 10:30
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-07-14 10:29
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 8.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu powiatowym pn. ,,Piękna Wieś Pomorska 2020" 2020-07-08 09:44
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-06-29 12:39
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-06-25 14:44
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-06-19 12:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-06-19 12:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-06-19 12:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-06-19 12:11
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-06-18 07:57
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 9.06.2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-06-09 15:16
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 9.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach Skarbu Państwa, które Starosta Bytowski przekazał uprawnionemu do rybactwa umową dzierżawy 2020-06-09 13:21
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 28.05.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-05-28 14:12
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 2020-05-27 08:24
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 21.05.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-05-21 13:03
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 21.05.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-05-21 13:02
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2020-05-20 08:12
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-05-20 08:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiecie Bytowskim, w tym Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych 2020-05-20 08:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zawieszenia ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 2020-04-29 13:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-04-27 09:47
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 20.04.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat 2020-04-27 09:44
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS -CoV-2 2020-03-27 14:27
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsca zapewniającego możliwość dekontaminacji i dezynfekcji dla funcjonariuszy Policji w Bytowie 2020-03-27 14:24
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesiecznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2020 roku 2020-03-27 14:21
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej 2020-03-27 14:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 17.03.2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-03-18 08:21
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 13.03.2020 r. w sprawie organizacji załatwiania skarg i wniosków oraz petycji w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2020-03-13 12:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 6.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2" 2020-03-12 09:20
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 6.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym w Miastku Starostwa Powiatowego w Bytowie" 2020-03-12 09:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 28.02.2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-02-28 14:42
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ,,Razem w drodze Q przyszłości II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 6.2.2. 2020-02-26 15:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-02-20 15:20
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2020-02-19 10:13
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 14.02.2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Bytowskiego w warunkach zewnętrzego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-02-14 12:12
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 7.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-02-07 10:51
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów 2020-01-17 08:28
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej ruchomości nabytych w drodze orzeczeń sądowych oraz trybu jej działania 2020-01-16 12:51
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 15.01.2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-01-16 15:12
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 15.01.2020 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-01-15 10:34