Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 62/237/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2019 rok i informacji o stanie mienia, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Powiatu Bytowskiego 2020-03-31 13:51
dokument Uchwała Nr 62/236/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 2020-03-31 13:49
dokument Uchwała Nr 62/235/2020 w sprawie upoważnienia Starosty Bytowskiego do uczestnictwa w imieniu Powiatu Bytowskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna i wykonania prawa głosu 2020-03-31 13:48
dokument Uchwała Nr 62/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 151/17 oraz nr 151/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Bytów ? 101 stanowiących własność Powiatu Bytowskiego na rzecz PETRUS Spółka z o.o. 2020-03-31 13:45
dokument Uchwała Nr 62/233/2020 w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości ? lokalu niemieszkalnego na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-31 13:43
dokument Uchwała Nr 62/232/2020 w sprawie przeznaczenia do zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łupawa na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego 2020-03-31 13:42
dokument Uchwała Nr 62/231/2020 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego 2020-03-31 13:40
dokument Uchwała Nr 62/230/2020 w sprawie przyjęcia lokalnej diagnozy oraz strategii niezbędnej do realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-31 13:39
dokument Uchwała Nr 62/229/2020 w sprawie unieważnienia konkursu ?NASZ PATRIOTYZM?. 2020-03-31 13:36