Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2013 oraz do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 17.09.2013r. 2013-09-24 13:17
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bytowskiego 2013-09-18 09:39
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016. 2013-09-18 09:37
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2013-09-18 09:35
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2013-09-18 09:32
dokument Projekt uchwały (Wyudz. FN) w sprawie wprowdzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2013. 2013-09-18 09:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2013-09-10 12:22
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bytowskiego - Gmina Lipnica 2013-09-10 12:20
dokument Projekt uchwały ( Wydz. RS) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2013-09-10 10:38