Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej o wodach Skarbu Państwa, które Starosta Bytowski przekazał uprawnionemu do rybactwa umową dzierżawy 2015-01-02 09:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2020-05-19 14:27
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-12-30 09:33
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe 2014-12-19 10:12
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2014 2014-12-16 13:29
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-12-15 11:01
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 8 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-12-10 09:45
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 5 listopada 2014 w sprawie powołania komisji do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową 2014-11-05 09:55
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 28 października 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-10-29 11:49
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 27 października 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentów Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Bytowie 2014-10-27 13:23
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 23 października 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2" 2014-10-23 11:39
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 7 października 2014 w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2014-10-07 12:46
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 3 października 2014 w sprawieprzeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie inwentaryzacji pełnej 2014-10-07 12:45
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 2 października 2014 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie instrukcji inwentaryzacyjnej 2014-10-02 11:36
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 1 października 2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2014-10-02 08:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 września 2014 w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2014-09-30 13:07
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 września 2014 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Bytowskiego 2014-09-30 13:06
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 17 września 2014 w sprawie opracowania procedury sporządzania sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu - centralna ewidencja pojazdów i kierowców 2014-09-17 13:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 5 września 2014 w sprawie regulaminu wynagradzania oraz systemu motywacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2014-09-05 14:45
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie przyznania stypendów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu 2014-08-27 12:46
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie organizacji narad koordynacyjnych, dotyczących sytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Bytowskim 2014-08-27 11:43
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 13 sierpnia 2014 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem budynku mieszkalnego będacego własnością Skarbu Państwa 2014-08-28 08:19
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 25 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-07-25 11:13
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu realizacji infrastruktury technicznej 2014-07-18 13:49
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 16 lipca 2014 w sprawie Regulamin uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach, do których uprawnionym do rybactwa jest Starosta Bytowski 2014-07-16 09:48
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 15 lipca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-07-16 09:47
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 10 lipca 2014 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnościa powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2014-07-10 15:05
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 1 lipca 2014 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Bytowskim 2014-07-02 11:25
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Bytowskiego 2014-06-18 08:28
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia Planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie powiatu bytowskiego na potrzeby obronne państwa 2014-06-18 08:27
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Bytowskiego" 2014-06-18 08:22
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu powiatowym pn. "Piękna Wieś Pomorska 2014" 2014-06-17 11:04
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-06-13 12:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 611/1, położonej w obrębie Role - Żabno, gmina Miastko 2014-06-18 11:12
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 maja 2014 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2014-06-02 09:25
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 26 maja 2014 w sprawie powołania komisji do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karograficznego materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową 2014-05-26 10:25
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 22 maja 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-05-22 15:02
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 22 maja 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-05-22 15:01
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2014-04-30 13:32
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 23 kwietnia 2014 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego 2014-04-23 14:53
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Starostwa Powiatowego w Bytowie" 2014-04-11 13:37
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych 2014-04-10 12:35
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 10 kwietnia 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-04-10 12:34
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 31 marca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w formie licytacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2014-04-01 08:40
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 27 marca 2014 w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-03-27 12:12
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 19 marca 2014 w sprawie powolania Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Bytowie 2014-03-19 12:01
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 19 marca 2014 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2014-03-19 11:19
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 24 lutego 2014 w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-02-24 14:20
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 lutego 2014 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej 2014-02-20 10:59
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 18 lutego 2014 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2014 roku 2014-02-20 10:58
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 28 stycznia 2014 w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2014-01-29 08:46
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 22 stycznia 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru prac realizowanych w ramach umowy nr 11/G/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. 2014-01-23 08:40
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie powołania Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Bytowie 2014-01-20 15:23
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Bytowskiego z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2009 Starosty Bytowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania dokumentacji Projektowej w Bytowie 2014-01-07 14:45