Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4)
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

PROCEDURA REJESTRACJI

Uczniowski Klub Sportowy mogą założyć osoby w liczbie 15, które zapoznały się z ww. przepisami oraz odbyły Zebrania Założycielskie, na którym m.in.:

- podjęto uchwałę o założeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- wybrano Komitet Założycielski uprawniony do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji,
- uchwalono statut Klubu.

Komitet Założycielski składa w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie – pokój 21, (tel. 0-59 822-80-03) następującą dokumentację:

- Wniosek o wpis do ewidencji, (1 egz)
- Protokół z Zebrania Założycielskiego, (1 egz)
- Listę założycieli, (1 egz)
- Listę obecności na Zebraniu Założycielskim, (1 egz)
- 1 egzemplarz statutu
- podjęte uchwały

W ciągu miesiąca od złożenia dokumentacji następuje analiza prawna złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Bytowskiego prowadzonej przez Starostę Bytowskiego, bądź o odrzuceniu wniosku.

OPŁATY:
- wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych – 10 zł,
- wydanie dodatkowego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych – 17 zł.

Zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji. Z chwilą wpisania Klubu do ewidencji może on rozpocząć działalność m.in.: powołać Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną, powiadamiając o tym organ rejestrujący. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu, załączając do niego protokół z Walnego Zebrania, na którym wybrano władze Klubu oraz podjęte uchwały. Zarząd Klubu wpisanego do ewidencji zobowiązany jest każdorazowo do informowania Starosty Bytowskiego o zmianach w składzie Zarządu oraz zmianach w adresie Klubu a także do przedkładania wszelkich podjętych uchwał związanych z powyższym.

UKS MUSI:
- uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
- uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
- wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UKS- y zapisane w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Bytowskiego prowadzonej przez Starostę Bytowskiego, zobowiązane są do przedkładania raz w roku (do 30 września) sprawozdań z działalności Klubu. W razie braku informacji na temat działalności Klubu podejmowane będą czynności administracyjne t.j.:

- żądanie usunięcia nieprawidłowości,
- udzielenie ostrzeżenia,
- nałożenie grzywny, z wykreśleniem z ewidencji włącznie.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu należy poinformować o zwoływaniu Walnego Zebrania. W razie zwołania Walnego Zebrania, na którym podejmowana będzie uchwała o likwidacji Klubu należy w tej sprawie skontaktować się z organem nadzorującym w celu zaopiniowania uchwały o przeznaczeniu majątku. Po podjęciu uchwały o likwidacji Klubu, ustępujący Zarząd musi zgłosić ten fakt w lokalnym Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

MIEJSCE REJESTRACJI:
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
pokój nr 214, tel. (59) 822-80-03, fax. (59) 822-80-01
pon: 8.00-16.00
wt-pt: 7.00-15.00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-06-2012 10:51