Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenie i rejestracja szkoły lub placówki niepublicznej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek:
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę
2. Określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku kształcenia zawodowego - nazwę zawodów
3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych :
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-zawodowych, realizację innych zadań statutowych
b) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
4. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora
5. Statut szkoły lub placówki (oryginał), który winien zawierać:
a) nazwę, typ, cel oraz zadania szkoły lub placówki
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań
d) organizację szkoły lub placówki
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki w tym przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki
f ).sposób uzyskania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki
g ) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Opłaty:
Opłata skarbowa: - brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: - Edukacji , Kultury i Sportu
Osoba odpowiedzialna: - Danuta Prondzińska
Nr pokoju – 215
Nr telefonu – (59) 822 8003, fax. (59) 822 8001
E-mail – edukacja@powiatbytowski.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00-15.00

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Termin odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:
Zarejestrowanie i wydanie zaświadczenia o rejestracji lub wydanie decyzji odmownej – w przypadku gdy szkoła nie spełnia warunków

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24 , 80-853 Gdańsk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bytowie dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu oraz kuratorowi oświaty
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
a) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
b) datę i numer wpisu do ewidencji
c) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
d) osobę prawną lub fizyczną prowadząca szkołę lub placówkę
e) adres szkoły lub placówki
f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci
g) w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego
4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-06-2012 10:49