Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument AB.6740.A/6/2021 - Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie". 2021-06-16 09:15
dokument AB.6740.A/5/2021 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową, zaprojektowanego w miejscowości Dąbie, na działce o nr ewid. gruntu 55/59 obręb Dąbie, gmina Bytów 2021-05-17 12:06
dokument AB.6740.A/4/2021 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/14 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2021-04-14 13:12
dokument AB.6740.A/3/2021 - Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi gminnej nr 148032 G Rokity Kłosy kategoria drogi D', zaprojektowanej na działkach 417/2, 417/1, 97/2 (97/3), 120/8, 57/12, 444, 24 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka . - dec. 3/2021 2021-05-27 11:32
dokument AB.6740.A/2/2021 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 170/2018/B z dnia 24.04.2018 roku o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej "NIEDARZYNO" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2021-03-01 11:00
dokument OZ.AB.6740.A/1/2021 Wniosek w sprawie budowy sieci gazowej PE 100 RC SDR de 180x16,4 mm podwyższonego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko na działkach nr 6/21, 6/20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5 obręb Wołcza Wielka, 43/2, 47/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149 obręb Wołcza Mała, 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/3, 243 obręb Miłocice 2021-02-11 08:23
dokument AB.6740.A/29/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Okuny- Kłączno na działce o nr ewid. gruntu 103/8, obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice 2021-02-03 11:44
dokument AB.6740.A/1/2021 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: dwa zbiorniki na gaz propan butan o łącznej pojemności 12,8 m2, dwa zbiorniki na gazy techniczne (tlen i azot), dwie parownice, place utwardzone, zaprojektowanego w miejscowości Niezabyszewo, na działkach o nr ewid. gruntu 256/7 i 256/8 obręb Niezabyszewo, gmina Bytów 2021-01-27 11:47
dokument AB.6740.A/28/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej, z częścią biurowo-socjalną na terenie zakładu produkującego konstrukcje i elementy dla przemysłu kolejowego i maszynowego, zaprojektowanej w zabudowie produkcyjnej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 14 i 101/1, obręb 100 Bytów oraz rozbiórkę dwóch hal magazynowych, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu: 14 i 101/1, obręb 100 Bytów. 2021-01-13 11:28
dokument OZ.AB.6740.A/12.2020 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej z 6 zbiorników naziemnych o poj.V=6400dm3 każdy wraz ze stacją odparowania, parownik owdny 2 szt., zbiornik kontenerowy ON 5000l na działce nr 414/3 obręb Miłocice, gmina Miastko. 2020-12-22 11:12
dokument OZ.AB.6740.A/11/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 094/2018/MG obejmującej budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Miłocice na działce nr 110 obręb Miłocice, gmina Miastko 2020-12-21 11:09
dokument AB.6740.A/27/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/21 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2020-12-21 11:00
dokument AB.6740.A/26/2020 ? wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kompozytorów, Osiedlu Bajkowym w Bytowie? 2020-12-21 10:59
dokument AB.6740.A/25/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?Dom w przebiśniegach 12 (G2)?, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/31 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2020-11-23 14:30
dokument AB.6740.A/24/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?Dom w czermieni 3 (P)? lustrzane odbicie, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/35 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2020-11-23 14:29
dokument AB.6740.A/23/2020 - Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, placem składowym, samochodową wagą najzadową, regałami zewnętrznymi, zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 114 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2020-11-13 15:24
dokument AB.6740.A/22/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na "rozbudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych "PSZOK" w Podkomorzycach", zaprojektowaną w miejscowości Podkomorzyce, na działkach o nr ewid. gruntu 7/9 i 7/10 obręb Podkomorzyce, jednostka ewidncyjna gmina Czarna Dąbrówka. 2020-10-30 09:01
dokument OZ.AB.6740.A/10/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 133/2019/MG obejmującej budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Projekt Pasieka II) na działce nr 451 obręb Pasieka, gmina Miastko 2020-10-06 08:10
dokument OZ.AB.6740.A/9/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 112/2019/TR obejmującego rozbudowę budynku zakładu o pomieszczenia magazynowe na działce nr 5/1 obręb Trzebielino 2020-09-30 13:45
dokument AB.6740.A/21/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z baterią 6 silosów zewnętrznych, zaprojektowanych w zabudowie produkcyjnej w Bytowie na działce 7/23, obręb 101 Bytów. 2020-08-31 15:25
dokument AB.6740.A/20/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na roboty budowlane związane z przebudową istniejącego rowu wraz z wylotem do rzeki Boruja w ramach zadania pn. "Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie", zaprojektowane w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 78 i 83, obręb 104 Bytów. 2020-08-28 15:05
dokument AB.6740.A/19/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanej w miejscowości Gostkowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 506/14, 506/15 obręb Gostkowo, gmina Bytów 2020-08-24 13:52
dokument AB.6740.A/18/2020 Wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę zakładu obróbki drewna poprzez budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zaprojektowanej na terenie działek nr 173/2, 177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 177/13, 177/14, 177/15, 177/16, 177/17 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom 2020-08-14 13:19
dokument OZ-AB.6740.A/8/2020 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę dwóch szczelnych zbiorników - lagun i silosów betonowych na terenie Zakładu Gorzelni Zintegrowanej z Biogazownią w Piaszczynie 2020-08-10 08:08
dokument AB.6740.A/17/2020 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów w miejscowości Rokity, na działce o nr ewid. gruntu 114 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2020-08-04 13:30
dokument AB.6740.A/16/2020 - wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1770G Płotowo-Rekowo? 2020-07-30 10:23
dokument AB.6740.A/15/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Bytów ? Gałąźnia Mała, zaprojektowanej, na działce o nr ewid. gruntu 79, w obrębie Grzmiąca, gmina Bytów 2020-07-23 10:22
dokument AB.6740.A/14/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?AJR 03? wersja ?A2?, zaprojektowanego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w miejscowości Pomysk Wielki, na działce o nr ewid. gruntu 49/1 obręb Pomysk Wielki, gmina Bytów 2020-06-17 09:49
dokument AB.6740.A/13/2020 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynków podchowalni ryb łososiowatych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę rowów w miejscowości Upiłka, na działce o nr ewid. gruntu 1561 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-06-03 11:48
dokument AB.6740.A/12/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła transportu zbiorowego w ramach zadania pn.: ?Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie?, zaprojektowanych w Bytowie działkach o nr ewid. gruntu 151, 153/2, obręb 104 Bytów i 1/42, obręb 105 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów. 2020-05-13 09:09
dokument AB.6740.A/11/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku chlewni oraz 2 silosów paszowych w zabudowie zagrodowej, zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 44/15 w obrębie Niezabyszewo, gmina Bytów 2020-05-08 13:46
dokument OZ.AB.6740.A/7/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budwoę nr 61/2014/TR z dnia 05.06.2017r. obejującego budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, budynku gospodarczego, zbiornika bezodpływowego, silosów paszowych i fundamentów pod silosy i konfiskator na działce w m. Cetyń, gmina Trzebielino 2020-04-29 12:32
dokument OZ.AB.6740.A/6/2020 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt Dretyń I) na terenie działek o nr ewid. gruntu 27 i 28 obręb Dretyń 2020-04-24 09:32
dokument OZ.AB.6740.A/5/2020 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt Dretyń II) na terenie działek o nr ewid. gruntu 27 i 28 obręb Dretyń 2020-04-24 09:31
dokument AB.6740.A/10/2020 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 301/2017/S z dnia 12.07.2017 roku o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaprojektowanej w miejscowości Sominy - zmiana dotyczy lokalizacji odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanych na działkach o nr ewid. 85/2, 86, 203 i 195/1 obręb Sominy jednostka ewidencyjna Studzienice. 2020-04-16 13:28
dokument OZ.AB.6740.A/4/2020 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt Miłocice III) 2020-04-15 12:44
dokument OZ.AB.6740.A/3/2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 025/2019/MG z dnia 25.03.2019 roku o pozwoleniu na budowę obejmującego przebudowę ośrodka hodowli ryb na działace o nr ewid. gruntu 78/1 obręb ewidencyjny Gatka, gmina Miastko 2020-04-15 12:02
dokument AB.6740.A/9/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich (chlewni) w ramach realizacji siedliska rolniczego, zaprojektowanego w miejscowości Mikorowo na działce o nr ewid. gruntu 500/3, obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2020-03-31 14:37
dokument AB.6740.A/8/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach realizacji siedliska rolniczego, zaprojektowanego w miejscowości Mikorowo na działce o nr ewid. gruntu 500/3, obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2020-03-31 14:36
dokument OZ.AB.6740.A/2/2020 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi leśnej nr 52-P w Leśnictwie Wierszyno na działakch nr 387/1, 388, 389, 390, 391 obręb Starkowo, gmina Trzebielino 2020-03-24 12:55
dokument OZ.AB.6740.A/1/2020 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi dojazdowej nr 193043G do gruntów rolnych w m. Świerzno na działce nr 34 obręb Świerzno, gmina Miastko 2020-03-06 07:52
dokument AB.6740.A/7/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich do chowu brojlerów z zapleczem socjalno- biurowym w jednym z budynków, sześciu zbiorników na paszę, trzech zbiorników na ścieki techniczne, jednego zbiornika na ścieki komunalne oraz płyty do magazynowania obornika z dwoma zbiornikami na odcieki, zaprojektowanych w miejscowości Żukówko, na działce o nr ewid. gruntu 197/8 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2020-02-18 13:11
dokument AB.6740.A/6/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/16 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2020-02-11 09:09
dokument AB.6740.A/5/2020 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała w miejscowościach Gałąźnia Mała, Krępnica, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno, Grzmiąca, Świątkowo, Bytów na działkach o nr ewid. gruntu 1, 9/1, 20/2, 20/7, 102 obręb Gałąźnia Mała, 32, 33 obręb Krępnica, jedn. ewid. Kołczygłowy, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86/1, 100, 131/2, 131/3, 205/1 obręb Krosnowo, 6, 7/8, 27, 39/3, 41/2, 42, 55, 200/2, 202/1, 202/2 obręb Osieki, 117/1, 124/1, 130/1, 236/2, 256, 257, 284 obręb Niedarzyno, jedn. ewid. Borzytuchom, 2/12, 5, 6, 79, 180, 186, 187 obręb Grzmiąca, 9/2, 9/13, 19/4, 23, 70/6, 70/8, 70/9, 71/1, 72, 82/2, 98/2, 161, 165/6, 165/9, 165/12, 185, 186, 187, 317/3, 319/3, 420 obręb Świątkowo jedn. ewid. Bytów-Obszar Wiejski, 76, 78, 175/2, 176/12 obręb Bytów-103, jedn. ewid. Bytów-Miasto 2020-02-05 13:20
dokument AB.6740.A/4/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowli 840 tuczników i 280 warchlaków oraz zbiornika na gnojowicę zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu: 92, obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom 2020-01-20 14:00
dokument AB.6740.A/3/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę ZZO Sierzno obejmującą budowę kwatery składowej B1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmujacą: -) pas zieleni izolacyjnej; -) drogę dojazdową na kwaterę; -) drogę ppoż.; -) platformę wyładowczą; -) przepompownię P1; -) schody betonowe; -) instalację drenażu odcieków; -) instalację kanalizacji technologicznej; -) instalację elektryczną; -) instalację odgazowania; -) system rowów opaskowych; -) ogrodzenie, zaprojektowanej, na działkach o nr ewid. gruntu: 283, 222/3, 223/6, w obrębie Sierzno, gmina Bytów 2020-01-17 14:02
dokument AB.6740.A/46/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Upiłce, na działce o nr ewid. gruntu 530 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2020-01-15 10:32
dokument AB.6740.A/2/2020 - wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Bytów ? Gałąźnia Mała, zaprojektowanej, na działkach o nr ewid. gruntu: 33, 48, 63, 79, 100, 123, 148/1, w obrębie Krępnica, gmina Kołczygłowy; 146/3, 148/2, 147/3, w obrębie Krosnowo, gmina Borzytuchom; 319/3, 19/4, 23/5, 319/4, 22/10, 22/13, 24/5, 27/11, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów; 76, 9/2, 13, w obrębie Bytów 103 2020-01-08 15:03
dokument AB.6740.A/1/2020 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Bytów - Gałąźnia Mała w miejscowościach Gałąźnia Mała, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno, Grzmiąca, Świątkowo, Bytów na działkach o nr ewid. gruntu 2/13, 2/12, 2/16, 20/7 obręb Krosnowo, jedn. ewid. Kołczygłowy, 148/2, 147/3, 172/1, 160, 159, 158, 157, 151, 118/2, 162, 177, 178, 179, 180, 181, 167, 166, 150, 135, 131/2 obręb Krosnowo, 27, 28, 29/4, 29/5, 30, 36, 31, 33, 37/1, 39/3 obręb Osieki, 117/1, 244/1, 106, 105, 243, 65, 66, 64, 86, 247, 85, 84, 83 obręb Niedarzyno, jedn. ewid. Borzytuchom, 3/2, 3/4, 178, 2/12 obręb Grzmiąca, 27/11, 428, 30/1, 38/7, 39/9, 34/1, 72, 71/1, 165/9, 165/4, 165/8 obręb Świątkowo jedn. ewid. Bytów-Obszar Wiejski, 175/2, 176/12 obręb Bytów-103, jedn. ewid. Bytów-Miasto 2020-01-15 11:09
dokument OZ.AB.6740.A/7/2019 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi dojazdowej nr 193043G do gruntów rolnych w m. Świerzno na działce nr 34 obręb Świerzno, gmina Miastko 2020-03-30 11:08
dokument AB.6740.A/45/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "UGOSZCZ PV IV" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym stacją transformatorową SN/nN - etap II, zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 13 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-12-09 10:00
dokument AB.6740.A/44/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "UGOSZCZ PV III" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym stacją transformatorową SN/nN - etap I, zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 13 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2019-12-09 09:46
dokument AB.6740.A/43/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę wlotu rowu sitowego wraz z komorą mikrosita w miejscowości Upiłka, na działkach o nr ewid. gruntu 1555 oraz 1561 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-11-15 11:14
dokument OZ.AB.6740.A/6/2019 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą (projekt Pasieka II) zaprojektowanej w miejscowości Chlebowo, na działce o nr ewid. gruntu 451obręb Pasieka 2019-11-13 13:12
dokument OZ.AB.6740.A/5/2019 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą (projekt Pasieka I) zaprojektowanej w miejscowości Chlebowo, na działce o nr ewid. gruntu 451obręb Pasieka 2019-11-13 13:09
dokument OZ.AB.6740.A/4/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 094/2018/MG z dnia 13.08.2018 roku o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej "MIŁOCICE" o mocy do 1,0 MW wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Miłocice, na działce o nr ewid. gruntu 110 obręb Miłocice 2019-11-08 10:44
dokument AB.6740.A/42/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,999MW (612,48Wp) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym stacją transformatorową SN/nN o powierzchni zabudowy do 2,5ha pod nazwa "UGOSZCZ PV I", zaprojektowanej w miejscowości Ugoszcz na działce o nr ewid. gruntu 340 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice 2019-10-22 10:09
dokument AB.6740.A/41/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 170/2018/B z dnia 24.04.2018 roku o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej "NIEDARZYNO" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2019-10-17 09:20
dokument AB.6740.A/40/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gałąźnia Mała - Dębnica Kaszubska w miejscowości Gałąźnia Mała, na działkach o nr ewid. gruntu 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/32, 17/31, 18, 19/8, 19/10, 19/11, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2019-10-15 11:32
dokument AB.6740.A/39/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 428/2018/L z dnia 24.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE IV" o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-10-04 08:31
dokument AB.6740.A/38/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 427/2018/L z dnia 24.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE II" o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-10-04 08:15
dokument AB.6740.A/37/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 423/2018/L z dnia 21.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE I" o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-10-04 08:33
dokument AB.6740.A/36/2019 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Czarna Dąbrówka, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 395/1, 298/1, 394 i 297/1 obręb Czarna Dąbrówka, 296, 393, 392, 295, 294 i 293 obręb Otnoga oraz 245/1 i 244/1 obręb Kozy, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-09-18 13:33
dokument AB.6740.A/35/2019 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na roboty budowlane, związane z zadaniem inwestycyjnym nr 2 pn: ?Przebudowa pompowni ścieków PG w Bytowie przy ul. Brzozowej?, zaprojektowane w Bytowie na działce o nr ewid. gruntu 79/4, obręb 103 Bytów 2019-10-09 11:46
dokument AB.6740.A/34/2019 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 213/2018/M z dnia 21.05.2018 r. udzielającej pozwolenia na budowę malarni proszkowej profili aluminiowych, zaprojektowanej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 7/10, 7/12, obręb 100 Bytów oraz 39/19, obręb Dąbie 2019-09-04 12:39
dokument AB.6740.A/33/2019 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 241/2019/M z dnia 30.05.2019 r. o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-usługowego ?BRICOMARCHE? warz z murami oporowymi, ogrodzeniem, masztami flagowymi, pylonem reklamowym, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Przemysłowej na działkach o nr ewid. gruntu: 411/1, 412/1, 413, 417/1, 491, 20/24, obręb 99 Bytów 2019-09-04 12:38
dokument AB.6740.A/32/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego nr 1 pn.: ?przebudowa i rozbudowa części ściekowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach?. Inwestycja zaprojektowana została w miejscowości Przyborzyce, na działkach o nr ewid. gruntu: 142/3, 346, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów 2019-10-01 11:37
dokument AB.6740.A/31/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego nr 3 pn.: ?budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków PG do oczyszczalni ścieków w Przyborzycach?. Inwestycja zaprojektowana została w miejscowości Bytów-Przyborzyce, na działkach o nr ewid. gruntu: 79/4, 78, 4, w obrębie 103 Bytów; 108, 113/2, 112/2, 111/2, 110/2, 109/2, 107/9, 105/5, 105/3, 104/6, 104/4, 140, 143/4, 346, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów 2019-09-02 11:49
dokument AB.6740.A/30/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 465/2017/K z dnia 12.10.2017 roku udzielającej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gałąźnia Mała, na działce o nr ewid. gruntu 10/2 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2019-08-23 15:11
dokument AB.6740.A/29/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018/T z dnia 09.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej TUCHOMIE I o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Tuchomko na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2019-07-30 11:49
dokument AB.6740.A/27/2019 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 438/2015/W z dnia 18.11.2015 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/18 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2019-07-26 07:51
dokument AB.6740.A/26/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę usługowo-produkcyjnego zakładu ślusarskiego o budynek magazynowy; zaprojektowaną w miejscowości Przyborzyce, na działce o nr ewid. gruntu 122 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-07-26 07:48
dokument AB.6740.A/28/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 3/2018/L z dnia 03.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej ?KIEDROWICE I? o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Kiedrowice, na działce o nr ewid. gruntu 272 obręb Kiedrowice, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-07-25 15:09
dokument AB.6740.A/25/2019 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 390/2017/K z dnia 01.09.2017 roku udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz z kotłownią w miejscowości Kołczygłowy przy ul. Fabrycznej, na działce o nr ewid. gruntu 180/8 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2019-07-18 08:56
dokument AB.6740.A/24/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów: budowa zadaszenia placu składowania kompostu oraz zadaszenia i wiaty nad placami magazynowania na odpady i surowce; zaprojektowaną w miejscowości Sierzno, na działce o nr ewid. gruntu 283 obręb Sierzno, gmina Bytów 2019-06-28 11:55
dokument AB.6740.A/23/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/17 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów. 2019-06-26 15:22
dokument AB.6740.A/22/2019 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na modernizację stacji paliw, obejmującej: budowę budynku usługowo-handlowego do obsługi stacji paliw, 2 zbiorników na paliwa płynne o łącznej poj. 100 m3, podziemnego zbiornika gazu płynnego propan-butan o poj. 2700l, 2 wiat nad dystrybutorami, 3 dystrybutorów paliw dla samochodów osobowych i 1 dystrybutora dla samochodów ciężarowych, pylonu cenowego, masztu reklamowego, niezbędnych elementów zagospodarowania terenu, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Przemysłowej na działce o nr ewid. gruntu: 19/2, obręb 100 Bytów. 2019-06-26 11:30
dokument AB.6740.A/21/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG i montażem kotła gazowego, zaprojektowanych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 32/3 obręb Łupawsko, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-06-25 10:14
dokument AB.6740.A/20/2019 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 430/2016/L z dnia 09.11.2016 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej ?LIPNICA II? o mocy 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 100 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-06-17 13:42
dokument AB.6740.A/19/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi leśnej wywozowej w Leśnictwie Glinowo zaprojektowanej na terenie nieruchomości położonych na działkach o nr ewid. gruntu 297, 310, 296, 309 i 308 obręb Sylczno oraz na działce o nr ewid. gruntu 305/1 obręb Nakla jednostka ewidencyjna Parchowo. 2019-06-06 14:34
dokument AB.6740.A/18/2019 - wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 6-iu silosów zbożowych (paszowych) wraz z podnośnikiem kubełkowym i koszem zasypowym, zaprojektowanych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 1/1 obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2019-06-05 10:23
dokument AB.6740.A/17/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/10 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2019-05-29 14:59
dokument AB.6740.A/16/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/27 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2019-04-30 08:35
dokument AB.6740.A/15/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/18 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2019-04-30 08:30
dokument AB.6740.A/14/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/26 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2019-04-26 08:07
dokument AB.6740.A/13/2019 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego BRICOMARCHE warz z murami oporowymi, ogrodzeniem, masztami flagowymi, pylonem reklamowym, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Przemysłowej na działkach o nr ewid. gruntu: 411/1, 412/1, 413, 417/1, 491, 20/24, obręb 99 Bytów. 2019-04-23 14:29
dokument AB.6740.A/12/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zespołu elektrowni solarnych o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/4 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica 2019-04-19 15:12
dokument AB.6740.A/11/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, zaprojektowanych w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/8 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2019-03-25 13:39
dokument AB.6740.A/10/2019 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 384/2018/W z dnia 05.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów V? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 98/3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-03-15 15:02
dokument AB.6740.A/9/2019 -wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 417/2018/W z dnia 19.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów II? o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działkach o nr ewid. gruntu 9/27, 101/2 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-03-15 14:59
dokument OZ.AB.6740.A/1/2019 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw, na działkach nr: 233/3 i 233/1 obręb 83/5 w Miastku ul. Kazimierza Wielkiego 2019-10-23 10:27
dokument AB.6740.A/8/2019 wnioseko pozwolenie na budowę zespołu elektrowni solarnych o mocy 1999,76 kW wraz towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/4 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2019-04-09 08:10
dokument AB.6740.A/7/2019 wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 257/2018/L z dnia 21.06.2018 roku udzielającego pozwolenia na rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w miejscowości Sątoczno, na działce o nr ewid. gruntu 270/2 obręb Zapceń, jednostka ewidencyjna Lipnica 2019-03-05 11:44
dokument AB.6740.A/6/2019 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 228/2017/W z dnia 06.06.2017 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów IV? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 72 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-02-27 09:43
dokument AB.6740.A/5/2019 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 295/2017/W z dnia 11.07.2017 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów III? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-02-27 09:41
dokument A.6740.A/4/2019 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 296/2017/W z dnia 11.07.2017 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów VI? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2019-02-27 09:39
dokument A.6470.A/3/2019-wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/27 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2019-02-15 14:19
dokument AB.6740.A/2/2019 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3150 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia i odgromową oraz zagospodarowaniem terenu, zaprojektowanych w miejscowości Dąbie, na działkach o nr ewid. gruntu 39/3, 39/4, 39/19, 39/24 obręb Dąbie, gm. Bytów 2019-02-05 12:38
dokument AB.6740.A/1/2019 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych firmy Drutex, zaprojektowanego w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 27/12, 27/9 oraz części działki o nr 27/11, obręb 100 Bytów. 2019-01-08 14:30
dokument OZ.AB.6740.A/8/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ośrodka hodowli ryb, na działce nr 78/1 obręb Gatka, gmina Miastko 2018-12-24 11:44
dokument OZ.AB.6740.A/7/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę drogi gminnej w msc. Cetyń, na działkach nr: 121, 127/2, 129, 174/7, 177 i 153/4 obręb Cetyń, gmina Trzebielino 2019-01-31 09:52
dokument AB.6740.A/23/2018 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy na działce o nr ewd. gruntu 236/1 obręb Osusznica jednostka ewidencyjna Lipnica. 2018-12-19 13:54
dokument AB.6740.A/22/2018 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych firmy Drutex oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 (w części znajdującej się w kompetencji starosty), zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 27/12, 27/9 oraz części działki o nr 27/11, obręb 100 Bytów. 2018-12-10 15:19
dokument OZ.AB.6740.A/6/2018 Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G ROLE-Rozjazd? 2018-12-04 11:02
dokument AB.6740.A/21/2018 wniosek w sprawie pozwolenia na rozbiórkę i rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowosci Borzyszkowy, na działkach o nr ewid. gruntu 3/1, 9/1, 11 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2018-11-20 11:36
dokument AB.6740.A/20/2018 - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 21 grudnia 2016 roku nr 489/2016/T obejmującego rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku hali produkcyjnej, zaprojektowanych w miejscowości Tuchomie, na działce o nr ewid. gruntu: 84/1 obręb Tuchomie. 2018-11-07 13:53
dokument AB.6740.A/19/2018 - wniosek o pozwolenie na budowę budynku rekreacji indywidualnej z instalacjami oraz zbiornika na ścieki zaprojektowanych w miejscowości Jeleńcz na działce o nr ewid. gruntu 127/32 obręb Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2018-10-17 14:57
dokument AB.6740.A/18/2018 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 249/2018/M z dnia 15.06.2018 r. o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą, zaprojektowanego w Bytowie na działce o nr ewid. gruntu: 490, obręb 99 Bytów. 2018-10-16 14:52
dokument AB.6740.A/17/2018 - Wniosek w sprawie rozbudowy, przebudowy i adaptacji gospodarstwa ogrodniczego z agroturystyką UŁAN na hotel z częścią SPA, salę bankietową wraz z budową parkingu, zewnętrznych instalacji i częściową rozbiórką obiektów, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 111 i 112/2, obręb 103 Bytów. 2018-09-14 10:24
dokument AB.6740.A/16/2018 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Turystyki Aktywnej w Łupawsku: budynek magazynowo-usługowy EP-1, budynek sanitarny EP-2, wiata EP-3, wiata EP-4, miejsca parkingowe oraz ciąg pieszo jezdny, zaprojektowane na działce o nr ewid. gruntu 32/3 obręb Łupawsko, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2018-09-04 10:46
dokument AB.6740.A/15/2018 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw, obejmującej m.in.: 2 zbiorniki paliwowe, wiatę, 2 dystrybutory wraz z infrastrukturą techniczną, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 145/4, 145/6, 145/7, 145/8, 146/2, 297, obręb 103 Bytów. 2018-08-31 13:04
dokument AB.6740.A/14/2018 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaprojektowanych w miejscowości Rzepnica, na działkach o nr ewid. gruntu 123/22, 7/21, 1/38 obręb Rzepnica, gm. Bytów 2018-08-29 13:55
dokument AB.6740.A/13/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE III" o mocy zainstalowanej do 0,499 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica 2018-08-16 10:59
dokument AB.6740.A/12/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE IV" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica 2018-08-07 15:23
dokument AB.6740.A/11/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica 2018-08-07 15:12
dokument AB.6740.A/10/2018 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica 2018-08-02 10:11
dokument AB.6740.A/9/2018 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów II? o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z przyłączem SN, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działkach o nr ewid. gruntu 9/18, 101 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2018-08-01 17:06
dokument OZ.AB.6740.A/4/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 330 kWp na działce nr 106/1 obręb Dolsko, gmina Miastko 2018-07-06 13:01
dokument OZ.AB.6740.A/4/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 998,8 kWp na działce nr 106/1 obręb Dolsko, gmina Miastko 2018-07-06 13:01
dokument OZ.AB.6740.A/3/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 110 obręb Miłocice, gmina Miastko 2018-06-26 11:46
dokument AB.6740.A/8/2018 wniosek w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obrobki drewna w miejscowości Sątoczno, na działce o nr ewid. gruntu 270/2 obręb Zapceń, jednostka ewidencyjna Lipnica 2018-05-28 10:29
dokument OZ.AB.6740.A/2/2018 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Izby Przyjęć przy Szpitalu Miejskim w Miastku ? nr 105/2017/MI z dnia 26.10.2017 roku 2018-05-25 14:20
dokument AB.6740.A/7/2018 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów V? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 98/3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2018-05-16 10:17
dokument AB.6740.A/6/2018 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 414, 415, 416, obręb 99 Bytów. 2018-05-15 09:17
dokument AB.6740.A/5/2018-wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku centrali systemu CCTV Stadionu Miejskiego w Bytowie jako niezbędnego elementu zagospodarowania terenu, zaprojektowanego w Bytowie, na działce o nr ewid. gruntu 2/5 obręb 103 Bytów 2018-04-25 09:43
dokument OZ.AB.6740.A/1/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę szczelnego zbiornika magazynowego pofermentu, na działce nr 21/54 obręb Piaszczyna, gmina Miastko, na terenie Zakładu Gorzelni Zintegrowanej z Biogazownią w Piaszczynie 2019-12-09 11:17
dokument AB.6740.A/4/2018 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę malarni proszkowej profili aluminiowych, zaprojektowanej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 7/10, 7/12, obręb 100 Bytów oraz 39/19, obręb Dąbie. 2018-04-04 12:44
dokument AB.6740.A/3/2018 - wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2018-03-16 12:26
dokument AB.6740.A/2/2018-wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 74/2017/W wydanej przez Starostę Bytowskiego z dnia 16.02.2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/13 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów. 2018-03-15 15:06
dokument AB.6740.A/1/2018 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 230/2017/M z dnia 07.06.2017 r. dot. rozbudowy zakładu produkcyjnego o halę produkcyjno-magazynową, zaprojektowaną w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 13/24, 13/25, 122, obręb 100 Bytów. 2018-02-02 14:53
dokument AB.6740.A/36/2017 - Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi gminnej nr 3914029 (po zmianie nr 148030G) w miejscowości Zawiat? na odcinku km 0+000.00 do km 0+617.30. Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek (z uwzględnieniem podziałów) oznaczonych nr ewid. gruntów: 125, 126 (126/1, 126/2), 138/9 (138/14), 147, 137/2, 137/12, 137/13, 135/12 obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2018-01-10 11:58
dokument AB.6740.A/34/2017 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, przebudowę układu drogowego ul. Chojnickiej i Starochojnickiej, budowę i przebudowę sieci kd, ks, wody, telekomun. i elektr., budowy przyłączy: kd, ks, wody, telekomun. i elektr., rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 109/2, 109/8, 109/5, 122, 110, 107, 111/8, 153/4, obręb 104 Bytów. 2018-01-08 12:44
dokument AB.6740.A/35/2017 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 445/2016/M z dnia 18.11.2016 r. o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-składowego branży budowlano-ogrodniczej z zewnętrznym ogrodem zimowym, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr 15/1, obręb 99 Bytów, zmienionej decyzją nr 180/2017/M z dnia 05.05.2017 r. 2018-01-08 11:44
dokument AB.6740.A/33/2017 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 333/2011/M z dnia 26.08.2011 r, dot. przebudowy skrzyżowania ulic: Przemysłowej, Ceynowy i Wybickiego w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 18, 23/5, 107/4, 113, obręb 100 Bytów i 12/3, 12/4, 12/6, 12/8, 17/8, 17/12, 17/16, 18/6, 18/8, 20/22, 20/24, 20/38, 20/39, 20/40, obręb 99 Bytów. 2017-12-22 11:34
dokument AB.6740.A/32/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku rekreacji indywidualnej zaprojektowanego w miejscowości Jeleńcz, na działce o nr ewid. gruntu 127/22 obręb Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2017-12-22 08:52
dokument AB.6740.A/31/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Tuchomie I" o mocy zainstalowanej do 1 MW, projektowanej w miejscowości Tuchomko, na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. 2017-12-06 14:59
dokument AB.6740.A/30/2017-wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pomostu i budynku rekreacyjno-gospodarczego zaprojektowanych w miejscowości Dąbie, na działce o nr ewid. gruntu 69/1 obręb Dąbie, gmina Bytów 2017-12-05 09:30
dokument AB.6740.A/28/2017 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej, zaprojektowanej w miejscowości Grabowo Parchowskie, na działkach o nr ewid. gruntu 11, 10/30, 10/8, 10/7, 10/6, 10/5, 10/2, 10/23, 10/24, 60/5, 60/14, 60/15, 60/13, 52, 51/11, 51/13, 12/1 obręb Grabowo, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-11-02 07:47
dokument AB.6740.A/29/2017 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "KIEDROWICE I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Kiedrowice, na działce o nr ewid. gruntu 272 obręb Kiedrowice jednostka ewidencyjna Lipnica. 2017-10-31 15:04
dokument AB.6740.A/27/2017 - Wniosek w sprawie budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 337/1, 337/4 i częściowo na działce o nr 540/1, obręb 102 Bytów. 2017-10-31 08:43
dokument AB.6740.A/26/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod. - kan., zaprojektowanych w miejscowości Kłączno, na działkach o nr ewid. gruntu 59, 60/10, 60/12, 65/7, 65/8, 65/9, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 65/26, 65/27, 65/31, 65/32, 65/38, 65/39, 65/42, 65/44, 65/45, 65/49, 65/53, 65/55, 65/57, 65/61, 65/63, 79 obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice 2017-10-27 11:39
dokument OZ.AB.6740.A/4/2017 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw, na działkach nr: 233/3 i 233/1 obręb 83/5 w Miastku ul. Kazimierza Wielkiego 2017-10-26 13:39
dokument AB.6740.A/25/2017 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi Chośnica- Baranowo, zaprojektowaną w miejscowości Chosnica i Baranowo na działkach o nr ewid. gruntu 56 i 16 obręb Chośnica oraz na działkach o nr ewid. gruntu 355, 348 i 347 obreb Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2017-10-26 12:48
dokument AB.6740.A/24/2017 wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 156/2016/K wydanej dnia 11.05.2017 roku zmienionego decyzją nr 345/2017/K z dnia 16.08.2017 roku, obejmującego: 1. rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków Wierszyno z zastosowaniem filtracji membranowej MBR o wydajności Qśr.d = 300 m3/d, w ramach której planuje się budowę następujących obiektów: stacji sitopiaskownika, zbiornika retencyjno-uśredniającego, kontenerowej stacji MBR, pomieszczenia technicznego analiz ścieków i osadów, modułu stacji zlewczej, naziemnej instalacji fotowoltaicznej, pompowni wód deszczowych i ścieków zakładowych oraz elementów towarzyszących tj. agregatu prądotwórczego, sieci wod.-kan. i elektrycznych, dróg, placów, oświetlenia, 2. przebudowę stacji transformatorowej wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym oczyszczalnię ścieków, 3. remont pozostałych obiektów służących oczyszczaniu ścieków tj. reaktora biologicznego, pomieszczenia technologicznego sterowni i stacji dmuchaw, pompowni ścieków dowożonych wraz z punktem zlewczym, komory odpływowej ścieków oczyszczonych oraz poletka osadowego, zaprojektowanych w miejscowości Wierszyno gmina Kołczygłowy na działkach o nr ewid. gruntów 36/1, 36/2, 401, 430 obręb Wierszyno. 2017-10-11 14:55
dokument AB.6740.A/23/2017 - Wniosek w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gałąźnia Mała, na działce o nr ewid. gruntu 10/2 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2017-09-20 14:54
dokument OZ.AB.6740.A/3/2017 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Izby Przyjęć przy Szpitalu Miejskim w Miastku 2017-09-19 14:40
dokument AB.6740.A/22/2017 - Wniosek w sprawie rozbudowy, przebudowy i adaptacji gospodarstwa ogrodniczego z agroturystyką UŁAN na hotel z częścią SPA, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 111 i 112/2, obręb 103 Bytów. 2017-08-17 14:28
dokument AB.6740A/21/2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz z kotłownią w miejscowości Kołczygłowy przy ul. Fabrycznej, na działce o nr ewid. gruntu 180/8 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2017-07-31 13:09
dokument AB.6740.A/20/2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 156/2016/K wydanej dnia 11.05.2017 roku obejmującej: 1. rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków Wierszyno z zastosowaniem filtracji membranowej MBR o wydajności Qśr.d = 300 m3/d, w ramach której planuje się budowę następujących obiektów: stacji sitopiaskownika, zbiornika retencyjno-uśredniającego, kontenerowej stacji MBR, pomieszczenia technicznego analiz ścieków i osadów, modułu stacji zlewczej, naziemnej instalacji fotowoltaicznej, pompowni wód deszczowych i ścieków zakładowych oraz elementów towarzyszących tj. agregatu prądotwórczego, sieci wod.-kan. i elektrycznych, dróg, placów, oświetlenia, 2.przebudowę stacji transformatorowej wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym oczyszczalnię ścieków, 3.remont pozostałych obiektów służących oczyszczaniu ścieków tj. reaktora biologicznego, pomieszczenia technologicznego sterowni i stacji dmuchaw, pompowni ścieków dowożonych wraz z punktem zlewczym, komory odpływowej ścieków oczyszczonych oraz poletka osadowego, zaprojektowanych w miejscowości Wierszyno gmina Kołczygłowy na działkach o nr ewid. gruntów 36/1, 36/2, 401, 430 obręb Wierszyno. Przedmiotem postępowania jest zmiana do planu zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków stanowiącego załącznik nr jeden do decyzji nr 156/2016/K. 2017-07-21 09:11
dokument AB.6740.A/19/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu na 34000 stanowisk, zaprojektowanego w miejscowości Parchowo na działce 186/1 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-07-04 08:07
dokument AB.6740.A/18/2017 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 207/2016/L wydanej przez Starostę Bytowskiego dnia 17.06.2016 roku udzielającej pozwolenia na rozbudowę stawów pstrągowych poprzez budowę V poziomu stawów tarlakowych składających się z 4 basenów betonowych, 3 zespołów komór do systemu mikrosit, komory studni napowietrzającej, zespołu 5 komór studni napowietrzających z funkcją przechwytującą zanieczyszczenia i wiat w miejscowości Upiłka, na działkach o nr ewid. gruntu 91, 92, 1555 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica 2017-06-30 11:56
dokument AB.6740.A/17/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, zaprojektowanej w miejscowości Sominy, na działkach o nr ewid. gruntu 195/1, 197, 32/10, 26/8, 26/1, 27/5, 28/2, 25/6, 177, 36/10, 34/9, 34/4, 36/5, 34/8, 3 6/9, 36/23, 50/13, 350, 341, 206, 301, 302, 203, 221, 308, 198, 199/1, 46/2, 210/2, 281/7, 146/6, 49/6, 50/24, 50/25, 51/19, 51/14, 101/23, 101/28, 101/32, 85/2, 121/1, 51/22, 20/5, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 20/7, 20/1, 20/8, 21/6, 354, 33/2, 32/15, 34/11, 34/12, 34/13, 36/8, 35, 36/16, 43/1, 43/2, 44, 45, 49/2, 49/4, 49/5, 21/1, 25/4, 26/14, 26/11, 33/7, 26/12, 33/12, 33/8, 32/2, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 34/5, 34/2, 34/1, 36/6, 36/4, 36/2, 36/12, 36/14, 36/18, 36/19, 32/20, 32/21, 353, 33/3, 42, 26/15, 210/3, 50/8, 50/17, 50/16, 50/10, 51/20, 51/1, 51/18, 51/11, 51/15, 51/16, 311, 313, 287/3, 287/2, 349, 85/1, 79/5, 77/1, 84, 86, 83/1, 82/1, 80, 78/4, 78/3, 76/1, 75, 74, 73/1, 73/2, 72/10, 72/1, 72/12, 72/11, 71/7, 71/6, 71/5, 71/4, 70/2, 70/4, 102/4, 106/3, 106/4, 106/7, 104/2, 101/20, 104/1, 103, 101/4, 102/3, 102/1, 101/6, 101/7, 288, 298, 299, 307, 289, 290, 293, 294, 101/9 obręb Sominy jednostka ewidencyjna Studzienice 2017-06-02 11:07
dokument AB.6740.A/16/2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G Tuchomie-Lipnica? zaprojektowanej na terenie niżej wymienionych działek (z uwzględnieniem podziałów): 538, 539, 540 (540/1), 542/1 obręb Tuchomie, 157/1, 157/2, 18, 110 (110/1), 71 (71/1), 120 (120/1), 211, 123 (123/1), 132, 134/1 (134/3), 134/2 (134/5), 135 (135/1) obręb Ciemno, 35/1, 37, 19, 36 (36/1, 36/2, 36/3), 28, 35/2, 35/3, 203, 176/2 obręb Gliśno Wielkie, 20, 245/1, 276/2, 319 (319/1), 305 (305/1), 290, 172 obręb Borzyszkowy, 212, 397, 296 obręb Ostrowite 106 obręb Lipnica. 2017-06-02 10:21
dokument AB.6740.A/15/2017 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów VI? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2017-05-26 11:28
dokument AB.6740.A/14/2017 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów III? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 3 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2017-05-26 11:27
dokument AB.6740.A/13/2017 - Wniosek w sprawie rozbudowy zakładu produkcyjnego o halę produkcyjno-magazynową, zaprojektowaną w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 13/24, 13/25, 122, obręb 100 Bytów. 2017-05-16 10:48
dokument AB-IB-C.6740.44.2017 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ?stacji paliw i myjni samoobsługowej obejmujących zbiorniki podziemne na paliwa, gaz oraz wody opadowe?, zaprojektowanych na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami: 42/1, 43/5, 43/6, 43/7 i 43/8 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-05-11 13:43
dokument AB.6740.A/10/2017 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Bytów IV? o mocy zainstalowanej do 1 MW, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 72 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2017-05-10 13:29
dokument AB.6740.A/11/2017 - Wniosek w sprawie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 48, 49/2, 159/2, 162/7, 162/11, 162/14, 162/29, 162/42, 162/43, 163, 164/10, obręb 104 Bytów. 2017-05-10 12:56
dokument AB.6740.A/9/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (przeznaczony do chowu drobiu na 34000 stanowisk), zaprojektowanego w miejscowości Parchowo na działce 186/1 obręb Parchowo, jednostka ewidencyjna Parchowo 2017-05-09 12:35
dokument AB.6740.A/8/2017 - Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 445/2016/M z dnia 18.11.2016 r. o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-składowego branży budowlano-ogrodniczej z zewnętrznym ogrodem zimowym, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr 15/1, obręb 99 Bytów. 2017-04-12 10:58
dokument AB.6740.A/7/2017 - wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi pieszo-rowerowej pn.: Lobeliowa trasa rowerowa? Pomysk Wielki-Bytów 2017-04-03 12:01
dokument AB.6740.A/6/2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G Tuchomie-Lipnica zaprojektowanej na terenie niżej wymienionych działek (z uwzględnieniem podziałów): 538, 539, 540 (540/1), 542/1 obręb Tuchomie, 157/1, 157/2, 18, 110 (110/1), 71 (71/1), 120 (120/1), 211, 122 (122/1), 123 (123/1), 132, 134/1 (134/3), 134/2 (134/5), 135 (135/1) obręb Ciemno, 35/1, 37, 19, 36 (36/1, 36/2), 35/2, 35/3, 203, 176/2 obręb Gliśno Wielkie, 20, 245/1, 276/2, 319 (319/1), 305 (305/1), 290, 172 obręb Borzyszkowy, 212, 397, 296 obręb Ostrowite 106 obręb Lipnica. 2017-04-03 12:21
dokument AB.6740.A/5/2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 039/2012/L z dnia 06.02.2012 roku udzielającej pozwolenia na rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej, budowę zbiornika stalowego podziemnego na olej napędowy, budowę budynku hali magazynowo-produkcyjnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem w miejscowości Sątoczno, gmina Lipnica na działce o nr ewid. gruntu 270/2 w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna. Zmiana dotyczy rezygnacji z budowy hali magazynowo-produkcyjnej . 2017-03-10 11:09
dokument AB.6740.A/4/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna o dobudowę pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia warsztatowego oraz dwóch wiat w miejscowości Sątoczno, na działce o nr ewid. gruntu 270/2 obręb Zapceń, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2017-03-10 10:35
dokument AB.6740.A/3/2017 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw i myjni samochodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 42/1, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka 2017-03-08 14:59
dokument AB.6740.A/2/2017 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudowanym garażem typ ?Artemis?, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/6 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2017-03-06 13:15
dokument OZ.AB.6740.A/2/2017Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku obory na bydło opasowe na działce nr 37/4 obręb Przęsin, gmina Miastko, w istniejącym siedlisku rolniczym 2017-03-03 15:27
dokument AB.6740.A/1/2017 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanej w miejscowości Sominy, na działkach o nr ewid. gruntu 195/1, 197, 32/14, 26/8, 26/1, 32/10, 27/5, 28/2, 25/6, 177, 36/10, 34/9, 34/4, 36/5, 34/8, 36/9, 36/23, 50/13, 350, 341, 206, 301, 302, 203, 221, 308, 198, 199/1, 15/7, 46/2, 210/2, 46/2, 281/7, 49/6, 50/24, 50/25, 51/19, 51/14, 101/23, 85/2, 121/1, 51/22, 20/5, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 20/7, 20/1, 20/8, 21/6, 354, 33/2, 32/15, 34/11, 34/12, 34/13, 36/8, 35, 43/1, 45, 49/2, 49/4, 49/5, 21/1, 25/4, 26/14, 26/11, 33/7, 26/12, 33/12, 33/8, 32/2, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 34/5, 34/2, 34/1, 36/6, 36/4, 36/2, 36/12, 36/14, 36/18, 36/19, 32/20, 32/21, 353, 33/3, 42, 26/15, 210/3, 50/8, 50/17, 50/16, 50/10, 51/20, 51/1, 51/18, 51/11, 51/15, 51/16, 311, 313, 287/3, 287/2, 349, 85/1, 79/5, 76/1, 85/2, 76/2, 84, 83/1, 83/2, 82/1, 80, 79/4, 78/4, 78/3, 76/1, 75, 74, 73/1, 73/2, 72/10, 72/1, 72/12, 72/11, 71/7, 71/6, 71/5, 71/4, 70/2, 70/4, 102/4, 106/3, 106/4, 106/7, 104/2, 101/20, 104/1, 103, 101/4, 102/3, 102/1, 101/6, 101/7, 101/23, 101/24, 288, 297, 298, 299, 307, 289, 290, 293, 294, 101/9 obręb Sominy jednostka ewidencyjna Studzienice 2017-02-28 07:55
dokument OZ.AB.6740.A/1/2017 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Dolno-Glewnik - działki oznaczone numerem ewidencyjnym gruntu: 11, 359, 532/9, 457/1, 457/2, 458, 478/3 obręb Trzebielino 2017-01-23 10:48
dokument AB.6740.A/24/2016 - Wniosek w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanej w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 48, 49/2, 159/2, 162/7, 162/11, 162/14, 162/29, 162/42, 162/43, 163, 164/7, 164/10, obręb 104 Bytów. 2017-01-16 15:04
dokument AB.6740.A/23/2016 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni (2096,6 DJP) w miejscowości Mikorowo, na działce o nr ewid. gruntu 1/1 obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. 2017-01-13 11:18
dokument AB.6740.A/22/2016 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę bazy składowej kruszyw i ziemi wraz z instalacją do przerobu kopalin oraz gruzu betonowego, zaprojektowanej w miejscowości Świątkowo, na działce o nr ewid. gruntu 423/1 obręb Świątkowo, gmina Bytów 2017-01-12 15:05
dokument A.6740.A/21/2016 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/13 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2017-01-12 15:03
dokument AB.6740.A/20/2016 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę stawów hodowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamieńc, na działkach o nr ewid. gruntu: 587 obręb Jutrzenka, jednostka ewidencyjna Borzytuchom, 1/16, 1/18, 1/20, 97, 99, 101 obręb Barnowo, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. 2016-12-09 09:37
dokument AB.6740.A/19/2016 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 300/2015/M z dnia 17.08.2016 r. udzielającej pozwolenia na: przebudowę budynku A o funkcji administracyjno-biurowo-socjalnej z częścią techniczną i laboratoryjną funkcji produkcyjno-magazynowej, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku B o funkcji produkcyjnej, przebudowę budynku C o funkcji technicznej, przebudowę i rozbudowę budynku D o funkcji magazynowej surowców, budowę budynku E o funkcji magazynowo-produkcyjnej i budynku F o funkcji magazynowej surowców, zaprojektowanych w Bytowie na działce o nr ewid. gruntu 127, obręb 105 Bytów 2016-12-01 10:22
dokument AB.6740.A/18/2016 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 127/2016/M z dnia 20.04.2016 r. udzielającej pozwolenia na budowę: przyłącza gazowego, przyłącza wodociągowego, naziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, dróg, chodników, parkingów, oświetlenia terenu, ścian oporowych, kontenera-stróżówki wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz przebudowę i rozbudowę przyłącza elektroenergetycznego, zaprojektowanych w Bytowie na działce o nr ewid. gruntu 127, obręb 105 Bytów jako II etap inwestycji, związanej z rozbudową zakładu produkcji farb proszkowych. 2016-11-23 14:42
dokument AB.6740.A/17/2016 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku hali produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowości tuchomie, na działce o nr ewid. gruntu 84/1 obręb Tuchomie 2016-11-03 12:39
dokument AB.6740.A/16/2016 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę lobeliowej trasy pieszo-rowerowej, zaprojektowanej w miejscowości Bytów-Rzepnica-Pomysk Wielki na działkach o nr ewid. gruntu: 554/1, 554/2 obr.102 Bytów; 64, 86/2 obr. Rzepnica; 48, 182, 5/6, 180, 5/7, 20/6, 261 obręb Pomysk Wielki, gmina Bytów 2016-11-03 10:17
dokument OZ.AB.6740.A/3/2016Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę na działkach nr: 16/1, 32/1 obręb Dretyń, gmina Miastko: elektrociepłowni biogazowej rolniczej o mocy elektrycznej do 1,3 MW i mocy cieplnej do 1,5 MW 2016-10-14 14:15
dokument AB.6740.A/15/2016 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-składowego branży budowlano-ogrodniczej z zewnętrznym ogrodem zimowym, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr 15/1, obręb 99 Bytów. 2016-10-12 14:11
dokument AB.6740.A/14/2016 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "LIPNICA II" o mocy do 1 MW w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 100, obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. 2016-10-06 15:23
dokument AB.6740.A/13/2016 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego poprzez budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z łącznikiem, zbiorników na gazy techniczne i LPG oraz infrastruktury towarzyszącej, zaprojektowanych w miejscowości Świątkowo na działce o nr ewid. gruntu 426, obręb Świątkowo, gmina Bytów 2016-09-21 07:46
dokument AB.6740.A/12/2016- Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowlo ok 840 szt. tuczników i ok 280 szt. warchlaków oraz zbiornika na gnojownicę w miejscowości Niedarzyno, działka o nr ewid. gruntu 92, obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. 2016-09-05 11:53
dokument OZ.AB.6740.A/2/2016Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę na działce nr 10/3 obręb Świeszyno, gmina Miastko biogazowni rolniczej o mocy 500 kW 2016-08-31 11:17
dokument AB.6740.A/11/2016 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego na działce o nr ewid. gruntu 238 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2016-08-25 09:51
dokument AB.6740.A/10/2016 - wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa ulic: Jesionowej, Akacjowej oraz Lipowej w Udorpiu i Bytowie.? Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek (z uwzględnieniem podziałów) oznaczonych nr ewid. gruntów : - 118/3, 118/4, 146, 170, 171 obręb 105 Bytów; 501, 508, 510/1, 512, 513, 515, 516, 517, 518/1, 518/2, 522, 524 obręb Udorpie, gmina Bytów 2016-07-29 15:10
dokument AB.6740.A/9/2016 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej, wiaty magazynowej, silosów paszowych oraz zbiornika na gnojowicę zaprojektowanych w miejscowości Rabacino, na działce o nr ewid. gruntu 43/6 obręb Rabacino, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2016-07-08 13:30
dokument AB.6740.A/8/2016 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich do chowu brojlerów na 35244 stanowiska każdy z zapleczem socjalno- biurowym i kotłownią sześciu zbiorników do magazynowania paszy i zbiornika na ścieki zaprojektowanych w miejscowości Żukówko, na działkach o nr ewid. gruntu 197/8 obręb Żukówko, jednostka ewidencyjna Parchowo. 2016-06-21 14:54
dokument Nr OZ.AB.6740.A/1/2016 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę: budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (1980 szt. tj. 207,98 DJP), budynku gospodarczego, zbiornika bezodpływowego, silosów paszowych, fundamentów pod silosy i konfiskator, w msc. Cetyń, na działce nr 13/3 obręb Cetyń, gmina Trzebielino 2016-06-10 13:05
dokument AB.6740.A/7/2016 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw, która obejmować będzie: pawilon obsługi stacji paliw, wiatę (zadaszenie) nad dystrybutorem, myjnię samochodową, podziemny dwukomorowy zbiornik na paliwa płynne PB i ON o pojemności 20m3 i pylon cenowy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr ewid. gruntu: 17/24, obręb 99 Bytów. Z projektu budowlanego, dołączonego do wniosku wynika, że przedmiotem zamierzenia budowlanego będzie również budowa zbiornika podziemnego gazu płynnego LPG o pojemności 10m3. 2016-05-25 14:44
dokument AB.6740.A/6/2016 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zaprojektowanych w miejscowości Kłączno, na działkach o nr ewid. gruntu 60/1,60/12, 65/3, 65/7, 65/8, 65/9, 65/21,65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 65/26, 65/27, 79 obręb Kłączno, jednostka ewidencyjna Studzienice. 2016-04-25 15:17
dokument AB.6740.A/5/2016 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę stawów pstrągowych poprzez budowę V poziomu stawów tarlakowych składających się z 4 basenów betonowych, 3 zespołów komór do systemu mikrosit, komory studni napowietrzającej, zespołu 5 komór studni napowietrzających z funkcją przechwytującą zanieczyszczenia i wiat w miejscowości Upiłka, na działkach o nr ewid. gruntu 91, 92, 1555 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica 2016-04-22 12:34
dokument AB.6740.A/4/2016 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę, przebudowę, remont (modernizację) oczyszczalni ścieków Wierszyno z zastosowaniem filtracji membranowej MBR oraz przebudowę stacji transformatorowej wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym oczyszczalnię ścieków, w miejscowości Wierszyno, na działkach o nr ewid. gruntu 36/1, 36/2, 401, 430 obręb Wierszyno, gmina Kołczygłowy. 2016-04-15 15:05
dokument AB.6740.A/3/2016 - wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 001/2014 z dnia 03.03.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica ? Mikorowo ? Kozin.? 2016-04-12 14:25
dokument AB.6740.A/2/2016 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej, zaprojektowanej na działce o nr ewid. gruntu 63/11 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów. 2016-04-01 14:26
dokument AB.6740.A/1/2016 wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami, sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej, zaprojektowanych w miejscowości Żukówko i Jamno, na działkach o nr ewid. gruntu 20, 21, 22, 24, 25/8, 609 obręb Jamno oraz na działkach o nr ewid. gruntu 129/4, 134/1, 150/1, 150/2, 150/3,150/4, 151, 153/1, 153/2, 153/3, 155, 193, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 223/1, 223/3, 223/4, 223/8, 223/9, 250/6, 252/1, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 276, 278/2, 278/3, 546, 285, 298/1, 301, 308/1, 135, 136, 137/1, 147, 152, 157/1, 157/2, 158, 159/1, 159/3, 159/4, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 162/3, 177/3, 180/6, 180/7, 180/10, 181/1, 182/1, 183, 184, 186, 187, 188/1, 188/3, 188/4, 189/1, 201, 203/6, 206/3, 214, 219/3, 250/5, 252/2, 264, 265, 266 obręb Żukówko, gmina Parchowo 2016-03-10 14:32
dokument AB.6740.A/14/2015 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/16 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2016-01-13 09:49
dokument AB.6740.A/13/2015 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę poziomu IVB stawów pstrągowych w miejscowości Upiłka, na działkach o nr ewid. gruntu 92, 1555 obręb Borowy Młyn. 2015-11-25 15:04
dokument AB.6740.A/12/2015 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elementów zagospodarowania terenu w ramach rozbudowy zakładu produkcji farb proszkowych, zaprojektowanych jako II etap inwestycji w Bytowie przy ul. Sucharskiego na działce o nr ewid. gruntu 127, obręb 105 Bytów. 2015-10-26 13:00
dokument AB.6740.A/11/2015 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo na działce o nr ewid. gruntu 63/18 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów. 2015-10-15 10:59
dokument OZ-AB-ID-MG.6740.189.2015 - wniosek w sprawie zmiany wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 18.06.2013 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 056/2013/MG, obejmującej budowę gorzelni zintegrowanej z biogazownią o mocy 2MW, na działce oznaczonej w ewid. gruntów nr 21/54 obręb Piaszczyna, gmina Miastko 2015-09-18 13:38
dokument OZ-AB-ID-MG.6740.166.2015 - wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gmina Miastko, obejmującego: budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem i drogami dojazdowymi oraz kablami energetycznymi i przyłączami wodociągowymi do przepompowni ścieków 2015-09-18 13:12
dokument AB.6740.A/10/2015 - wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/17 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów. 2015-10-15 10:55
dokument AB.6740.A/9/2015 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcji farb proszkowych EKO-COLOR, zaprojektowaną w Bytowie przy ul. Sucharskiego na działce o nr ewid. gruntu 127, obręb 105 Bytów. 2015-07-23 14:57
dokument AB.6740.A/8/2015 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę trybun boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Bytowie przy ul. Mickiewicza na działce o nr ewid. gruntu 2/5, obręb 103 Bytów. 2015-07-15 14:35
dokument AB.6740.A/7/2015 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży spikerskiej na terenie Stadionu Miejskiego w Bytowie przy ul. Mickiewicza na działce o nr ewid. gruntu 2/5, obręb 103 Bytów. 2015-06-09 11:41
dokument A.6740.A/6/2015 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem typ "Alex" oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki, zaprojektowanych w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 240 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2015-05-25 11:32
dokument A.6740.A/5/2015 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki, zaprojektowanych w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 239 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów 2015-04-24 09:44
dokument AB.6740.A/4/2015 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę drogi leśnej wywozowej nr 101L w leśnictwach Gałęzowo oraz Gałęźnia, na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 2/1, 6, 7/1, 8, 9/1 obręb Gałąźnia Wielka oraz 10/1 obręb Gałąźnia Mała. 2015-03-27 13:20
dokument OZ.AB.6740.A/1/2015 - wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę gorzelni zintegrowanej z biogazownią o mocy 2MW na działce nr 21/54 obręb Piaszczyna, gmina Miastko 2015-03-18 13:54
dokument AB.6740.A/3/2015 - wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanego w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 7/14, 7/12, 7/10, obręb 100 Bytów oraz 39/19, obręb Dąbie. 2015-03-13 11:06
dokument AB.6470.A/2/2015 wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, polegającą na: rozbudowie kompostowni, placu dojrzewania kompostu oraz budowie wiaty magazynowo-garażowej, projektowanych w miejscowości Sierzno, gm. Bytów, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 283 obręb Sierzno, gm. Bytów 2015-02-26 12:49
dokument AB.6740.A/1/2015 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym kolektorem wylotowym i wylotem, przyłączem wodociągowym i elektrycznym, zaprojektowanych w miejscowości Sominy na działkach o nr ewid. gruntu 177, 221, 281/7, 28/2, 27/5, 146/6, 308, 26/8, 210/2 obręb Sominy, gm. Studzienice. 2015-02-06 14:35
dokument AB.6740.A/7/2014 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 513/2013/W wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 09.12.2013 r. o pozwoleniu na modernizację stacji paliw projektowaną w miejscowości Udorpie, gm. Bytów, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 36 obręb Udorpie, gm. Bytów 2015-01-12 11:58
dokument AB.6740.A/6/2014 wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby hodowli brojlerów w liczbie do 209 DJP, zaprojektowaną na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 100/2, obręb i gmina Czarna Dąbrówka. 2014-09-05 12:36
dokument AB.6740.A/5/2014 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 545 kW, zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 1/7 w miejscowości Kozin, obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka. 2014-08-25 11:48
dokument AB.6740.A/4/2014 budowa zadaszenia trybun na stadionie miejskim, projektowanego w Bytowie przy ul. Mickiewicza, na działce o nr ewid. gruntu 2/5 obręb 103 Bytów 2014-08-05 14:26
dokument AB.6740.A/3/2014 budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami, zaprojektowanej w miejscowości Ostrów Mausz- Kłodno na działkach o nr ewid. gruntu 143, 103/23, 103/21, 103/13, 72, 71/63 obręb Kłodno, gmina Sulęczyno oraz na działkach o nr ewid. gruntu 12/1, 297/2, 293/3, 20, 288/3 obręb Grabowo, gmina Parchowo. 2014-07-30 15:17
dokument AB.6740.A/2/2014 - wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku (hali) produkcyjno - magazynowego, projektowanego w miejscowości Niezabyszewo, gmina Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 657/5 obręb Niezabyszewo 2014-07-02 14:18
dokument AB.6740.A/1/2014 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę budynku chlewni oraz budowę budynku gospodarczo-garażowego z wiatą, projektowanych jako kolejny etap rozbudowy zagrody rolnej w miejscowości Mokrzyn, gmina Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 35/1 obręb Mokrzyn 2014-04-30 12:09
dokument AB.6740.A/14/2013 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica - Mikorowo - Kozin wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz przebudową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (ZRID) 2014-01-27 12:20
dokument AB.6740.A/13/2013-budowa trzech wiat magazynowych do czasowego składowania odpadów na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- etap II, zaprojektowanych w miejscowości Parchowo, na działce o nr ewid. gruntu 166/3, obręb Parchowo, gmina Parchowo 2013-11-27 07:43
dokument AB.6740.A/12/2013 - modernizacja stacji paliw polegająca na: etap I: rozbudowie i przebudowie pawilonu stacji paliw; atap II:-)rozbiórce budynku gastronomiczno-motelowego i budowie nowego budynku gastronomiczno-motelowo-konferencyjnego;-) likwidacji nadziemnego zbiornika gazu płynnego przy stanowisku tankowania gazu LPG i zastąpieniu go zbiornikiem podziemnym o pojemności 10 m3;? przebudowie niezbędnych dla funkcjonowania projektowanych obiektów sieci i urządzeń infrastruktury ? adaptacji istniejącego podziemnego zbiornika żelbetowego na zbiornik przeciwpożarowy;-)przebudowie niezbędnych dla funkcjonowania projektowanych obiektów sieci i urządzeń infrastruktury ? adaptacji istniejącego podziemnego zbiornika żelbetowego na zbiornik przeciwpożarowy;projektowana w miejscowości Udorpie, gm. Bytów, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 36 obręb Udorpie, gm. Bytów. 2013-11-14 14:43
dokument AB.6740.A/11/2013 Budowa oświetlenia oraz wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu placu składowego i ogrodzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zaprojektowanego w miejscowości Parchowo, na działce o nr ewid. gruntu 166/3, obręb Parchowo, gmina Parchowo. 2013-10-22 08:55
dokument AB.6740.A/10/2013 - Zmiana decyzji Starosty Bytowskiego nr 12/2008/B wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 15.01.2008 roku obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, sanitarnymi, energetycznymi i przepompowniami, zaprojektowanej w miejscowościach Borzytuchom, Jutrzenka, Krosnowo, zmienionej decyzją nr 040/2012/B z dnia 06.02.2012 roku 2013-10-07 15:29
dokument AB.6740.A/9/2013 Zmiana decyzji Starosty Bytowskiego nr 290/2010/K wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 14.07.2010 roku przeniesionej decyzją nr AB-IE-K.6740.41.2012 na rzecz Gminy Kołczygłowy w dniu 09.11.2012 roku obejmującej budowę budynku stacji uzdatniania wody, zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1766G Barnowo-Konarzyny w miejscowości Barnowiec, na działkach o nr ewid. gruntu 6/12, 80/2, 214/2 obręb Barnowiec. Wnioskowana zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: a) zamiennej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącymi urządzeniami technologicznymi o wydajności 15 m3/h i wydajności maksymalnej zestawu hydroforowego 30 m3/h (na działce nr 6/12), b) budowy dwóch zbiorników do magazynowania wody o pojemności 50 m3 każdy i powierzchni zabudowy 15,90 m2 każdy wraz z rurociągami technologicznymi (na działce nr 6/12). 2013-10-07 12:21
dokument AB.6740.A/7/2013 zmiany decyzji Starosty Bytowskiego nr 172/2010/L z dnia 17.05.2010 roku udzielającej Gminie Lipnica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w miejscowości Łąkie nad jeziorem Gwiazda, gmina Lipnica na działkach o nr ewid. gruntów: 608/2, 640, 588/17, 588/18, 588/5, 588/6, 610, 613, 614/1, 615/15, 615/18, 616/11, 616/36, 616/48, 616/7, 616/8, 617/28, 617/29, 618/26, 618/27, 618/29, 618/30, 618/32, 618/31, 619/1, 627/12, 627/13, 657/2, 657/3, 657/4, 658, 685, 593, obręb Łąkie, 61 obręb Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica. Zmiana dotyczy lokalizacji kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków P1, P3 i P4 na działkach o nr ewid. gruntu 593, 588/17, 588/18, 588/5, 588/6, 608/2, 616/48, 617/28, 617/29, 685, 618/31, 618/32, obręb Łąkie, 61 obręb Brzeźno Szlacheckie. 2013-08-12 15:19
dokument OZ.AB.6740.A/5/2013 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 252 obręb Miłocice, w msc. Węglewo, gmina Miastko 2013-07-30 13:59
dokument AB.6740.A/8/2013 zmiana decyzji Starosty Bytowskiego nr 175/2010/L z dnia 17.05.2010 roku udzielającej Gminie Lipnica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w miejscowości Łąkie - Borowy Młyn, gmina Lipnica na działkach o nr ewid. gruntów: 114/3, 122, 130, 140/1, 140/2, 165, 193/2, 225/2, 263, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 303/2, 303/4, 317/3, 318, 366, 369, 397/4, 398, 429, 472, 63, 649/23, 649/42, 667/1, 667/2, 695, 640, obręb Łąkie, 124/3, 140/1, 156, 690/1, 740, 741/8 obręb Borowy Młyn, gm. Lipnica. Projektowane zmiany zaprojektowano na działkach o nr ewid. gruntu 317/3, 667/1, 667/2, 318, 193/2, 140/2, 366, 369 obręb Łąkie 2013-07-09 12:14
dokument AB.6740.A/7/2013 zmiana decyzji Starosty Bytowskiego nr 172/2010/L z dnia 17.05.2010 roku udzielającej Gminie Lipnica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w miejscowości Łąkie nad jeziorem Gwiazda, gmina Lipnica na działkach o nr ewid. gruntów: 608/2, 640, 588/17, 588/18, 588/5, 588/6, 610, 613, 614/1, 615/15, 615/18, 616/11, 616/36, 616/48, 616/7, 616/8, 617/28, 617/29, 618/26, 618/27, 618/29, 618/30, 618/32, 618/31, 619/1, 627/12, 627/13, 657/2, 657/3, 657/4, 658, 685, 593, obręb Łąkie, 61 obręb Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica. Projektowane zmiany zaprojektowano na działkach o nr ewid. gruntu 593, 588/17, 588/18, 588/5, 588/6, 608/2, 616/48, 617/28, 617/29, 685, 618/31, 618/32, obręb Łąkie, 61 obręb Brzeźno Szlacheckie 2013-07-09 12:09
dokument AB.6740.A/6/2013 - Przebudowa dróg gminnych tj. ulic: Mickiewicza, Młyńskiej, Słowackiego i Wybickiego oraz budowa nowych odcinków drogowych i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Tuchomie na działkach o nr ewid. gruntu: 609, 249/2, 270/30, 62/1, 62/2, 284/36, 346/36, 286, 284/22, 287/4, 287/1, 287/2, 287/3, 345/2, 288/4, 333/4, 345/3, 292, 270/14, 270/33, 284/27, 284/41, 284/49, 285/2, 285/5, 285/7, 288/13, 284/7, obręb Tuchomie. - SPRAWĘ POZOSTAWIONO BEZ ROZPOZNANIA 2013-07-08 12:39
dokument AB.6740.A/5/2013 - Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego (skateparku, kortów tenisowych, parkingu) na części działki o nr ewid. gruntu 185, obręb Świątkowo. 2013-06-12 11:41
dokument AB.6740.A/4/2013 - Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, budynku restauracji, adaptacji budynku administracyjnego i budynku portierni oraz rozbiórka pozostałych budynków istniejących w Bytowie przy ul. Miasteckiej na działce o nr ewid. gruntu 120/14, obręb 105 Bytów. 2013-05-08 14:28
dokument OZ.AB.6740.A/4/2013 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę gorzelni zintegrowanej z biogazownią o mocy 2MW na działce nr 21/52 obręb Piaszczyna, gmina Miastko 2013-05-02 08:17
dokument OZ.AB.6740.A/3/2013 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej ENERCON E-53 w m. Wałdowo na działce ozn. wg ewid. gruntów nr 237/9 obręb Wałdowo, gm. Miastko 2013-04-18 12:21
dokument OZ.AB.6740.A/2/2013 Wniosek o w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków dla miejscowości Uliszkowice, gmina Trzebielinodziałki nr: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/10, 9/12, 13/122, 13/129, 13/132, 16/10, 116/11, 116/12, 116/13 obręb Suchorze, w m. Uliszkowice, gmina Trzebielino 2013-04-03 09:41
dokument OZ.AB.6740.A/2/2013 - Wniosek o w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków dla miejscowości Uliszkowice, gmina Trzebielino - działki nr: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/10, 9/12, 13/122, 13/129, 13/132, 16/10, 116/11, 116/12, 116/13 obręb Suchorze, w m. Uliszkowice, gmina Trzebielino 2013-03-29 14:30
dokument AB.6740.A/3/2013 - Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnianej poj. V=150m3, przebudowa budynku hydroforni, na terenie ujęcia wody w miejscowości Ugoszcz oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 146/3 i 86 obręb Ugoszcz, gm. Studzienice 2013-02-25 14:32
dokument AB.6740.A/2/2013 - Zmiana decyzji nr 152/2010/M o pozwoleniu na budowę budynku głównego miejskiego basenu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (I etap), wieży zjeżdżalni wraz ze zjeżdżalniami (II etap), zjazdu z drogi powiatowej (I etap), zaprojektowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie przy ul. Mickiewicza, wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 30.04.2010 r. dla inwestora: Gminy Bytów i zmienionej decyzją nr 095/2012/M z dnia 12.03.2012 r. 2013-02-22 14:00
dokument OZ.AB.6740.A/1/2013 Wniosek o w sprawie zmiany wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 07.08.2009 decyzji nr 088/2009/MG o pozwoleniu na budowę: budynku inwentarskiego obejmującego 2 kurniki, sortownię jaj i magazyn, zbiornik bezodpływowy na ścieki i zbiornik przeciwpożarowy na działce nr 252 obręb Miłocice, gmina Miastko 2013-02-19 12:03
dokument AB.6740.A/1/2013 budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnianej poj. V=150m3 oraz przebudowa budynku hydroforni, zaprojektowanych na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice na działce o nr ewid. gruntu 266/18 obręb Studzienice, gmina Studzienice 2013-02-14 11:19
dokument OZ.AB.6740.A/3/2012 wniosek o w sprawie zmiany wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 22.11.2006 r. decyzji nr 120/2006/TR o pozwoleniu na budowę, obejmującej rozbudowę oczyszczalni ścieków Zielin wraz z infrastrukturą techniczną 2012-12-24 12:21
dokument AB.6740.A/12/2012 budowa budynkurozdzielni 15 kV w miejscowości Gałąźnia Mała na dz. nr 2/13 2012-12-14 13:17
dokument OZ.AB.6740.A/2/2012 - wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku warsztatu samochodowego, na działce nr 407 obręb Wołcza Mała, gm. Miastko 2012-12-07 10:37
dokument AB.6740.A/11/2012 - zmiana sposobu użytkowania części placu manewrowego bazy PKS na punkt zbierania i przeładunku odpadów, w tym złomu, w ramach której planowana jest zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek biurowo-technologiczny w Bytowie przy ul. Wybickiego na działce o nr ewid. gruntu 25/1, obręb 100 Bytów. 2012-11-29 12:18
dokument AB.6740.A/10/2012 - wniosek o zmianę decyzji nr 491/2008/T wydanej przez Starostę Bytowskiego dnia 10.12.2008 r. o pozwoleniu na rozbudowę wodociągu wraz z przyłączami, projektowanego w m. Modrzejewo, Gm. Tuchomie, na działkach o nr ewid. gruntu 188, 31/3, 193/2 obeęb Modrzejewo, gm. Tuchomie 2012-11-23 11:55
dokument AB.6740.A/9/2012 - wniosek w sprawie pozwolenia na rozbudowę zagrody rolnej o budynek chlewni, projektowanej w m.Mokrzyn, na działce o nr ewid. gruntu 35/1 obr. Mokrzyn, gm. Bytów 2012-11-20 15:19
dokument AB.6740.A/8/2012 - Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, realizowanej w dwóch etapach wraz z kładkami komunikacyjnymi, budynkami technicznymi kotłowni, pompowni i zbiornika wody pożarowej, totemem reklamowym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, infrastrukturą techniczną w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, c.o., energetycznej sn, energetycznej nn, oświetlenia terenu i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 7/10 i 7/13, obręb 100 Bytów oraz działce o nr ewid. gruntu 39/19, obręb Dąbie. 2012-11-16 14:01
dokument AB.6740.A/7/2012 Wniosek w sprawie udzielenia pozowlenia na rozbudowę oczyszczalniścieków w Jasieniu, gmina Czarna Dąbrówka, dz. nr 2/53, obręb Jasień. 2012-11-02 09:17
dokument AB.6740.A/6/2012 - Zmiana decyzji nr 314/2010/B o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHIEF do przepustowości 338 m3/d, zaprojektowaną w miejscowości Borzytuchom na działce o nr ewid. gruntu 383/4, obręb Borzytuchom, wydanej przez Starostę Bytowskiego w dniu 28.07.2010 r. 2012-10-31 11:21
dokument AB.6740.A/5/2012 - wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 173/2010/L wydanej przez Starostę Bytowskiego dnia 17.05.2010 roku udzielającej Gminie Lipnica pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w miejscowości Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica na działkach o nr ewid. gruntów: 229, 425/1, 24, 109, 166, 425/2, 466/3, 499, 498/4, 480, 506/11, 437/3, 225, 239, 435, 240/3, 364, 367/1, 370, 373, 376/1, 389, 393, 397, 399, 439, 442/1, 745/1, 459, 378/5, 470, 473/1, 497/1, 464/2, 500/8, 453, 394, 475, 476, 502/4, obręb Brzeźno Szlacheckie, 695 obręb Łąkie. Zmiany zaprojektowano na działkach o nr ewid. gruntu 229, 425/1, 109, 166, 480, 437/3 obręb Brzeźno Szlacheckie 2012-10-30 13:58
dokument AB.6740.A/4/2012-wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Zwycięstwa w Bytowie" 2012-09-13 10:07
dokument zmiana decyzji nr 067/2012/L wydanej przez Starostę Bytowskiego dnia 27.02.2012 roku udzielającej pozwolenia na budowę warsztatu samochodowego wraz z lakiernią samochodową, budynku biurowo-socjalnego, miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Wojsk, na działce o nr ewid. gruntu 154/2, obręb Wojsk, gmina Lipnica. 2012-07-24 12:36
dokument OZ.AB.6740.A/1/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej ENERCON E-53 oraz kabla energetycznego 12/20kV w m. Wałdowo na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr 237/9, 293/1, 238, 37/3 i 462 obręb Wałdowo, gm. Miastko 2012-07-05 12:32
dokument AB.6740.A/2/2012 dot. pozwolenia na budowę budynku wylęgarni ryb łososiowatych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: dobudowaną wiatą, zbiornikami na wodę ZB-1, i ZB-2, studnią SD-3, kolumnami napowietrzającymi KM1 i KM2, rurociągami łączącymi poszczególne elementy obiektów technologicznych, szambem V=10m3, studnią wody pitnej, przyłączem energetycznym wewnętrznym, odprowadzeniem rurowym wody zużytej technologicznej, utwardzeniem terenu, projektowanych w miejscowości Upiłka gm. Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 63/10, 63/13, 1555, 91, obręb Borowy Młyn. 2012-06-26 09:48
dokument AB.6740.A/1/2012 - Dobudowa do istniejącego budynku tuczarni, budowa nowego budynku do hodowli 600 szt. tuczników i 300 szt. warchlaków wraz z pomieszczeniami socjalnymi, budowa dwukomorowego zbiornika na gnojowicę w miejscowości Nakla, gm. Parchowo działka nr 216/3, obręb Nakla 2012-03-23 12:57
dokument AB.6740.A/10/2011 budowa warsztatu samochodowego z lakiernią samochodową oraz budynku biurowo-socjalnego w miejscowości Wojsk, gmina Lipnica 2012-02-28 08:09
dokument AB.6740.A/9/2011 - Zmiana decyzji nr 12/2008/B z dnia 15.01.2008 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi sanitarnymi, energetycznymi i przepompowniami w miejscowościach Borzytuchom, Jutrzenka, Krosnowo w zakresie działek o nr ewid. gruntu: 474, 469/6, 469/1, 467, 469/4, 469/5, 454, 384, 473, 472, 453, obręb Jutrzenka. 2012-01-05 10:18
dokument AB.6740.A/8/2011 - Przebudowa ulicy Podzamcze w Bytowie 2011-12-28 11:48
dokument AB.6740.A/7/2011Budowa Centrum Szkoleniowo - Turystycznego w Łupawsku 2011-12-02 09:59
dokument AB.6740.A/6/2011 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego zakładu krawieckiego na zakład produkcji farb proszkowych w Bytowie przy ul. Sucharskiego 2 2011-09-19 14:32
dokument AB.6740.A/5/2011- Przebudowa dróg gminnych w Bytowie - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Styp-Rekowskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja oraz ul. Staszica od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Mierosławskiego. 2011-09-14 09:54
dokument AB.6740.A/4/2011 - budowa skrzyzowania ulic: Wybickiego, Ceynowy i Przermysłowa w Bytowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przyłącza elektroenergetycznego 2011-07-26 08:30
dokument AB.6740.A/3/2011 - zmiana decyzji nr 455/2009/W z dnia 30.10.2009 r. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Sierzno. 2011-05-26 07:52
dokument AB.6740.A/2/2011 Zmiana pozwolenia nr 458/2007/P z dnia 11.12.2007r na budowę obory na głęboką ściółkę zaprojektowanej na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 44/2 obręb Nakla w miejscowości Nakla w gminie Parchowie, zmienioną decyzją nr 182/2008/P w dniu 03 czerwca 2008 roku. 2011-02-25 09:11
dokument AB.6740.A/1/2011 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową zjazdu w Podkomorzycach 2011-03-30 11:36