Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2020-05-19 14:37
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2019-12-17 14:59
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2019 2019-12-17 09:27
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 12.12.2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bytowie 2019-12-12 13:24
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 11.12.2019 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-12-12 13:23
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 3.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 2019-12-06 15:20
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2019-11-28 09:22
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 25.11.2019 r. w sprawie aktualizacji Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego 2019-11-28 09:20
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-11-19 14:56
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 13.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 2019-11-14 14:45
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 8.11.2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz systemu motywacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2019-11-14 14:42
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 4.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2019-11-06 08:04
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2019-10-25 11:17
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 23.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonych planów urządzenia lasów 2019-10-24 07:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-10-17 15:21
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 03.10.2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów 2019-10-03 09:06
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 24.09.2019 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2019-09-24 12:25
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2019-09-23 13:15
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2019-09-23 13:12
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,BORUJA - 2019" 2019-09-18 13:25
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 13.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-09-13 12:42
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytowie. 2019-09-18 10:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 26.08.2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu 2019-08-27 08:48
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2019-08-06 10:29
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty z dnia 29.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-07-31 13:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty z dnia 15.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Parchowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-07-16 12:20
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty z dnia 03.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowidko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-07-04 11:34
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty z dnia 01.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-07-01 15:15
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty z dnia 17.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-06-19 13:03
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-06-12 11:15
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty z dnia 06.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie - dokument stracił ważność 2019-06-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty z dnia 06.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-06-06 14:23
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty z dnia 05.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-06-05 11:07
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty z dnia 29.05.2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bytowie na kadencję w latach 2019 - 2023 2019-05-29 14:45
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-05-23 10:32
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty z dnia 20.05.2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-05-20 14:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty z dnia 15.05.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu bytowskiego 2019-05-15 10:50
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty z dnia 9 maja 2019 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-05-09 15:12
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 6 maja 2019 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. 2019-05-09 15:12
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.04.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego robót w związku z realizacją projektu p.n.: Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" 2019-04-30 13:00
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-04-19 11:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 15.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2019-04-15 14:07
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-04-12 15:19
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 2.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego robót w związku z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" 2019-04-03 13:12
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2019-04-03 13:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 22.03.2019 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych, dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Bytowskim 2019-04-03 13:10
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2019-03-18 12:04
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 13.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu znajdującego się na drugim piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przy ul. Gen. Wybickiego 9 2019-03-15 13:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-03-07 14:31
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 26.02.2019 r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-02-26 14:34
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 22.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu licytacji rzeczy znalezionych, które stały się własnością powiatu 2019-02-22 09:28
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 22.02.2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-02-22 09:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-02-18 12:40
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2019 roku 2019-02-13 12:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej 2019-02-13 12:51
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 11.02.2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji do likwidacji nieaktualnych pieczątek i pieczęci urzędowych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2019-02-11 13:39
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz zasad jej stosowania 2019-02-06 14:32
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe 2019-02-06 15:17
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym w Miastku Starostwa Powiatowego w Bytowie" 2019-02-06 14:30
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2" 2019-02-06 14:29
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-02-06 14:29
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Bytowskiego z dn. 03.01.2019 w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomości 2019-01-07 09:53
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 02.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2019-02-06 14:29