Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu działania WYDZIAŁU INWESTYCJI I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI należy w szczególności:

W zakresie inwestycji:
1) opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,
2) opracowywanie wniosków o zabezpieczenie środków finansowych na poszczególne inwestycje i remonty,
3) przygotowywanie procesów inwestycyjnych i remontowych, zwłaszcza uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i ekspertyz,
4) kompletowanie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej,
5) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami,
6) współpraca z innymi Wydziałami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania jego wartości,
7) nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
8) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji remontów oraz przekazywanie obiektów do eksploatacji,
9) przygotowywanie i realizowanie rozliczeń finansowych inwestycji i remontów,
10) przygotowywanie procedur przetargowych oraz udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do wyłaniania wykonawców,
11) opracowywanie informacji z przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.


W zakresie administrowania nieruchomościami:
1) zarządzanie zasobem nieruchomości powiatu oraz współpraca z jednostkami władającymi nieruchomościami na podstawie trwałego zarządu:
a) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b) zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
c) zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
d) zapewnianie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
e) bieżące administrowanie nieruchomościami, a w szczególności:
- prowadzenie  książek obiektów budowlanych oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości,
- monitoring  i  kontrola stanu technicznego budynków, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy,
- kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynków oraz w obrębie posesji,
- zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych,
- nadzór i kontrola wykonywania zarządu nieruchomościami przez kierowników jednostek, którym przekazano mienie powiatu w trwały zarząd,
f) utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem,
g) uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.
2) współpraca z innymi Wydziałami oraz jednostkami w zakresie bieżącego administrowania nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 03-01-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2011 11:11