Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB.6740.2.19.2022 Wnioseko pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej ?NAKLA? o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zaprojemktowaną w miejscowości Nakla na terenie działki o nr ewid. gruntu 83 obręb Nakla, jednostka ewidencyjna Parchowo. Grażyna Syldatk 2022-09-27 13:35:19
Decyzja nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sumin- Sylczno Gmina Parchowo", zaprojektowanej w miejscowości Sylczno na terenie działek o nr ewid. gruntu 88, 96/1, 96/2, 362/7, 32/3 , 85/1 obręb Sylczno jednostka ewidencyjna Parchowo. - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2022-09-27 13:31:41
AB-IA-T.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Trzebiatkowa na działkach o nr ewid. gruntu 153/4, 241, 270, obręb Trzebiatkowa, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-27 12:50:00
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-27 11:54:15
AB-IB-C.6743.1.11.2022 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w miejscowości Mikorowo, na działkach o nr ewid. gruntu 488, 487 i 151/2 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka. Agnieszka Leszk 2022-09-27 11:31:09
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-27 11:16:48
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na wrzesień 2022 r. Mariola Stobińska 2022-09-26 13:44:08
AB-IB-M.6743.1.143.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscoowsci Bytów przy ul. Tuwima, na działce 135 obręb 99 Bytów - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 09:43:20
AB-IB-M.6743.1.142.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrzne intalacji gazowej dla budynbku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Fredery, na działce o nr ewid. gruntu 152 obręb 99 Bytów - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 09:24:12
AB-IB-W.6743.1.136.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości rzepnica przy ul. Chopina, na działce o nr ewid. gruntu 225 obręb Rzepnica, jednostka ewidncyjna Bytów - obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 08:55:36
AB-IB-M.6743.1.153.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w Bytwoe przy ul. M. Dąbrowskiej, na działce o nr ewid. gruntu 22/39 obręb 99 Bytów. Agnieszka Leszk 2022-09-23 15:27:38
AB-IB-M.6743.1.152.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszklanym wielorodzinnym, zaporjektowanej w Bytowie przy ul. Cichej, na działće o nr ewid. gruntu 577 obreb 102 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów - miasto. Agnieszka Leszk 2022-09-23 15:23:32
AB-IA-T.6743.1.12.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ciemno, na działkach nr 201, 230/1, 318 obręb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:48:09
AB-IA-T.6743.1.12.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ciemno, na działkach nr 201, 230/1, 318 obręb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:45:39
OZ-AB-ID-MI.6740.193.2022 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 28/2 obręb Jeden w Miastku. Katarzyna Tandecka - Melchert 2022-09-23 14:40:08
AB-IA-T.6743.1.11.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Tuchomie na działkach nr 250, 251/1, 251/3, 251/5, 514/10 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:32:02
AB-IE-K.6740.32.2022 - informacja o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW3201A. Wieża typu BOT E4/54 o wys. całk. 55,95 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą , zaprojektowanej w miejscowości Łubno identyfikator działki ewidencyjnej: 220104_2.0010.352/6. Aneta Kerner 2022-09-23 14:29:55
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:51:12
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:29:50
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:29:18
Stanowisko Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Powiatu Bytowskiego z innymi samorządami, organami Wód Polskich oraz innymi podmiotami i osobami zainteresowanymi i zaangażowanymi w gospodarowanie wodą na obszarze Powiatu Bytowskiego w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2022-09-23 10:13:52
Ogłoszenie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-23 07:59:36
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (IV kwartał 2022 r.) Mirosław Jażdżewski 2022-09-22 13:16:47
AB-IC-B.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i pompowni wody w miejscowości Borzytuchom 229/23, 229/40, 231/11, 229/39, 229/24, 229/1, 230, 236/22, 236/43, 236/5, 236/19, 236/10, 574, 237/2, 572, 240, 241, 242, 243/3, 244/2, 246/4, 246/10, 229/2, 208, 209/18, 209/1, 209/24 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom- brak sprzeciwu Klaudia Adamczyk 2022-09-22 12:19:47
AB-IC-B.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i pompowni wody w miejscowości Borzytuchom 229/23, 229/40, 231/11, 229/39, 229/24, 229/1, 230, 236/22, 236/43, 236/5, 236/19, 236/10, 574, 237/2, 572, 240, 241, 242, 243/3, 244/2, 246/4, 246/10, 229/2, 208, 209/18, 209/1, 209/24 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom- brak sprzeciwu Klaudia Adamczyk 2022-09-22 11:57:43
AB-IB-W.6743.1.134.2022 - Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Rzepnica, ul. I.J.Paderewskiego 14, działki nr 130/5 obręb Rzepnica, j.ew. Bytów- obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-22 08:58:12
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 30 czerwca do 20 września 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-21 13:51:52
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli za 2021 rok na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:38:16
Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku garażowego na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Mariola Stobińska 2022-09-21 10:36:46
Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:35:24
Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:21:17
Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2022 Mariola Stobińska 2022-09-21 10:20:06
Projekt uchwały ( Wydz. E) w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Mariola Stobińska 2022-09-21 10:18:37
AB-IB-M.6763.1.151.2022 - Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem gazowego kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanej w Bytowie przy ulicy Kwiatowej na działce o nr ewid. gruntu 33/3 obręb 104 Bytów, jednoistka ewidencyjna Bytów - miasto. Agnieszka Leszk 2022-09-20 15:29:18
AB-IE-L.6740.109.2022 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-MOBILE POLSKA S.A. ?33391 OSTROWITE? w miejscowości Ostrowite na dsziałce o nr ewid. gruntu 13 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2022-09-20 15:29:10
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 20.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-20 14:57:07
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 20.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-20 14:56:36
Uchwała Nr 195/670/2022 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Kinga Cichosz 2022-09-20 14:56:13
Uchwała Nr 195/669/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kołczygłowy Kinga Cichosz 2022-09-20 14:55:37
Uchwała nr 195/668/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:55:06