Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 08.02.2023 r. Kinga Cichosz 2023-02-08 15:12:52
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 08.02.2023 r. Kinga Cichosz 2023-02-08 15:12:23
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Mirosław Jażdżewski 2023-02-08 15:07:45
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku Mirosław Jażdżewski 2023-02-08 13:36:17
Uchwała Nr 213/735/2023 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bytowie Kinga Cichosz 2023-02-08 12:02:56
AB-IA-W.6740.12.2023 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane, obejmującego budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego VIASAT Polska LLC Sp. z o.o. ?PLPM44? składającego się z anteny radioliniowej zainstalowanej na stalowym słupie o wysokości 1,5 m posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej wraz z kablem zasilającym, kablem światłowodowym, urządzeniami sterującymi na stalowej ramie wsporczej oraz ogrodzeniem, zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 36 obręb Udorpie, gm. Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-08 12:02:26
Uchwała Nr 213/734/2023 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Kinga Cichosz 2023-02-08 12:02:17
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 08.02.2023 Kinga Cichosz 2023-02-08 12:01:42
AB-IA-W.6740.8.2023 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW3901A; wieża typu MONBOT E3/60 o wys. całk. 61,95 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; zaprojektowanej, na działce o nr ewid. gruntu 102 obręb Pomysk Mały, gm. Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-08 11:58:51
AB.6740.3.2.2023 ? decyzja nr 39/2023/W z dnia 07.02.2023 r. o pozwoleniu na rozbudowę zakładu produkcyjnego o budynek magazynowy, zaprojektowaną w zabudowie produkcyjnej, w miejscowości Niezabyszewo, na działkach o nr ewid. gruntu: 256/7, 256/8, w obrębie Niezabyszewo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-08 09:33:01
AB.6740.3.2.2023 ? karta informacyjna o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę zakładu produkcyjnego o budynek magazynowy, zaprojektowaną w zabudowie produkcyjnej, w miejscowości Niezabyszewo, na działkach o nr ewid. gruntu: 256/7, 256/8, w obrębie Niezabyszewo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-08 09:31:56
OZ-AB-ID-MI.6743.1.4.2023 Zgłoszenie budowy bsieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej k/ronda w Miastku na działkach o nr ewid. gruntu 61/2, 120/3, 235 i 92 obręb Cztery, gmina Miastko Kinga Milda 2023-02-08 09:07:02
AB-IB-M.6743.1.3.2023 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Bytów przy ulicy Wąskiej, na działce o nr ewid. gruntu 43/2 obręb102 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów - miasto. Agnieszka Leszk 2023-02-07 14:52:19
AB-IE-L.6743.1.2.2023 zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Dampel, dz. 328, 333, 341, 313, 383/1, 373 obręb Prądzona, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2023-02-07 13:46:50
AB-IE-L.6743.1.1.2023 budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Dampel, dz. nr 313 obr. Prądzona, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2023-02-07 13:22:12
AB-IE-L.6743.1.3.2023 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV i rozbiórka odcinka sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w miejscowości Sierzywk, działki o nr ewid. gruntu 15/2, 25/1, 237, 238/1, 238/3 obręb Kiedrowice, 24/1, 33/2 obręb Luboń, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2023-02-07 13:21:06
AB.6740.3.1.2023 - decyzja nr 36/2023/W z dnia 06.02.2023 r. o zmianie decyzji nr 424/2020/W wydanej dnia 28.09.2020 r. o pozwoleniu na budowę hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanych na terenie obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym ? rybackim, w miejscowości Gostkowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 506/14, 506/15 obręb Gostkowo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-07 10:21:36
AB.6740.3.1.2023 ? karta informacyjna o wydanej decyzji o zmianie decyzji nr 424/2020/W z dnia 28.09.2020 r. o pozwoleniu na budowę hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanych na terenie obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym ? rybackim, w miejscowości Gostkowo, na działkach o nr ewid. gruntu: 506/14, 506/15 obręb Gostkowo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2023-02-07 10:18:23
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na luty 2023 r. Mariola Stobińska 2023-02-07 09:12:00
OZ-AB-ID-MG.6743.1.2.2023 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Znakowo na działce o nr ewid. gruntu 96 obręb Piaszczyna, gmina Miastko Kinga Milda 2023-02-07 08:48:59
OZ-AB-ID-MG.6743.1.2.2023 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Znakowo na działce o nr ewid. gruntu 96 obręb Piaszczyna, gmina Miastko Kinga Milda 2023-02-07 08:48:19
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2023-02-07 07:33:56
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 08.02.2023 r. Kinga Cichosz 2023-02-06 14:46:04
Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 06.02.2023 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie powoływania biegłych klasyfikatorów gruntów w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bytowskiego Kinga Cichosz 2023-02-06 12:16:39
Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miastku Mirosław Jażdżewski 2023-02-03 13:02:47
Uchwała Nr 212/722/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku Kinga Cichosz 2023-02-03 11:17:42
WORD Słupsk Ewa Woźniak 2023-02-03 09:16:39
Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2023-02-03 08:08:56
Protokół Nr XXXIX/2022 z XXXIX sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 22.12.2022 r. Mariola Stobińska 2023-02-02 14:13:46
AB-IB-M.6743.1.2023 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanj w miejscowości Bytów, przy ul. prostej, na działce o nr ewid.g runtu 115 obręb 103 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów-miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2023-02-01 13:32:16
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 22 grudnia 2022 roku do 30 stycznia 2023 roku Kinga Cichosz 2023-02-01 12:37:03
Rok 2023 Kinga Cichosz 2023-02-01 12:35:44
Informacja o wykona planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w latach 2020 ? 2022 Mariola Stobińska 2023-02-01 11:51:33
Informacja o wykona planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w latach 2020 ? 2022 Mariola Stobińska 2023-02-01 11:51:08
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bytowski za rok 2022 Mariola Stobińska 2023-02-01 11:49:30
Informacja dotycząca współpracy powiatu bytowskiego z partnerami zagranicznymi za 2022 r. wraz z planami współpracy na 2023 r. Mariola Stobińska 2023-02-01 11:47:48
luty Mariola Stobińska 2023-02-01 11:45:12
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2023-02-01 11:44:43
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2023 Mariola Stobińska 2023-02-01 11:43:33
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2024 r. Mariola Stobińska 2023-02-01 11:42:37