Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa quadrocoptera (drona) z systemem pomiarowym gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza wraz z oprogramowaniem Aleksandra Bukowska 2021-08-05 13:21:23
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 05.08.2021 r. Mariola Stobińska 2021-08-05 13:07:08
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 05.08.2021 r. Mariola Stobińska 2021-08-05 13:06:49
AB-IC-M.6743.1.18.2021 ? zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w Bytowie, na działkach o nr ewid. gruntu: 653, 652/2, 639/2; obręb Bytów-102 Aneta Kerner 2021-08-04 15:12:49
OZ-AB-ID-MG.6743.1.20.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej PE 100RC SDR 11 de 180x16,4 mm podwyższonego średniego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko. Przekroczenie rzeki Czernica, działka nr 154 obręb Miłocice, gmina Miastko Kinga Milda 2021-08-03 15:06:43
OZ-AB-ID-MG.6743.1.20.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej PE 100RC SDR 11 de 180x16,4 mm podwyższonego średniego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko. Przekroczenie rzeki Czernica, działka nr 154 obręb Miłocice, gmina Miastko Kinga Milda 2021-08-03 15:06:31
OZ-AB-ID-MG.6743.1.20.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej PE 100RC SDR 11 de 180x16,4 mm podwyższonego średniego ciśnienia od miejscowości Biały Bór do miejscowości Miastko. Przekroczenie rzeki Czernica, działka nr 154 obręb Miłocice, gmina Miastko Kinga Milda 2021-08-03 15:05:54
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 05.08.2021 r. Mariola Stobińska 2021-08-03 14:53:54
AB-IC-M.6743.1.17.2021 - zgłoszenie budowy instalacji gazu wewnętrznej i zewnętrznej poza obiektowej do budynku kotłowni na terenie firmy DRUTEX S.A., zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Lęborska 31, na działce o nr ewid. gruntu 7/18, w obrębie Bytów-100 Aneta Kerner 2021-08-03 14:42:30
OZ-AB-ID-TR.6743.1.21.2021 Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 8/10 obręb Poborowo, gmina Trzebielino Kinga Milda 2021-08-03 14:33:06
OZ-AB-ID-MI.6743.1.9.2021 Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 8/10 obręb Poborowo, gmina Trzebielino Kinga Milda 2021-08-03 14:30:05
AB.6740.B/10/2021 - pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 63/21 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów Aneta Kerner 2021-08-03 13:47:45
AB-IA-W.6740.86.2021 - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 30a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego przebudowę obiektu radiotelekomunikacyjnego telefonii komórkowej Polkomtel BT_43225 Bytów Udorpie, zaprojektowaną na działce o nr ewid. gruntu: 36, obręb Udorpie, gm. Bytów Aneta Kerner 2021-08-03 10:26:52
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2021-08-03 10:19:20
Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu - dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-08-02 13:16:44
Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących sie na terenie Powiatu Mariola Stobińska 2021-08-02 13:16:06
Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu - dokument usunięty Mariola Stobińska 2021-08-02 13:10:22
OZ-AB.6740.A/4/2021 Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia obręb Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Miłocice. Katarzyna Tandecka - Melchert 2021-08-02 12:45:04
AB-IA-T.6743.1.5.2021 - zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową na działce o nr ewid. gruntu 211/3 obreb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie Kamil Wirkus 2021-08-02 11:41:19
OZ-AB-ID-MG.6743.1.16.2021 Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 624 obręb Pasieka, gmina Miastko Kinga Milda 2021-08-02 08:06:13
WORD Katowice Igor Bronka 2021-07-30 13:57:19
Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Bytowskiego Mariola Stobińska 2021-07-30 13:22:59
Uchwała Nr XXVII/194/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2021-07-30 13:21:29
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 29.07.2021 XXVII sesji Mariola Stobińska 2021-07-30 13:19:17
WORD Łomża Igor Bronka 2021-07-30 12:16:48
WORD Szczecin Igor Bronka 2021-07-30 12:16:41
WORD Słupsk Igor Bronka 2021-07-30 12:16:36
Uchwała Nr 137/479/2021 w sprawie przyjęcia ostatecznej listy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2022 r. Kinga Cichosz 2021-07-30 11:26:50
Uchwała Nr 137/478/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2021-07-30 11:23:42
Uchwała Nr 137/477/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu Kinga Cichosz 2021-07-30 11:22:40
Uchwała Nr 137/476/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych Kinga Cichosz 2021-07-30 11:21:41
Uchwała Nr 137/475/2021 w sprawie zatwierdzenia kontynuacji pilotażowego projektu wspierania uczniów uzdolnionych pn. ?Zdolni z Powiatu? realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Bytowskim oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-07-30 11:20:42
Uchwała Nr 137/475/2021 w sprawie zatwierdzenia kontynuacji pilotażowego projektu wspierania uczniów uzdolnionych pn. ?Zdolni z Powiatu? realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Bytowskim oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie - dokument usunięty Kinga Cichosz 2021-07-30 11:20:20
Uchwała Nr 137/475/2021 w sprawie zatwierdzenia kontynuacji pilotażowego projektu wspierania uczniów uzdolnionych pn. ?Zdolni z Powiatu? realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Bytowskim oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie - dokument usunięty Kinga Cichosz 2021-07-30 11:19:48
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 29.07.2021 Kinga Cichosz 2021-07-30 11:18:35
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 29.07.2021 r. Kinga Cichosz 2021-07-30 11:18:04
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 29.07.2021 r. Kinga Cichosz 2021-07-30 11:17:11
AB-IB-M.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budopwy instalacji gazowej z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Rzepnica, ul. Kazmierza Wielkiego, gm. Bytów, dz. 14/1 - sprzeciw Aneta Kerner 2021-07-29 11:10:49
AB-IB-M.6743.1.2.2021 - zgłoszenie budopwy instalacji gazowej z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Rzepnica, ul. Kazmierza Wielkiego, gm. Bytów, dz. 14/1 - sprzeciw Aneta Kerner 2021-07-29 11:10:22
Wykaz w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat Andrzej Rekieta 2021-07-29 08:41:00