Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadań publicznych polegających na prowadzeniu działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

 • edukację zdrowotną i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,
 • edukację okołoporodową kobiet w ciąży,
 • prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych,
 • organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań związanych z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

 1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
 3. promocję zdrowia;
 4. profilaktykę chorób;
 5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 6. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 7. inicjowanie i prowadzenie:
 1. działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
 2. współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
 1. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 2. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 3. działania w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 32.000,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 6.000,00 zł

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2023 r. o godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego. Oferty otrzymane po terminie zostaną odrzucone.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju
i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 219 (I piętro), tel. (59) 822-80-04,
e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy
 4. Aktualizacja oferty
 5. Formularz sprawozdania
 6. Karta oceny formalnej
 7. Karta oceny merytorycznej
 8. Klauzula RODO

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego 8 lutego br. dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na zadania z zakresu zdrowia publicznego, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023 roku. Do konkursu wpłynęło łącznie 9 ofert w przedmiocie prowadzenia działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na łączną kwotę 48 680,00 zł.

Po dokonaniu oceny formalnej oraz na podstawie liczby przyznanych punktów w ocenie merytorycznej,  na zadania z powyższego zakresu udziela się dotacji w łącznej wysokości 32.000,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy uchwałę wraz z załącznikiem, w którym wykazano szczegółowy podział kwot na wszystkie zadania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 13-12-2022 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Lis 13-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-12-2022 11:38