Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa przenośnych komputerów dla uczniów wybranych szkół w powiecie bytowskim w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC - "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-04-03 10:59 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 2019-12-04 15:23 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kursów instalacji i konserwacji klimatyzacji dla uczestników projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2018-01-22 16:32 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kursów animatora czasu wolnego dla uczestników projektu "Dobry zawód lepsza ptrzyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-12-04 14:30 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kursów obrabiarek numerycznych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-10-26 12:47 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość". 2017-10-17 09:53 Po terminie składania ofert
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie 2013-05-31 13:31 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu W zawodzie jak ryba w wodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2013-02-19 16:07 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu "W zawodzie jak ryba w wodzie" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Podniesienie Atrakcyjności i Jakości Szkolnictwa Zawodowego 2013-01-18 14:18 Po terminie składania ofert
Prowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu "W zawodzie jak yba w wodzie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakosci szkolnictwa zawodowego. Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu "W zawodzie jak ryba w wodzie" ze Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie 2012-12-17 13:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót instalacyjnych związanych z modernizacją kotłowni w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Łodzierzy 2012-10-30 14:33 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na termomodernizację wolnostojącego budynku Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 2012-10-29 13:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Organizacja i przeprowadzenie 10 szkoleń w ramach projektu: Sprawnie działająca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urzędników samorządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu V dobre rządzenie, działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałania 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej dla pracowników z 5 jednostek samorządu terytorialnego 2012-08-29 15:23 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, przy ul. Ks. dr. Boleslawa Domańskiego 2 2012-07-12 15:18 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, przy ul. Ks. dr. Boleslawa Domańskiego 2 2012-07-12 15:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie do 1.815.000 PLN słownie złotych: jeden milon osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100" 2012-06-28 14:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usług pocztowych 2011-12-16 15:03 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Podział nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela" 2011-06-24 11:32 Po terminie składania ofert