Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową Kinga Cichosz 2023-03-15 14:21:28
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 14.03.2023 r. Kinga Cichosz 2023-03-15 11:31:14
AB-IA-T.6743.1.3.2023- zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV obw. 100 ze stacji trans. 15/0,4 kV 04-0867 Tuchomie Stolarnia dla zasilania dz. 396/13 i 396/10 wraz z rozbiórką linii napowietrznej 0,4 kV od słupa 101 do 108 w m. Tuchomie, gm. Tuchomie- brak sprzeciwu. Klaudia Adamczyk 2023-03-15 09:38:13
Grzegorz Ryngwelski 2023-03-14 14:30:27
Wydział Architektoniczno-Budowlany Grzegorz Ryngwelski 2023-03-14 14:25:08
Uchwała Nr 218/754/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2023 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2023-03-14 12:56:48
Uchwała Nr 218/753/2023 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dofinansowania do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kinga Cichosz 2023-03-14 12:56:03
Uchwała Nr 218/752/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Trzebielino Kinga Cichosz 2023-03-14 12:47:18
Uchwała Nr 218/751/2023 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (dla Pana T. Kelińskiego) Kinga Cichosz 2023-03-14 12:46:06
Uchwała Nr 218/750/2023 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (dla Pani A. Kotwicy) Kinga Cichosz 2023-03-14 12:45:05
Uchwała Nr 218/749/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku Kinga Cichosz 2023-03-14 12:44:10
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 14.03.2023 Kinga Cichosz 2023-03-14 12:42:55
OZ-AB-ID-MI.6743.1.5.2023 - Zgłoszenie budowy zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego,na działce o nr ewid. gruntu 316 obręb Dwa w Miastku- brak sprzeciwu Kinga Milda 2023-03-14 11:22:20
OZ-AB-ID-MI.6743.1.5.2023 - Zgłoszenie budowy zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego,na działce o nr ewid. gruntu 316 obręb Dwa w Miastku- brak sprzeciwu Kinga Milda 2023-03-14 11:22:02
Wydział Organizacyjno-Prawny Grzegorz Ryngwelski 2023-03-14 10:01:41
Wykaz telefonów alarmowych Igor Bronka 2023-03-13 13:38:54
Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do składania ofert na usługi z zakresu: badania lekarskie specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacja szpitalna osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bytowie (PKLek) orzekającej o zdolności do służby wojskowej Igor Bronka 2023-03-13 13:36:57
Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 13.03.2023 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2023-03-13 10:02:55
OZ-AB-ID-MI.6743.1.7.2023 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 DN180mm na terenie działek o nr ewid. gruntu: 557 obręb Dwa w MIastku, 1, 2/7, 2/8, 6/13 i 7/14 obręb Trzy w Miastku Kinga Milda 2023-03-10 15:00:56
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 14.03.2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-10 14:03:13
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na marzec 2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-10 12:09:01
AB-IE-L.6743.1.3.2023 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV i rozbiórka odcinka sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w miejscowości Sierzywk, działki o nr ewid. gruntu 15/2, 25/1, 237, 238/1, 238/3 obręb Kiedrowice, 24/1, 33/2 obręb Luboń, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2023-03-10 11:59:37
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Grzegorz Ryngwelski 2023-03-10 11:10:33
AB-IE-L.6743.1.4.2023 zgłoszenie rozbudowykanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kablowych elektroenergetycznych nn oraz budowa oswietleniowej linii kablowej w miejscowości Lipnica, na działkach o nr ewid. gruntu 365/14, 365/7, 365/6, 342 obreb Lipnica, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2023-03-10 09:21:33
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 17:57:04
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 17:54:32
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 17:51:05
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 17:50:21
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 17:48:09
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:39:17
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:27:12
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:25:17
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:24:48
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:24:33
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Igor Bronka 2023-03-09 16:23:25
Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie Mariola Stobińska 2023-03-09 14:49:06
Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie Mariola Stobińska 2023-03-09 14:45:17
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 09.03.2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-09 14:42:01
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 09.03.2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-09 14:40:32
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 09.03.2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-09 12:16:28