Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OZ.AB.ID.MI.6743.1.2.2024- Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie miejscowości Miastko przy ul. Dworcowej i Koszalińskiej na działkach o nr ewid. gruntu: 43/5, 43/8, 43/4, 42/2, 41/6 obręb Trzy, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto- zaśw. brak sprzeciwu Kinga Milda 2024-05-29 11:54:23
OZ.AB.ID.MI.6743.1.7.2024- Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w miejscowości Miastko, na działce o nr ewid. gruntu 174 obręb Cztery, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto- brak sprzeciwu Kinga Milda 2024-05-29 08:22:05
Starosta Bytowski wzywa do odbioru rzeczy znalezionych (28.05.2024) Grzegorz Ryngwelski 2024-05-28 14:17:54
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 29.05.2024 r. Mariola Stobińska 2024-05-28 13:41:05
Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie Mariola Stobińska 2024-05-28 10:49:57
Raport o stanie powiatu Mariola Stobińska 2024-05-28 10:48:35
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie Mariola Stobińska 2024-05-28 10:47:23
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie z działalności Centrum za 2023 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Mariola Stobińska 2024-05-28 10:46:10
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 r. Mariola Stobińska 2024-05-28 10:42:52
kwiecień Mariola Stobińska 2024-05-28 10:39:04
OZ.AB.6740.2.3.2024 - karta informacyjna o złożonym wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej ?PV Miszewo I? o mocy do 1 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gruntu: 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/12 obręb Miszewo, jednostka ewidencyjna Trzebielino Kinga Milda 2024-05-28 10:05:40
OZ.AB.IH.MG.6743.1.11.2024 - Zgłoszenie rozbiórki odcinka linii napowietrznej 0,4 kV i budowa odcinka linii kablowej 0,4 kV w m. Piaszczyna, dz. 38 obręb Piaszczyna, gm. Miastko. Magdelena Piechowska 2024-05-28 09:22:34
AB.IB.C.6743.1.14.2024 - Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości rokity, na działkach o nr ewid. gruntu 408, 133/1, 386/2 obręb Rokity, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Agnieszka Leszk 2024-05-27 15:19:46
AB-IC-M.6743.1.18.2023 - zgłoszenie budowy gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazu, zaprojektowanych w Bytowie przy ul. Prostej i Brzozowej na działkach o nr ewid. gruntu 87, 142/4, 143/2, 297, 151/1, 145/9, 146/3, 149, obręb 103 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2024-05-27 15:15:23
AB.IB.W.6743.1.53.2024 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220102_5.0011.29/10. - brak sprzeciwu. - dokument usunięty Agnieszka Leszk 2024-05-24 15:25:26
AB.IG.B.6743.1.4.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom, na działce o nr ewid. gruntu 149 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom- brak sprzeciwu Klaudia Adamczyk 2024-05-24 14:03:31
AB.IB.M.6743.1.62.2024 - Zgłoszenie budowy zewnęytrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zaporjektowanej w miejscowości Bytów. identyfikator działki ewidencyjnej: 220102_4.0005.667/24 Agnieszka Leszk 2024-05-24 11:50:22
AB.IB.M.6743.1.59.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 4, zaporjektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220202_4.0007.47/2 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-05-24 09:49:49
OZ.AB.ID.MI.6743.1.4.2024- Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w miejscowości Miastko, na działce o nr ewid. gruntu 138 obręb Trzy, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto- brak sprzeciwu Kinga Milda 2024-05-24 09:30:03
Pismo przekazujące petycję według właściwości Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:32:45
Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:32:06
Pismo przekazujące petycję według właściwości Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:30:45
Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:30:06
Pismo przekazujące petycję według właściwości Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:28:37
Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:28:34
Petycje 2024 Grzegorz Ryngwelski 2024-05-23 15:24:21
AB.IF.P.6743.1.5.2024 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo na działkach o nr ewid. gruntu 221/2, 229/26, 229/42, 229/43 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo. Grażyna Syldatk 2024-05-22 15:12:54
AB.6740.1.2.2024 - OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 182068G w miejscowości Tuchomko, gm. Tuchomie". Klaudia Adamczyk 2024-05-22 13:31:10
Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu 21.05.2024 Kinga Cichosz 2024-05-22 12:35:38
Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VII kadencja rok 2024 Kinga Cichosz 2024-05-22 12:34:27
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 21.05.2024 r. Kinga Cichosz 2024-05-22 12:34:07
AB.6740.3.9.2024 Decyzja nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 1780G, 1777G wraz z ich skrzyżowaniami z drogą powiatową nr 1761G, i drogami gminnymi w miejscowości Studzienice" - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:30:33
AB.6740.3.13.2024 Decyzja nr 171/2024/K o pozwoleniu budowę elektrowni fotowoltaicznej ?Gałąźnia Wielka? ? instalacja do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 999,440kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Gałąźnia Wielka, na działce o nr ewid. gruntu 67, obręb Gałąźnia Wielka, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:30:04
AB.6740.3.10.2024 Decyzja 147/2024/L o pozwoleniu na budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 6MW - ETAP 2 o mocy 999,99 kW, zaprojektowanej w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/6 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:28:57
AB.6740.3.11.2024 Decyzja 148/2024/L o pozwoleniu na budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 6MW - ETAP 3 o mocy 999,99 kW, zaprojektowanej w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/6 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:28:41
AB.6740.3.12.2024 Decyzja 149/2024/L o pozwoleniu na budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 6MW - ETAP 4 o mocy 999,99 kW, zaprojektowanej w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/6 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:28:35
AB.6740.3.13.2024 Decyzja nr 171/2024/K o pozwoleniu budowę elektrowni fotowoltaicznej ?Gałąźnia Wielka? ? instalacja do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 999,440kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Gałąźnia Wielka, na działce o nr ewid. gruntu 67, obręb Gałąźnia Wielka, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:28:25
AB.6740.3.13.2024 karta informacyjna o wydaniu decyzji 171/2024/K na budowę elektrowni fotowoltaicznej ?Gałąźnia Wielka? ? instalacja do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 999,440kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Gałąźnia Wielka, na działce o nr ewid. gruntu 67, obręb Gałąźnia Wielka, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Grażyna Syldatk 2024-05-22 10:26:50
Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym pn: "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych" Renata Murglin 2024-05-22 09:26:02
AB.IG.T.6743.1.3.2024- zgłoszenie budowy i rozbiórki sieci 0,4 kV do zasilania dz. nr 50, 150, 151, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 50/5, 61, 52/2, 68, 152, 150, 151, 74, 50 obręb Masłowiczki, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2024-05-21 15:38:56