Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OZ.AB.ID.TR.6743.1.1.2024 Zgłoszenie demontażu elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w m. Zielin na działakch o nr ewid. gruntu: 5/4, 6/2, 21/3, 30/2, 30/3, 31/2, 34/2, 134 obręb Zielin, jedn. ewid. Trzebielino Kinga Milda 2024-03-21 14:45:09
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 13:42:10
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bytowie (w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.) Justyna Kaminska 2024-03-21 13:35:56
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 13:33:36
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez Powiatową Komisję Wyborczą w Bytowie (w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.) Justyna Kaminska 2024-03-21 13:09:39
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (22.03.2024) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-21 13:04:02
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (22.03.2024) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-21 13:03:44
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 12:03:28
AB.IB.M.6743.1.22.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej 220102_4.0005.187 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-21 11:42:52
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 11:24:39
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 11:22:52
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Justyna Kaminska 2024-03-21 11:19:29
Komunikat z posiedzenia Zarządu w dn. 21.03.2024 Kinga Cichosz 2024-03-21 10:35:02
AB.IF.S.6743.1.5.2024 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku produkcyjnym, zaprojektowanych w miejscowości Osława- Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 264/7, 264/12, 264/17 obreb Osława - Dąbrowa, jednostka ewidencyjna Studzienice. Grażyna Syldatk 2024-03-21 10:13:22
OZ.AB.IH.MG.6743.1.6.2024- Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Pasieka, gmina Miastko. Magdelena Piechowska 2024-03-21 09:42:34
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości (21.03.2024) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-21 08:40:26
AB.Ib.C.6743.1.6.2024 - Zgłoszenie budowy sieci kanalziacji deszczowej wraz ze zbiornkiem retencyjnym na wody deszczowe w miejscowości Czarna Dąbrówka. Identyfikatory działek ewidencyjnych: 220103_2.0003.147/7 220103_2.0003.153/2 Agnieszka Leszk 2024-03-20 15:22:07
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 21.03.2024 r. Kinga Cichosz 2024-03-20 13:25:22
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bytowskiego na lata 2024-2033 Mariola Stobińska 2024-03-20 11:50:47
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2024 Mariola Stobińska 2024-03-20 11:47:51
Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem Mariola Stobińska 2024-03-20 11:46:04
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku Mariola Stobińska 2024-03-20 11:43:08
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Bytowski " w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Mariola Stobińska 2024-03-20 11:40:19
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Bytowski " w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Mariola Stobińska 2024-03-20 11:39:29
Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Miastku w 2023 roku Mariola Stobińska 2024-03-20 11:32:26
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 25 stycznia do 19 marca 2024 r. Kinga Cichosz 2024-03-20 11:30:01
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 25 stycznia do 19 marca 2024 r. Kinga Cichosz 2024-03-20 11:29:43
Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2023 r. na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku Mariola Stobińska 2024-03-20 11:29:38
Informacja Prokuratora Rejonowego w Bytowie o stanie zagrożenia przestępczością na terenie Prokuratury Rejonowej w Bytowie oraz pozostałych gmin Powiatu Bytowskiego w 2023 r. Mariola Stobińska 2024-03-20 11:27:21
Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie za rok 2023 Mariola Stobińska 2024-03-20 11:22:16
Informacja o stanie mienia Powiatu Bytowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Mariola Stobińska 2024-03-20 11:17:48
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2024-03-19 15:08:34
Justyna Kaminska 2024-03-19 15:07:23
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 29 marca 2024 r.) Justyna Kaminska 2024-03-19 15:06:54
Komunikat z posiedzenia Zarządu w dn. 19.03.2024 Kinga Cichosz 2024-03-19 14:27:37
Uchwała Nr 273/918/2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Bytowskiego w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+, Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne Kinga Cichosz 2024-03-19 12:40:09
Uchwała Nr 273/917/2024 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie i w Miastku Kinga Cichosz 2024-03-19 12:39:32
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 19.03.2024 Kinga Cichosz 2024-03-19 12:38:52
AB.IB.W.6743.1.16.2024 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220102_5.0011.70/4 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-19 09:41:12
AB.IB.C.6743.1.2.2024 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Rokity, na działce o nr ewid. gruntu 492/21 obręb Rokity, gmina Czarna Dąbrówka - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-19 09:40:40