Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Pokontrolna nr 32/P/1/22/I z kontroli realizacji projektu pt. "Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" Igor Bronka 2024-03-07 15:03:40
wynik naboru Justyna Kaminska 2024-03-07 14:39:00
wynik naboru Justyna Kaminska 2024-03-07 14:36:58
AB.6740.3.5.2024 - decyzja nr 54/2024/L z dnia 15.02.2024 roku pozwolenie na modernizację, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Upiłka, dz. nr ewid. 565, 566/1 obr. 0001 Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna 220105_2 Lipnica - dokument usunięty Aneta Kerner 2024-03-07 09:18:42
AB.IB.M.6743.1.18.2024 - Zgłoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 3, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. identyfikator działki ewidencyjnej 220102_4.0007.137/1 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-06 15:14:56
Kontrola z tytułu działania 4.2 - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju" w ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (styczeń 2023) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:53:54
Kontrola z tytułu działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (marzec 2022) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:51:56
Kontrola z tytułu działania 4.2 w ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (czerwiec 2022) Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:49:43
Realizacja programu Sportowa Polska Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:30:55
Kontrola w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych, procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania oraz stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:26:43
Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 14:24:31
Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Grzegorz Ryngwelski 2024-03-06 12:22:51
AB.IF.S.6743.1.3.2024 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanych w miejscowości Kłączno na działach o nr ewid. gruntu 65/21, 65/3, 65/5 i 70 obręb Kłączno jednostka ewidencyjna Studzienice. Grażyna Syldatk 2024-03-05 14:57:15
Komunikat z posiedzenia Zarządu w dn. 05.03.2024 Kinga Cichosz 2024-03-05 13:51:53
AB.IB.M.6743.1.22.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej 220102_4.0005.187 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-05 13:38:42
AB.IB.M.6743.1.22.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej 220102_4.0005.187 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-05 13:37:53
AB.IB.M.6743.1.21.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220102_4.0007.137/1 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-05 12:18:01
AB.IB.C.6743.1.5.2024 - Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarmej, w miejscowościach Czarna Dabrówka, Kleszczyniec i Nożyno. Identyfikator działek ewidencyjnych: 1. 220103_2.0003.1/45 2. 220103_2.0003.303 3. 220103_2.0003.304 4. 220103_2.0003.210/4 5. 220103_2.0012.191/1 6. 220103_2.0012.263 7. 220103_2.0012.297 8. 220103_2.0012.305 9. 220103_2.0012.313 10.220103_2.0020.7/1 11.220103_2.0020.15 12.220103_2.0020.191 13.220103_2.0020.192 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-03-05 11:49:16
Lista biegłych klasyfikatorów Grzegorz Ryngwelski 2024-03-05 10:03:03
Uchwała w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA ZAJST RAZEM DLA ZIEMI MIASTECKIEJ do usunięcia wady zgłoszenia. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:42:23
Uchwała w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ do usunięcia wady zgłoszenia. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:42:09
Uchwała w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:41:28
Uchwała w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA ZAJST RAZEM DLA ZIEMI MIASTECKIEJ do usunięcia wady zgłoszenia. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:40:25
Uchwała w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ do usunięcia wady zgłoszenia. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:40:04
Uchwała w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA ZAJST RAZEM DLA ZIEMI MIASTECKIEJ do usunięcia wady zgłoszenia. Kazimierz Cuppa 2024-03-05 09:35:39
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-04 16:20:24
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-04 16:20:10
Uchwała w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Kazimierz Cuppa 2024-03-04 14:14:59
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 05.03.2024 r. Kinga Cichosz 2024-03-04 12:01:15
Zapytanie Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Mirosława Maszlucha z dnia 12.02.2024 r. i odpowiedź Mariola Stobińska 2024-03-04 10:54:59
Zapytanie Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Mirosława Maszlucha z dnia 10.02.2024 r. i odpowiedź Mariola Stobińska 2024-03-04 10:54:05
OZ.AB.6740.3.1.2024- karta informacyjna dla decyzji nr 14/2024/TR z dnia 01.03.2024r. o zmianie decyzji nr 057/2022/TR z dnia 09.06.2022r. o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej dla 1980 stanowisk (tuczniki 110 kg) tj. 277,2 DJP wraz z kontenerem socjalnym, zbiornikiem bezodpływowym na działce o nr ewid. gruntu 930 obręb Cetyń, jednostka ewidencyjna Trzebielino. Kinga Milda 2024-03-04 10:04:51
OZ.AB.6740.3.1.2024- karta informacyjna dla decyzji nr 14/2024/TR z dnia 01.03.2024r. o zmianie decyzji nr 057/2022/TR z dnia 09.06.2022r. o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej dla 1980 stanowisk (tuczniki 110 kg) tj. 277,2 DJP wraz z kontenerem socjalnym, zbiornikiem bezodpływowym na działce o nr ewid. gruntu 930 obręb Cetyń, jednostka ewidencyjna Trzebielino. Kinga Milda 2024-03-04 10:04:05
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:38:00
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:37:30
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:36:36
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:35:48
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:35:29
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:34:39
Grzegorz Ryngwelski 2024-03-01 14:21:47