Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/263/2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Bytowskiego do Konkursu Grantowego -"Cyfrowy Powiat" w ramach Priorytetu V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Mariola Stobińska 2022-09-30 12:34:38
Uchwała Nr XXXVI/262/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Mariola Stobińska 2022-09-30 12:32:51
Uchwała Nr XXXVI/262/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Mariola Stobińska 2022-09-30 12:32:10
Uchwała Nr XXXVI/261/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bytowski Mariola Stobińska 2022-09-30 12:30:15
Uchwała Nr XXXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" Mariola Stobińska 2022-09-30 12:28:56
Uchwała Nr XXXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" Mariola Stobińska 2022-09-30 12:28:28
Uchwała Nr XXXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" Mariola Stobińska 2022-09-30 12:27:44
Uchwała Nr XXXVI/259/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku garażowego na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Mariola Stobińska 2022-09-30 12:26:41
Uchwała Nr XXXVI/258/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-30 12:24:53
Uchwała Nr XXXVI/258/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-30 12:24:32
Uchwała Nr XXXVI/257/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-30 12:22:49
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 29.09.2022 r. XXXVI sesji Mariola Stobińska 2022-09-30 12:16:57
AB-IE-L.6743.1.13.2022 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzyszkowy, dz. o nr ewid. gruntu 18 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2022-09-30 11:45:48
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 29.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-30 10:56:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji znak GD.RUZ.4210.62.2022.8.AB Mirosław Jażdżewski 2022-09-30 10:02:34
WORD Bydgoszcz Mirosław Jażdżewski 2022-09-30 09:58:11
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 29.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-30 09:47:17
OZ-AB-ID-MI.6743.1.46.2022 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 119/2 obręb Jeden w Miastku. Kinga Milda 2022-09-30 09:44:04
Uchwała Nr 196/674/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2022 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2022-09-30 08:07:37
Uchwała Nr 196/673/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" w 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-30 08:07:00
Uchwała Nr 196/673/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" w 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-30 08:06:45
Uchwała Nr 196/671/2022 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie realizacji zadań z umowy nr WRR/000374/11/D z dnia 21 września 2022 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G Kinga Cichosz 2022-09-30 08:05:43
Uchwała Nr 196/672/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Tuchomie Kinga Cichosz 2022-09-30 08:05:20
Uchwała Nr 196/671/2022 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie realizacji zadań z umowy nr WRR/000374/11/D z dnia 21 września 2022 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G Kinga Cichosz 2022-09-30 08:04:43
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 29.09.2022 Kinga Cichosz 2022-09-30 08:01:50
AB-IB-W.6743.1.157.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzeonica przy ulicy Jasia I Małgosi, na działce o nr ewid. gruntu: 131/21 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów ? obszar wiejski. Agnieszka Leszk 2022-09-29 15:02:40
AB-IB-W.6743.1.157.2022 - Zgłoszenie budow zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dokument usunięty Agnieszka Leszk 2022-09-29 15:00:58
AB-IB-W.6743.1.157.2022 - Zgłoszenie budow zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dokument usunięty Agnieszka Leszk 2022-09-29 15:00:23
Zarządzenie Nr 72/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 29.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie inwentaryzacji pełnej Kinga Cichosz 2022-09-29 14:13:45
AB-IF-S.6743.1.16.2022 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 246/11- 246/16, 246/18- 246/21 obręb Półczno, zaprojektowanej w miejscowości Półczno na działkach o nr ewid. gruntu 97/4, 184, 246/8, 246/17, 246/22, 263, 268 obręb Półczno, jednostka ewidencyjna Studzienice. Grażyna Syldatk 2022-09-29 08:58:31
Zapytanie ofertowe "Usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów z terenu Powiatu Bytowskiego na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym" (29.09.2022) Mirosław Jażdżewski 2022-09-29 08:19:26
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 29.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-28 07:50:50
AB-IA-W.6743.1.140.2022 0- Zgłoszenie budowy wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w miejscoowsci Rzepnica, przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, na działce o nr ewid. gruntu 295 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów - obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-27 14:51:26
AB-IB-M.6743.1.108.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanych w miejscowości Rzepnica przy ul. Jasia i Małgosi, na działce o nr ewid. gruntu 131/21 obręb Rzepnica, jednostka ewidenycjna Bytów - obszar wiejski - sprzeciw. Agnieszka Leszk 2022-09-27 14:47:59
AB.6740.2.19.2022 Wnioseko pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej ?NAKLA? o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zaprojemktowaną w miejscowości Nakla na terenie działki o nr ewid. gruntu 83 obręb Nakla, jednostka ewidencyjna Parchowo. Grażyna Syldatk 2022-09-27 13:35:19
Decyzja nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Sumin- Sylczno Gmina Parchowo", zaprojektowanej w miejscowości Sylczno na terenie działek o nr ewid. gruntu 88, 96/1, 96/2, 362/7, 32/3 , 85/1 obręb Sylczno jednostka ewidencyjna Parchowo. - dokument usunięty Grażyna Syldatk 2022-09-27 13:31:41
AB-IA-T.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Trzebiatkowa na działkach o nr ewid. gruntu 153/4, 241, 270, obręb Trzebiatkowa, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-27 12:50:00
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-09-27 11:54:15
AB-IB-C.6743.1.11.2022 - Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV, zaprojektowanej w miejscowości Mikorowo, na działkach o nr ewid. gruntu 488, 487 i 151/2 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka. Agnieszka Leszk 2022-09-27 11:31:09
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-27 11:16:48