Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grzegorz Ryngwelski 2024-06-14 14:41:27
Grzegorz Ryngwelski 2024-06-14 14:40:38
Grzegorz Ryngwelski 2024-06-14 14:39:53
OZ.AB.ID.MI.6743.1.5.2024- Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa na działce o nr ewid. gruntu 3/2 obręb Jeden, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto- zaśw. brak sprzeciwu Kinga Milda 2024-06-14 14:39:50
Grzegorz Ryngwelski 2024-06-14 14:38:40
Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego Powiatu Bytowskiego oraz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów Mariola Stobińska 2024-06-14 14:37:49
Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bytowskiego na lata 2024-2033 Mariola Stobińska 2024-06-14 14:35:33
Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2024 Mariola Stobińska 2024-06-14 14:34:10
Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-14 14:25:33
Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych - etap II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E - Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy). Mariola Stobińska 2024-06-14 14:22:10
Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych - etap II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E - Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy). Mariola Stobińska 2024-06-14 14:18:03
Uchwały Rady Powiatu VII Kadencji (2024 - 2029) - 2024 rok z dnia 13.06.2024 r. II sesji Mariola Stobińska 2024-06-14 14:15:57
Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Bytowskim na lata 2024-2029 Mariola Stobińska 2024-06-14 14:13:12
Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2029 Mariola Stobińska 2024-06-14 14:11:21
Uchwały Rady Powiatu VII Kadencji (2024 - 2029) - 2024 rok z dnia 13.06.2024 r. II sesji Mariola Stobińska 2024-06-14 14:07:01
OZ.AB.ID.MI.6743.1.9.2024- Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na potrzeby lokali nr: 1, 2 i 3, zaprojektowanej w miejscowości Miastko, na działce o nr ewid. gruntu 8/1 obręb Jeden, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto Kinga Milda 2024-06-14 13:23:16
Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu 13.06.2024 Kinga Cichosz 2024-06-14 11:14:17
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 13.06.2024 r. Kinga Cichosz 2024-06-14 11:13:43
Uchwala Nr 4/12/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2024 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2024-06-14 10:26:44
Uchwała Nr 4/11/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2024/2025, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Kinga Cichosz 2024-06-14 10:26:11
Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 13.06.2024 Kinga Cichosz 2024-06-14 10:24:42
OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2024/2025 Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 16:07:05
Petycja dotycząca remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1771G (39 382) Płotówko - Płotowo Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 15:22:34
Petycja dotycząca remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1771G (39 382) Płotówko - Płotowo Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 15:21:49
AB.IB.C.6743.1.47.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaporjektowanej w Bytowie, na dz. 133/1 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-13 14:31:00
AB.IB.C.6743.1.47.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaporjektowanej w Bytowie, na dz. 133/1 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-13 14:30:48
AB.IB.C.6743.1.47.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaporjektowanej w Bytowie, na dz. 133/1 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-13 14:30:15
AB.6740.3.4.2024 - decyzja nr AB.IA.W.6740.134.2023 z dnia 15.02.2024 r. o odmowie zmiany decyzji nr 440/2022/W z dnia 28.11.2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 999,60 kW, zaprojektowanej na działce o nr ewid. gruntu: 6/6, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów - dokument usunięty Mariola Błaszkowska 2024-06-13 11:30:42
AB.6740.3.14.2024 ? decyzja nr 204/2024/W z dn.12.06.2024 r. o zmianie decyzji nr 440/2022/W z dnia 28.11.2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 999,60 kW, zaprojektowanej na działce o nr ewid. gruntu: 6/6, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2024-06-13 11:27:26
AB.6740.3.14.2024 ? karta informacyjna o wydaniu decyzji o zmianie decyzji nr 440/2022/W z dnia 28.11.2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 999,60 kW, zaprojektowanej na działce o nr ewid. gruntu: 6/6, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2024-06-13 11:25:39
Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2023 rok - dokument usunięty Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:11:40
Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2023 rok Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:11:32
Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2023 rok Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:11:12
Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2023 rok Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:10:45
Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2023 rok Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:10:06
Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2023 rok - dokument usunięty Grzegorz Ryngwelski 2024-06-13 10:08:01
AB.IB.M.6743.1.59.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 4, zaporjektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220202_4.0007.47/2 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-13 10:07:07
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Dariana Niklas 2024-06-13 10:02:49
VII kadencja (2024-2029) Dariana Niklas 2024-06-13 10:02:01
Hinc Beata - Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Bytowie Sp. z o.o. Dariana Niklas 2024-06-13 09:58:07