Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.03.2023 Kinga Cichosz 2023-03-29 09:25:53
Wydział Architektoniczno-Budowlany Grzegorz Ryngwelski 2023-03-28 12:51:13
AB.6740.2.5.2023 - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej wielofunkcyjnej z częścią socjalną oraz murami oporowymi i urządzeniami budowlanymi, zaprojektowanych w Bytowie na działkach o nr ewid. gruntu: 25/7, 25/6, 25/5, 25/4, obręb 100 Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2023-03-27 14:40:40
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na marzec 2023 r. Mariola Stobińska 2023-03-27 14:23:52
AB-IE-L.6743.1.2.2023 zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Dampel, dz. 328, 333, 341, 313, 383/1, 373 obręb Prądzona, jednostka ewidencyjna Lipnica - dokument usunięty Aneta Kerner 2023-03-27 10:59:59
AB-IE-L.6743.1.1.2023 budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Dampel, dz. nr 313 obr. Prądzona, jednostka ewidencyjna Lipnica - dokument usunięty Aneta Kerner 2023-03-27 10:58:06
- dokument usunięty Grzegorz Ryngwelski 2023-03-27 09:27:00
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (II kwartał 2023 r.) Grzegorz Ryngwelski 2023-03-27 09:26:27
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (II kwartał 2023 r.) Grzegorz Ryngwelski 2023-03-27 09:26:06
- dokument usunięty Grzegorz Ryngwelski 2023-03-27 09:23:27
OZ-AB-ID-MI.6743.1.11.2023 Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. gruntu 284 obręb Jeden w MIastku Kinga Milda 2023-03-24 14:48:10
OZ-AB-ID-TR.6743.1.10.2023 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa sieci tłocznej z pompownią ścieków sanitarnych w m. Trzebielino na działkach o nr ewid. gruntu: 219/6, 219/15, 221, 222/3, 222/4, 239/2, 261/16, 261/18, 261/19, 729, 735, 736, 737/2, 741, 764 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino Kinga Milda 2023-03-24 14:45:07
OZ-AB-ID-TR.6743.1.9.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Trzebielino na działkach o nr ewid. gruntu. 737/2, 741 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino Kinga Milda 2023-03-24 14:43:01
OZ-AB-ID-MI.6743.1.67.2022 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 11 DN 180mm na działkach nr: 65/4, 64/1, 64/2, 63/1, 63/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/4, 55/6, 51/1, 55/5, 52/2 obręb Jeden w Miastku oraz na działce nr 3/26 obręb Trzy w Miastku- zaśw. o braku sprzeciwu Kinga Milda 2023-03-24 14:31:09
OZ-AB-ID-MI.6743.1.66.2022 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 11 DN 180mm na działkach nr: 3/2 I 3/3 obręb Jeden w Miastku, działka nr 3/9 obręb Trzy w Miastku- zaśw.o braku sprzeciwu Kinga Milda 2023-03-24 14:30:48
AB-IE-K.6743.1.5.2023 Zgłoszenie przebudowy, budowy i rozbiórki sieci 0,4 kV wraz z budową przyłączy w miejscowościach Barkocin, Miłobądz, dz. nr 72/4, 72/1, 70, 53/2, 85, 82, 80, 69, 53/1, 66/1, 65/1, 65/2, 83/9, 83/6, 81/3, 81/4, 83/5, 64/1, 35, 10/13, 50/2, 86, 64/3 obręb Barkocin, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2023-03-24 12:30:51
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 28.03.2023 r. Kinga Cichosz 2023-03-24 10:42:25
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Bytowie prowadzonym w trybie zapytania o cenę Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:32:29
Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja Emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:30:57
Budowa windy w ramach przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania wraz z remontem budynków Gimnazjum nr 2 w Bytowie dla potrzeb Zespołu Usług Społecznych (ZUS) w ramach etapu I z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 71/2, 71/3, 18, obręb 103, ul. Sikorskiego 37, 77-100 Bytów Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:29:34
Realizacja części projektu zagęszczenia osnowy szczegółowej dla części Powiatu Bytowskiego. Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:28:27
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego W Bytowie Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:28:01
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego W Bytowie Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:27:47
Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja Emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:27:12
Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja Emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:26:21
Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja Emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:26:05
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji i drogownictwa starostwa powiatowego w Bytowie Kazimierz Cuppa 2023-03-24 08:24:21
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki leśnej, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania dokumentów: do 15 grudnia 2022 r.) Justyna Kaminska 2023-03-23 16:07:05
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:56
Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:55
wynik naboru Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:54
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym - Oddział Zamiejscowy w Miastku (termin składania dokumentów: do 3 listopada 2022 r.) Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:46
Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:37
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:36
wynik naboru Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:35
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym - Starostwo Powiatowe w Bytowie (termin składania dokumentów: do 3 listopada 2022 r.) Justyna Kaminska 2023-03-23 16:06:13
wynik naboru Justyna Kaminska 2023-03-23 16:05:49
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2023-03-23 16:05:47
Justyna Kaminska 2023-03-23 16:05:46
Stworzenie bazy sportowo-rehabilitacyjnej oraz adaptacja i rozbudowa obiektów będących własnością Powiatu Bytowskiego na potrzeby Zespołu Usług Społecznych Kazimierz Cuppa 2023-03-23 15:31:58