Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB.IE.L.6743.1.9.2024 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stare Brzeźno dz. 194/3 obr Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica, Identyfikator działki ewidencyjnej: 220105_2.0003.194/3 Aneta Kerner 2024-06-11 14:13:27
AB.6740.2.10.2024 - karta informacyjna o złożonym wniosku o pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną, przeciwpożarowego zbiornika wodnego z budynkiem pompowni, budynku stróżówki, hali na odpady, wiaty na rowery, dwóch wiat (palarni), wiaty typu ?blaszak?, dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, miejsc postojowych dla samochodów z oświetleniem zewnętrznym, zaprojektowanych na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w miejscowości Udorpie, na działce o nr ewid. gruntu: 95, w obrębie Udorpie, gmina Bytów Mariola Błaszkowska 2024-06-11 13:47:32
AB.IB.C.6743.1.9.2024 - Zgłoszenie instalowania wewnatrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej i instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemym zbiornikiem o pojemności do 2,7 m3, zaprojektowanych w miejscowosci Kleszczyniec. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220103_2.0012.117/3. - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-11 12:44:16
Protokół Nr LII/2024 z LII sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 25.04.2024 r. Mariola Stobińska 2024-06-11 11:25:48
AB.IF.S.6743.1.7.2024 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 692 w miejscowości Ugoszcz, zaprojektowanej na terenie działek o nr ewid. gruntu 615, 616, 620 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice oraz na działce o nr ewid. gruntu 67/3 obreb Ząbinowice jednostka ewidencyjna Bytów- Obszar Wiejski Grażyna Syldatk 2024-06-11 09:46:02
AB.IF.S.6743.1.7.2024 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 692 w miejscowości Ugoszcz, zaprojektowanej na terenie działek o nr ewid. gruntu 615, 616, 620 obręb Ugoszcz, jednostka ewidencyjna Studzienice oraz na działce o nr ewid. gruntu 67/3 obreb Ząbinowice jednostka ewidencyjna Bytów- Obszar Wiejski Grażyna Syldatk 2024-06-11 09:39:58
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 26 lutego 2024 r.) Justyna Kaminska 2024-06-11 08:22:33
Justyna Kaminska 2024-06-11 08:22:22
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2024-06-11 08:22:21
wynik naboru Justyna Kaminska 2024-06-11 08:22:19
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 26 lutego 2024 r.) Justyna Kaminska 2024-06-11 08:22:01
Justyna Kaminska 2024-06-11 08:21:51
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2024-06-11 08:21:50
wynik naboru Justyna Kaminska 2024-06-11 08:21:48
Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym pn: "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych" - etap II Renata Murglin 2024-06-10 17:23:31
Dostawa niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym pn: "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych" - etap II Renata Murglin 2024-06-10 17:22:58
AB.IB.M.6743.1.68.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 4, zaprojektowanej w miejscowości Bytów. Identyfikator działki ewidencyjnej 220102_4.0006.118/11 - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2024-06-10 13:53:30
AB.IB.C.6743.1.67.2024 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaporjektowanej w Bytowie przy ulicy Wiezy Wodnej. Identyfikator działki ewidencyjnej: 220102_4.0008.31 Agnieszka Leszk 2024-06-10 13:36:57
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 12:42:29
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów służbowych radnym powiatu Mariola Stobińska 2024-06-10 12:40:50
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Mariola Stobińska 2024-06-10 12:38:26
Projekt uchwały (wydz. BRZ) w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariola Stobińska 2024-06-10 12:29:32
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 12:27:41
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Mariola Stobińska 2024-06-10 12:22:24
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie składów osobowych komisji stałych Mariola Stobińska 2024-06-10 12:19:06
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie wyboru Starosty Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 12:18:23
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie składów osobowych komisji stałych Mariola Stobińska 2024-06-10 12:12:41
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 11:07:41
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 11:05:22
maj Mariola Stobińska 2024-06-10 11:01:38
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bytowskiego na lata 2024-2033 Mariola Stobińska 2024-06-10 10:38:16
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2024 Mariola Stobińska 2024-06-10 10:26:57
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych - etap II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E - Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Mariola Stobińska 2024-06-10 10:22:15
Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego Powiatu Bytowskiego oraz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów Mariola Stobińska 2024-06-10 10:20:27
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem hybrydowym do obsługi istniejących oraz nowoutworzonych przez Powiat Bytowski pozamiejskich linii autobusowych - etap II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E - Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Mariola Stobińska 2024-06-10 10:18:38
Projekt uchwały ( Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2029 Mariola Stobińska 2024-06-10 10:16:28
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Bytowskim na lata 2024-2029 Mariola Stobińska 2024-06-10 10:12:25
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Bytowskim na lata 2024-2029 Mariola Stobińska 2024-06-10 10:11:50
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2024-06-10 10:07:52
czerwiec Mariola Stobińska 2024-06-10 10:04:58