Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń kopiujących (kserokopiarek) dla Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2022-09-27 11:16:48
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na wrzesień 2022 r. Mariola Stobińska 2022-09-26 13:44:08
AB-IB-M.6743.1.143.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscoowsci Bytów przy ul. Tuwima, na działce 135 obręb 99 Bytów - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 09:43:20
AB-IB-M.6743.1.142.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrzne intalacji gazowej dla budynbku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Fredery, na działce o nr ewid. gruntu 152 obręb 99 Bytów - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 09:24:12
AB-IB-W.6743.1.136.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości rzepnica przy ul. Chopina, na działce o nr ewid. gruntu 225 obręb Rzepnica, jednostka ewidncyjna Bytów - obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-26 08:55:36
AB-IB-M.6743.1.153.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zaprojektowanej w Bytwoe przy ul. M. Dąbrowskiej, na działce o nr ewid. gruntu 22/39 obręb 99 Bytów. Agnieszka Leszk 2022-09-23 15:27:38
AB-IB-M.6743.1.152.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszklanym wielorodzinnym, zaporjektowanej w Bytowie przy ul. Cichej, na działće o nr ewid. gruntu 577 obreb 102 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów - miasto. Agnieszka Leszk 2022-09-23 15:23:32
AB-IA-T.6743.1.12.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ciemno, na działkach nr 201, 230/1, 318 obręb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:48:09
AB-IA-T.6743.1.12.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ciemno, na działkach nr 201, 230/1, 318 obręb Ciemno, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:45:39
OZ-AB-ID-MI.6740.193.2022 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 28/2 obręb Jeden w Miastku. Katarzyna Tandecka - Melchert 2022-09-23 14:40:08
AB-IA-T.6743.1.11.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Tuchomie na działkach nr 250, 251/1, 251/3, 251/5, 514/10 obręb Tuchomie, jednostka ewidencyjna Tuchomie Klaudia Adamczyk 2022-09-23 14:32:02
AB-IE-K.6740.32.2022 - informacja o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW3201A. Wieża typu BOT E4/54 o wys. całk. 55,95 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą , zaprojektowanej w miejscowości Łubno identyfikator działki ewidencyjnej: 220104_2.0010.352/6. Aneta Kerner 2022-09-23 14:29:55
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:51:12
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:29:50
Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JUTRZENKA-22" Kinga Cichosz 2022-09-23 10:29:18
Stanowisko Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy Powiatu Bytowskiego z innymi samorządami, organami Wód Polskich oraz innymi podmiotami i osobami zainteresowanymi i zaangażowanymi w gospodarowanie wodą na obszarze Powiatu Bytowskiego w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2022-09-23 10:13:52
Ogłoszenie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-23 07:59:36
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (IV kwartał 2022 r.) Mirosław Jażdżewski 2022-09-22 13:16:47
AB-IC-B.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i pompowni wody w miejscowości Borzytuchom 229/23, 229/40, 231/11, 229/39, 229/24, 229/1, 230, 236/22, 236/43, 236/5, 236/19, 236/10, 574, 237/2, 572, 240, 241, 242, 243/3, 244/2, 246/4, 246/10, 229/2, 208, 209/18, 209/1, 209/24 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom- brak sprzeciwu Klaudia Adamczyk 2022-09-22 12:19:47
AB-IC-B.6743.1.13.2022- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i pompowni wody w miejscowości Borzytuchom 229/23, 229/40, 231/11, 229/39, 229/24, 229/1, 230, 236/22, 236/43, 236/5, 236/19, 236/10, 574, 237/2, 572, 240, 241, 242, 243/3, 244/2, 246/4, 246/10, 229/2, 208, 209/18, 209/1, 209/24 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom- brak sprzeciwu Klaudia Adamczyk 2022-09-22 11:57:43
AB-IB-W.6743.1.134.2022 - Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Rzepnica, ul. I.J.Paderewskiego 14, działki nr 130/5 obręb Rzepnica, j.ew. Bytów- obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Leszk 2022-09-22 08:58:12
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od 30 czerwca do 20 września 2022 roku Kinga Cichosz 2022-09-21 13:51:52
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli za 2021 rok na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:38:16
Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku garażowego na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Mariola Stobińska 2022-09-21 10:36:46
Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:35:24
Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2022-09-21 10:21:17
Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2022 Mariola Stobińska 2022-09-21 10:20:06
Projekt uchwały ( Wydz. E) w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Mariola Stobińska 2022-09-21 10:18:37
AB-IB-M.6763.1.151.2022 - Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem gazowego kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanej w Bytowie przy ulicy Kwiatowej na działce o nr ewid. gruntu 33/3 obręb 104 Bytów, jednoistka ewidencyjna Bytów - miasto. Agnieszka Leszk 2022-09-20 15:29:18
AB-IE-L.6740.109.2022 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-MOBILE POLSKA S.A. ?33391 OSTROWITE? w miejscowości Ostrowite na dsziałce o nr ewid. gruntu 13 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2022-09-20 15:29:10
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 20.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-20 14:57:07
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 20.09.2022 r. Kinga Cichosz 2022-09-20 14:56:36
Uchwała Nr 195/670/2022 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Kinga Cichosz 2022-09-20 14:56:13
Uchwała Nr 195/669/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kołczygłowy Kinga Cichosz 2022-09-20 14:55:37
Uchwała nr 195/668/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:55:06
Uchwała Nr 195/667/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:54:33
Uchwała Nr 195/666/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:54:00
Uchwała Nr 195/665/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:53:25
Uchwała Nr 195/664/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:52:43
Uchwała Nr 195/663/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chojnickiego Kinga Cichosz 2022-09-20 14:52:05