herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przeprowadzenie kursów instalacji i konserwacji klimatyzacji dla uczestników projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2018-01-22 16:32 Zakończone
Przeprowadzenie kursów animatora czasu wolnego dla uczestników projektu "Dobry zawód lepsza ptrzyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-12-04 14:30 Zakończone
Przeprowadzenie kursów obrabiarek numerycznych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-10-26 12:47 Zakończone
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość". 2017-10-17 09:53 Zakończone
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie 2013-05-31 13:31 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu W zawodzie jak ryba w wodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2013-02-19 16:07 Zakończone
Przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu "W zawodzie jak ryba w wodzie" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Podniesienie Atrakcyjności i Jakości Szkolnictwa Zawodowego 2013-01-18 14:18 Zakończone
Prowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu "W zawodzie jak yba w wodzie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakosci szkolnictwa zawodowego. Przeprowadzenie kursów gastronomicznych dla uczestników projektu "W zawodzie jak ryba w wodzie" ze Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie 2012-12-17 13:11 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót instalacyjnych związanych z modernizacją kotłowni w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Łodzierzy 2012-10-30 14:33 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na termomodernizację wolnostojącego budynku Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 2012-10-29 13:41 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Organizacja i przeprowadzenie 10 szkoleń w ramach projektu: Sprawnie działająca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urzędników samorządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu V dobre rządzenie, działania 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałania 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej dla pracowników z 5 jednostek samorządu terytorialnego 2012-08-29 15:23 Zakończone
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, przy ul. Ks. dr. Boleslawa Domańskiego 2 2012-07-12 15:18 Zakończone
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, przy ul. Ks. dr. Boleslawa Domańskiego 2 2012-07-12 15:17 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie do 1.815.000 PLN słownie złotych: jeden milon osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100" 2012-06-28 14:43 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usług pocztowych 2011-12-16 15:03 Zakończone
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Podział nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela" 2011-06-24 11:32 Zakończone