herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ogłoszenie o naborze Justyna Kaminska 2018-03-20 15:34:12
Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 30.03.2018 r.) Justyna Kaminska 2018-03-20 15:33:33
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 22.03.2018 r. Kinga Cichosz 2018-03-20 09:37:27
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Zielin 21/6 Andrzej Bukowski 2018-03-19 09:58:48
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Zielin 12/10 Andrzej Bukowski 2018-03-19 09:58:12
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Zielin 12/3 Andrzej Bukowski 2018-03-19 09:57:29
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Zielin 12/5 Andrzej Bukowski 2018-03-19 09:56:54
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Dretyń 145, 146 Andrzej Bukowski 2018-03-19 09:56:20
AB.6740.A/3/2018 - wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Aneta Kerner 2018-03-16 12:26:29
AB.6740.A/3/2018 - wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Aneta Kerner 2018-03-16 12:25:56
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:55:58
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:55:50
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:55:20
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:39:00
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:37:06
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:36:57
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. "ADAPTACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH" Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:36:25
Uchwała Nr XXXII/267/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Kinga Cichosz 2018-03-16 11:23:44
Uchwała Nr XXXII/266/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2018 Kinga Cichosz 2018-03-16 11:21:51
Uchwała Nr XXXII/265/2018 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Kinga Cichosz 2018-03-16 11:20:59
Uchwała Nr XXXII/264/2018 w sprawie obowiązujących wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Kinga Cichosz 2018-03-16 11:18:55
Uchwała Nr XXXII/263/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie w roku 2018 oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Kinga Cichosz 2018-03-16 11:18:40
Uchwała Nr XXXII/264/2018 w sprawie obowiązujących wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Kinga Cichosz 2018-03-16 11:18:22
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:18:12
Uchwała Nr XXXII/263/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie w roku 2018 oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Kinga Cichosz 2018-03-16 11:17:17
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:17:00
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:16:55
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:16:39
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:16:19
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:16:08
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:14:59
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:08:35
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:08:12
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:07:04
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Andrzej Bukowski 2018-03-16 11:06:23
Uchwała Nr 170/527/2018 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (dotyczy zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo 500 000 zł - aparat RTG) Kinga Cichosz 2018-03-16 08:40:06
Uchwała Nr 170/529/2018 w sprawie zawarcia z MZBK Sp. z o.o. umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, położonej w Bytowie przy ul. Wolności na okres 3 lat Kinga Cichosz 2018-03-16 08:39:30
Uchwała Nr 170/528/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2018 rok Kinga Cichosz 2018-03-16 08:38:45
Uchwała Nr 170/527/2018 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (dotyczy zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo 500 000 zł - aparat RTG) Kinga Cichosz 2018-03-16 08:36:15
Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.03.2018 Kinga Cichosz 2018-03-16 08:34:40