Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB.6740.A/21/2019 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG i montażem kotła gazowego, zaprojektowanych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 32/3 obręb Łupawsko, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Irena Hrycyna 2019-06-25 10:14:55
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mirosław Jażdżewski 2019-06-24 08:34:04
Protokół Nr VIII/2019 z VI sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 6 czerwca 2019 Mariola Stobińska 2019-06-21 11:05:36
Protokół Nr VII/2019 z VI sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 23 maja 2019 Mariola Stobińska 2019-06-21 11:04:18
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na czerwiec 2019 r Mariola Stobińska 2019-06-21 11:02:11
Analiza oświadczeń majątkowych Mariola Stobińska 2019-06-21 10:59:39
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2019-06-21 10:58:12
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2019. Mariola Stobińska 2019-06-21 10:56:55
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Mariola Stobińska 2019-06-21 10:54:30
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Mariola Stobińska 2019-06-21 10:53:30
Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2019-06-21 10:07:05
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Bytowskiego w okresie od 23 maja do 19 czerwca 2019 r. Mariola Stobińska 2019-06-19 15:06:27
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mirosław Jażdżewski 2019-06-19 14:51:36
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty z dnia 17.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Mariola Stobińska 2019-06-19 13:03:36
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (dz. 153 obręb Rokity gmina Czarna Dąbrówka) Mirosław Jażdżewski 2019-06-19 09:36:55
Uchwała Nr 29/101/2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Agata Szczerbińska 2019-06-19 08:31:45
Uchwała Nr 29/100/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom Agata Szczerbińska 2019-06-19 08:29:58
Uchwała Nr 29/99/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Borzytuchom Agata Szczerbińska 2019-06-19 08:28:29
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 18.06.2019 Agata Szczerbińska 2019-06-19 08:26:00
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 18.06.2019 r. Agata Szczerbińska 2019-06-19 08:24:56
Wydział Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:42:01
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:41:16
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:40:56
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:40:38
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:40:12
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:30:22
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Mirosław Jażdżewski 2019-06-18 14:29:15
AB.6740.A/20/2019 wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 430/2016/L z dnia 09.11.2016 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej ?LIPNICA II? o mocy 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 100 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2019-06-17 13:42:51
AB-IC-M.6743.1.3.2019 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w Bytowie przy ul. Podzamcze na działkach o nr ewid. gruntu: 673/4, 97/5, 98/1, 99/9, 97/7, 98/3, 99/2, obręb 102 Bytów, gm. Bytów. Aneta Kerner 2019-06-17 09:12:30
Porządek Posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego w dn. 18.06.2019 r. Agata Szczerbińska 2019-06-14 14:49:12
wynik naboru Justyna Kaminska 2019-06-14 10:42:27
sprostowanie do ogłoszenia Justyna Kaminska 2019-06-14 10:41:34
Nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Jażdżewski 2019-06-13 13:07:13
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dodwodowy w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borowy Młyn, gmina Lipnica - dz. ew. 467 Mirosław Jażdżewski 2019-06-13 11:51:26
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dodwodowy w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borowy Młyn, gmina Lipnica - dz. ew. 467 Mirosław Jażdżewski 2019-06-13 11:51:03
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dodwodowy w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borowy Młyn, gmina Lipnica - dz. ew. 467 Mirosław Jażdżewski 2019-06-13 11:50:15
Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. Mariola Stobińska 2019-06-13 10:34:57
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.z o.o. Mariola Stobińska 2019-06-13 10:30:50
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2019-06-13 10:26:55
czerwiec Mariola Stobińska 2019-06-13 10:23:28