herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Rb-28S Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:30:11
Sprawozdanie Rb-27S Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:29:36
Sprawozdanie Rb-N Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:29:09
Sprawozdanie Rb-Z Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:28:39
III kwartał Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:27:23
Sprawozdanie RB-NDS - III kwartał Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 15:18:12
ZORD Koszalin Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:40:56
WORD Legnica Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:40:08
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:03:02
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:02:15
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:02:02
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:01:52
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:01:42
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:01:34
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 14:00:17
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 13:58:18
załacznik nr 2 do oferty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 13:02:02
Załącznik nr 1 do oferty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 13:01:38
Wzór oferty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 13:00:28
Ogloszenie o konkursie Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:59:40
Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:58:18
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:58:11
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:58:05
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:57:47
Uchwała Nr 201/622/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie przy ulicy Młyńskiej 8 Kinga Cichosz 2018-10-23 12:52:36
Uchwała Nr 201/621/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskim w 2019 roku Kinga Cichosz 2018-10-23 12:51:53
Uchwała Nr 201/620/2018 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (kredyt odnawialny) Kinga Cichosz 2018-10-23 12:51:15
Uchwała Nr 201/619/2018 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (kredyt obrotowy krótkoterminowy) Kinga Cichosz 2018-10-23 12:50:34
Uchwała Nr 201/618/2018 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Symonowicz do działania w imieniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Projekt drogi powiatowej nr 1770G Płotowo - Rekowo (odcinek gruntowy)" Kinga Cichosz 2018-10-23 12:49:53
Uchwała Nr 201/618/2018 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Symonowicz do działania w imieniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Projekt drogi powiatowej nr 1770G Płotowo - Rekowo (odcinek gruntowy)" Kinga Cichosz 2018-10-23 12:49:03
Uchwała Nr 201/617/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie na rok szkolny 2018/2019 Kinga Cichosz 2018-10-23 12:48:32
Uchwała Nr 201/616/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie na rok szkolny 2018/2019 Kinga Cichosz 2018-10-23 12:48:03
Uchwała Nr 201/615/2018 w sprawie regulaminu organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie Kinga Cichosz 2018-10-23 12:47:26
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:46:34
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 23.10.2018 Kinga Cichosz 2018-10-23 12:46:02
Na rok 2019 Mirosław Jażdżewski 2018-10-23 12:41:09
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie bytowskim w roku szkolnym 2017/2018 Mariola Stobińska 2018-10-23 09:29:31
październik Mariola Stobińska 2018-10-23 09:27:36
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie bytowskim w roku szkolnym 2017/2018 - dokument usunięty Mariola Stobińska 2018-10-23 09:27:22
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie bytowskim w roku szkolnym 2017/2018 - dokument usunięty Mariola Stobińska 2018-10-23 09:27:13