herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 16.08.2018 r. Mariola Stobińska 2018-08-16 13:15:09
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 16.08.2018 r. Mariola Stobińska 2018-08-16 13:14:55
AB.6740.A/13/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE III" o mocy zainstalowanej do 0,499 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-16 10:59:53
AB.6740.A/13/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE III" o mocy zainstalowanej do 0,499 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-16 10:59:29
OZ-AB-ID-MI.6743.1.8.2018 Zgłoszenie rozbudowy sieci wod. ? kan. na oś. Ceglanym obręb 83/2 , gm. Miastko Elżbieta Kozieł 2018-08-14 13:36:54
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 16.08.2018 r. Mariola Stobińska 2018-08-14 13:22:46
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 16.08.2018 r. Mariola Stobińska 2018-08-14 13:22:16
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2018-08-14 11:12:04
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2018-08-14 11:11:13
OZ-AB-ID-MG.6743.1.7.2018 Zgłoszenie przebudowy linii kablowej napowietrznej 0,4kV i budowy linii kablowej 0,4kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4kV w msc. Dretynek, gmina Miastko Elżbieta Kozieł 2018-08-13 13:53:36
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2018-08-10 15:32:20
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2018-08-10 15:30:32
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2018-08-10 15:29:36
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 09.08.2018 r. Kinga Cichosz 2018-08-09 12:30:57
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 09.08.2018 r. Kinga Cichosz 2018-08-09 12:03:33
Uchwała Nr 189/584/2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pn. ?Praktyki zawodowe ? kalejdoskop możliwości? oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2018-08-09 12:03:18
Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.08.2018 Kinga Cichosz 2018-08-09 12:02:12
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 126/1 obr. Prądzonka, gmina Studzienice) Mirosław Jażdżewski 2018-08-09 08:46:57
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 09.08.2018 r. Kinga Cichosz 2018-08-08 09:56:34
Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Bytowskiego z dnia 07.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2018-08-08 08:03:53
AB.6740.A/12/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE IV" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-07 15:23:15
AB.6740.A/12/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE IV" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-07 15:22:05
AB.6740.A/12/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE IV" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-07 15:21:41
AB.6740.A/11/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-07 15:12:30
AB.6740.A/11/2018 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-07 15:11:24
Porozumienie Nr 10/2018 zawarte w dn. 20 lipca 2018 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Studzienice Kinga Cichosz 2018-08-07 09:41:02
Porozumienie Nr 9/2018 zawarte w dn. 20 lipca 2018 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Studzienice Kinga Cichosz 2018-08-07 09:40:24
Sprawozdanie Rb-28S Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:27:05
Sprawozdanie Rb-27S Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:26:24
Sprawozdanie Rb-N Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:25:51
Sprawozdanie Rb-Z Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:25:04
II kwartał Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:24:29
Sprawozdanie RB-NDS - II kwartał Mirosław Jażdżewski 2018-08-06 09:23:10
AB-IB-C.6743.1.4.2018 - Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Jasień, gmina Czarna Dąbrówka, dz. nr: 1/21, 1/1 i 659. Irena Hrycyna 2018-08-03 13:42:23
AB-IB-C.6743.1.4.2018 - Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Jasień, gmina Czarna Dąbrówka, dz. nr: 1/21, 1/1 i 659. Irena Hrycyna 2018-08-03 13:41:29
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 193 obr. Świeszyno, gmina Miastko) Mirosław Jażdżewski 2018-08-03 12:37:49
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 91 obr. Łąkie, gmina Studzienice) Mirosław Jażdżewski 2018-08-02 12:46:59
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości - Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Skarbu Państwa na rzecz współwłaściciela nieruchomości (nr działki udział 3/4 411/20 obr. Lipnica, gmina Lipnica) Mirosław Jażdżewski 2018-08-02 11:41:54
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości - Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Skarbu Państwa na rzecz współwłaściciela nieruchomości (nr działki udział 3/4 411/20 obr. Lipnica, gmina Lipnica) Mirosław Jażdżewski 2018-08-02 11:41:07
AB.6740.A/10/2018 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "OSTROWITE I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewid. gruntu 179 obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-08-02 10:11:29