herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariola Stobińska 2018-12-14 08:32:54
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 20.12.2018 III sesji - dokument usunięty Mariola Stobińska 2018-12-14 08:31:18
Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Powiatu Bytowskiego dn. 29.11.2018 r. Mariola Stobińska 2018-12-14 08:12:31
Ogłoszenie o III sesji Mariola Stobińska 2018-12-14 08:08:45
Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Bytowskiego z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bytowie Kinga Cichosz 2018-12-13 15:00:37
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2018-12-13 14:56:48
Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Powiatu Bytowskiego dn. 29.11.2018 r. Kinga Cichosz 2018-12-13 12:59:09
Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Powiatu Bytowskiego dn. 29.11.2018 r. Kinga Cichosz 2018-12-13 12:58:37
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2019 r.) Mirosław Jażdżewski 2018-12-13 11:04:50
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2019 r.) - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2018-12-13 11:04:28
Rok 2019 Mirosław Jażdżewski 2018-12-13 11:04:14
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2019 r.) - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2018-12-13 11:02:25
AB-IC-B.6743.1.10.2018 Zgłoszenie budowy oświetleniowej linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom, na działkach o nr ewid. gruntu 202/7, 202/20 i 202/26 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Aneta Kerner 2018-12-13 09:54:31
AB.6740.B/28/2018 - Zmiana decyzji nr 489/2016/T z dnia 21.12.2016 r. o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku hali produkcyjnej, zaprojektowanej w Tuchomiu na działce o nr ewid. gruntu: 84/1, obręb Tuchomie. Aneta Kerner 2018-12-12 15:17:43
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2018-12-12 13:31:28
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:28:15
6. Informacje Urzędów Skarbowych o dokonanych analizach danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Kinga Cichosz 2018-12-12 13:27:11
grudzień Kinga Cichosz 2018-12-12 13:26:16
Rok 2018 Kinga Cichosz 2018-12-12 13:25:23
VI kadencja Kinga Cichosz 2018-12-12 13:24:47
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:24:12
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:23:57
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:23:04
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:22:57
Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2018-12-12 13:22:06
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2019 Kinga Cichosz 2018-12-12 13:21:02
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2018-12-12 13:19:01
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2018 Kinga Cichosz 2018-12-12 13:14:54
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2018 Kinga Cichosz 2018-12-12 13:14:43
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich Kinga Cichosz 2018-12-12 13:10:14
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Kinga Cichosz 2018-12-12 13:08:27
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2018-12-12 13:07:53
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2018-12-12 13:07:44
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Kinga Cichosz 2018-12-12 13:06:44
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2018-12-12 13:05:37
grudzień Kinga Cichosz 2018-12-12 13:03:05
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 20.12.2018 III sesji - dokument usunięty Kinga Cichosz 2018-12-12 13:01:38
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 29.11.2018 II sesji Kinga Cichosz 2018-12-12 13:00:08
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Bytowskiego w okresie od 29 listopada do 11 grudnia 2018 r. Kinga Cichosz 2018-12-12 10:41:53
Rok 2018 - VI kadencja Kinga Cichosz 2018-12-12 10:40:30