Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 3.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Dominika Breza 2019-12-06 15:20:53
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2019-12-06 14:53:51
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 4.12.2019 XII sesji Mariola Stobińska 2019-12-06 14:48:22
AB.6740.B/40/2019 pozwolenie na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gałąźnia Mała - Dębnica Kaszubska w miejscowości Gałąźnia Mała, na działkach o nr ewid. gruntu 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/32, 17/31, 18, 19/8, 19/10, 19/11, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2019-12-06 10:25:20
AB.6740.B/40/2019 pozwolenie na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gałąźnia Mała - Dębnica Kaszubska w miejscowości Gałąźnia Mała, na działkach o nr ewid. gruntu 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/32, 17/31, 18, 19/8, 19/10, 19/11, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2019-12-06 10:24:55
OZ.AB.6740.B/4/2019 decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 094/2018/MG z dnia 13.08.2018 roku udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Miłocice" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, zaprojektowanych w miejscowości Miłocice, na działce o nr ewid. gruntu 110 obręb Miłocice, gmina Miastko. Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-12-06 09:23:50
Porozumienie Nr 12/2019 zawarte w dn. 29 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Studzienice Dominika Breza 2019-12-06 08:23:45
Zapytanie ofertowe "Usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów z terenu Powiatu Bytowskiego na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym" (05.12.2019) Mirosław Jażdżewski 2019-12-05 15:21:33
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 4.12.2019 r. Dominika Breza 2019-12-05 12:05:07
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 4.12.2019 r. Dominika Breza 2019-12-05 12:04:35
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, przeznaczonej do wynajmu w trybie przetargowym (działka nr 71/3 gm. Bytów , obręb Bytów -103) Mirosław Jażdżewski 2019-12-05 11:36:48
AB-IF-P.6743.1.8.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, zaprojektowanej w miejscowości Gołczewo na działkach o nr ewid. gruntu 38/9, 38/26, 38/20, 38/21, 38/23, 38/24, 38/25 obręb Gołczewo, jednostka ewidencyjna Parchowo. Aneta Kerner 2019-12-05 10:18:13
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 Andrzej Bukowski 2019-12-04 15:24:31
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 Andrzej Bukowski 2019-12-04 15:23:21
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 Mirosław Jażdżewski 2019-12-04 14:51:33
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. Mariola Stobińska 2019-12-04 11:44:34
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 28.11.2019 r. Dominika Breza 2019-12-04 11:10:41
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 4.12.2019 r. Dominika Breza 2019-12-04 11:10:14
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 28.11.2019 r. Dominika Breza 2019-12-04 11:09:14
Wniosek Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dnia 28.11.2019 r. Dominika Breza 2019-12-03 12:38:58
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dnia 28.11.2019 r. Dominika Breza 2019-12-03 12:36:22
Wydział Organizacyjno-Prawny Mirosław Jażdżewski 2019-12-03 11:38:12
Porozumienie Nr 11/2019 zawarte w dn. 29 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Człuchowskim a Powiatem Bytowskim Dominika Breza 2019-12-03 10:58:53
AB-IA-W.6743.1.4.2019 - zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 1/6, 1/37, 1/38, obręb Rzepnica, gm. Bytów Aneta Kerner 2019-12-03 10:47:15
Justyna Kaminska 2019-12-02 14:41:16
wynik naboru Justyna Kaminska 2019-12-02 14:41:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie bytowskim w 2020 r. Mirosław Jażdżewski 2019-11-29 14:27:29
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 Mirosław Jażdżewski 2019-11-29 14:21:42
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Sylwestra Owśnickiego z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedź Dominika Breza 2019-11-29 12:59:30
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 28.11.2019 r. Dominika Breza 2019-11-29 12:42:29
Uchwała Nr 46/178/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok w tym zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2019-11-28 14:40:35
Uchwała Nr 46/177/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2020 roku Dominika Breza 2019-11-28 14:39:22
Uchwała Nr 46/176/2019 w sprawie przeznaczenia do wynajmu budynku garażowego stanowiącego własność Powiatu Bytowskiego, położonego przy ul. Sikorskiego 37 w Bytowie na okres 3 lat Dominika Breza 2019-11-28 14:38:08
Uchwała Nr 46/175/2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych przez powiat bytowski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku Dominika Breza 2019-11-28 14:36:45
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 28.11.2019 Dominika Breza 2019-11-28 14:29:44
Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2019-11-28 14:29:22
Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku Dominika Breza 2019-11-28 09:22:46
Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 25.11.2019 r. w sprawie aktualizacji Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego Dominika Breza 2019-11-28 09:20:46
Projekt uchwały (Wydz.RS ) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, do realizacji projektu partnerskiego pn. "Czas na zmiany - reintegracja społeczno-zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Mariola Stobińska 2019-11-27 13:22:00
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku Mariola Stobińska 2019-11-27 13:21:01