herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży Turystyka, sport i rekreacja dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (etap II). Andrzej Bukowski 2019-02-21 09:57:46
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (etap II) Andrzej Bukowski 2019-02-21 09:57:23
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Andrzej Bukowski 2019-02-21 09:56:54
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. 73/74 obręb Nożynko, gm. Czarna Dąbrówka) Andrzej Bukowski 2019-02-21 08:11:28
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. 73/74 obręb Nożynko, gm. Czarna Dąbrówka) Andrzej Bukowski 2019-02-21 08:10:34
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 19.02.2019 r. Kinga Cichosz 2019-02-20 12:47:06
Zapytanie Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Marka Grymbowskiego z dnia 18.02.2019 r. Mariola Stobińska 2019-02-20 12:11:38
Zapytanie Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Marka Grymbowskiego z dnia 18.02.2019 r. Mariola Stobińska 2019-02-20 12:10:51
Oferta z własnej inicjatywy Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc" w Trzebielinie pn. "XII Trzebielińskie Biegi Przełajowe" Andrzej Bukowski 2019-02-19 13:04:09
Uchwała Nr 11/54/2019 w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli (dla Pani A. Labun) Kinga Cichosz 2019-02-19 12:10:48
Uchwała Ne 11/53/2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (dla Pana P. Jędrzejewskiego) Kinga Cichosz 2019-02-19 12:09:53
Uchwała Nr 11/52/2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (dla Pana K. Kossa) Kinga Cichosz 2019-02-19 12:09:25
Uchwała Nr 11/51/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pn. "Cicha woda brzegi rwie" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2019-02-19 12:08:53
Uchwała Nr 11/51/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pn. "Cicha woda brzegi rwie" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2019-02-19 12:08:34
Uchwała Nr 11/50/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok Kinga Cichosz 2019-02-19 12:08:06
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.02.2019 Kinga Cichosz 2019-02-19 12:07:28
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Mariola Stobińska 2019-02-18 12:40:07
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Mariola Stobińska 2019-02-18 12:39:29
Chwarzyński Daniel - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:52:56
Gospodarek Marian - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:52:41
Ramion Roman - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:52:27
Waszkiewicz Leszek - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:52:15
Zaborowski Roman - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:52:02
Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska Bartosz Cała 2019-02-18 11:51:44
VI kadencja (2018-2023) Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:57
VI kadencja (2018-2023) - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:44
Zaborowski Roman - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:31
Gospodarek Marian - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:30
Ramion Roman - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:29
Chwarzyński Daniel - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:50:28
Chwarzyński Daniel - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:49:49
Gospodarek Marian - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:49:35
Ramion Roman - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:49:17
Waszkiewicz Leszek - członek zarządu Bartosz Cała 2019-02-18 11:49:01
Zaborowski Roman - członek zarządu - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:48:31
VI kadencja (2018-2023) - dokument usunięty Bartosz Cała 2019-02-18 11:47:08
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 19.02.2019 r. Kinga Cichosz 2019-02-15 14:26:00
A.6470.A/3/2019-wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanego w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu 1/27 obręb Rzepnica, gm. Bytów Aneta Kerner 2019-02-15 14:19:28
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (etap II) Andrzej Bukowski 2019-02-15 12:26:47
Wniosek Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Jerzego Szpakowskiego Nr 2 z dnia 15.02.2019 r. Mariola Stobińska 2019-02-15 11:42:45