Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-12-01 15:46:31
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-12-01 15:46:18
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-12-01 15:46:00
OZ-AB-ID-MI.6743.1.27.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 61/5 i 62 obręb 83/2 w Miastku Kinga Milda 2020-12-01 10:58:22
AB-IA-T.6743.1.5.2020 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. gruntu 117/47 obręb Masłowice Tuchomskie, jednostka ewidencyjna Tuchomie Kamil Wirkus 2020-12-01 08:43:33
Uchwała Nr 104/360/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2020-11-30 15:07:57
Uchwała Nr 104/359/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2021 roku Dominika Breza 2020-11-30 15:06:45
Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Powiatu Bytowskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Mirosław Jażdżewski 2020-11-30 15:04:33
Uchwała Nr 104/358/2020 w sprawie przekazania do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie projektu pn. ?Senio-RITA Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dominika Breza 2020-11-30 14:56:09
Uchwała Nr 104/357/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021 Dominika Breza 2020-11-30 14:54:57
Uchwała Nr 104/356/2020 w sprawie zatwierdzenia pilotażowego projektu wspierania uczniów uzdolnionych pn. ?Zdolni z Powiatu? realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Bytowskim oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Dominika Breza 2020-11-30 14:53:17
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.11.2020 Dominika Breza 2020-11-30 14:51:41
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 30.11.2020 r. Dominika Breza 2020-11-30 14:35:30
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 30.11.2020 r. Dominika Breza 2020-11-30 14:34:38
OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa i przebudowa ul. Kwiatowej w Bytowie". Aneta Kerner 2020-11-30 14:32:57
OBWIESZCZENIE Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa i przebudowa ul. Kwiatowej w Bytowie". Aneta Kerner 2020-11-30 14:31:56
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji nr 4/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbie, gm. Bytów? Aneta Kerner 2020-11-30 14:28:59
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-11-30 12:40:33
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego powiatu bytowskiego w 2021 r. Mirosław Jażdżewski 2020-11-30 12:10:40
OZ-AB-ID-MI.6743.1.28.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego- doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565, 566, 568, 423/2 obręb 83/2 w Miastku Kinga Milda 2020-11-27 14:42:39
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dz. nr 657/10; 657/11; 657/12 obręb Niezabyszewo, gmina Bytów Mirosław Jażdżewski 2020-11-27 14:33:51
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 30.11.2020 r. Dominika Breza 2020-11-27 14:29:24
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-11-27 14:16:14
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-11-27 14:14:05
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2020-11-27 14:13:14
AB-IC-M.6743.1.14.2020 - Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV do zasilania działki o nr 75/4 w obrębie 99 Bytów, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Jeziornej na działkach o nr ewid. gruntu: 401, 404, 377/4, 68/5, 68/6, 67/3, 67/5, 471, 1/18, 481, 75/4, obręb 99 Bytów, gm. Bytów Aneta Kerner 2020-11-27 13:00:08
AB-IC-M.6743.1.14.2020 - Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV do zasilania działki o nr 75/4 w obrębie 99 Bytów, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Jeziornej na działkach o nr ewid. gruntu: 401, 404, 377/4, 68/5, 68/6, 67/3, 67/5, 471, 1/18, 481, 75/4, obręb 99 Bytów, gm. Bytów Aneta Kerner 2020-11-27 12:59:25
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dn. 25.11.2020 r. Mariola Stobińska 2020-11-27 10:54:04
Interpelacja Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dn. 19.11.2020 r. Mariola Stobińska 2020-11-27 10:52:54
Wniosek Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dn. 16.11.2020 r. Mariola Stobińska 2020-11-27 10:51:53
Wniosek Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dn. 16.11.2020 r. Mariola Stobińska 2020-11-27 10:51:12
Wniosek Radnego Rady Powiatu Bytowskiego - Aleksandra Szopy z dn. 16.11.2020 r. Mariola Stobińska 2020-11-27 10:50:29
Oz-AB-ID-MI.6743.1.20.2020 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej 2xDN80 (160) na działce ne 291/9 obręb 83/2 w Miastku Katarzyna Tandecka - Melchert 2020-11-25 09:30:12
Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie ustanowienia ?Programu modernizacji technicznej ochotniczych straży pożarnych w latach 2021 ? 2025? Dominika Breza 2020-11-24 08:53:20
Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Studzienice Dominika Breza 2020-11-24 08:52:12
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2021 Dominika Breza 2020-11-24 08:49:53
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. Dominika Breza 2020-11-24 08:46:33
grudzień Dominika Breza 2020-11-24 07:57:42
grudzień - dokument usunięty Dominika Breza 2020-11-24 07:57:30
grudzień - dokument usunięty Dominika Breza 2020-11-24 07:57:25