Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2021-03-05 16:53:53
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 04.03.2021 r. Kinga Cichosz 2021-03-05 13:44:06
Stanowisko Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie konieczności likwidacji wykluczenia komunikacyjnego Powiatu Bytowskiego poprzez rewitalizację linii kolejowej nr 212 Mariola Stobińska 2021-03-05 10:14:47
Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2021 r. Mariola Stobińska 2021-03-05 10:13:12
Uchwała Nr XXIII/183/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2021-03-05 10:03:47
Uchwała Nr XXIII/183/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2021-03-05 10:03:07
Uchwała Nr XXIII/181/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-03-05 10:02:25
Uchwała Nr XXIII/182/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2021 Mariola Stobińska 2021-03-05 10:02:01
Uchwała Nr XXIII/181/2021 w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Mariola Stobińska 2021-03-05 10:00:42
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 4.03.2021 XXIII sesji Mariola Stobińska 2021-03-05 09:52:10
Uchwała Nr 118/406/2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Kinga Cichosz 2021-03-05 09:36:15
Uchwała nr 118/405/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2021-03-05 09:35:10
Uchwała Nr 118/404/2021 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Bytowskiego z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i przewłaszczenia pojazdu marki FIAT 126P nr rej. GBY S276 VIN 9769855 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:34:07
Uchwała nr 118/403/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom Kinga Cichosz 2021-03-05 09:33:17
Uchwała Nr 118/402/2021 w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego na 2022 r. Kinga Cichosz 2021-03-05 09:32:20
Uchwała Nr 118/401/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:31:36
Uchwała Nr 118/400/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-05 09:30:43
Uchwała Nr 118/399/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku Kinga Cichosz 2021-03-05 09:28:08
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 04.03.2021 Kinga Cichosz 2021-03-05 09:26:25
Dostawa sprzętu komputerowego na porzeby Starostwa Powiatowego w Bytowie Aleksandra Bukowska 2021-03-04 16:37:31
Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:53:27
Zarzadzenie Nr 12/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:52:27
Zarzadzenie Nr 12/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 24.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:52:10
Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 22.02.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2021-03-03 10:51:10
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 w sprawie zasad rozliczania kosztów utrzymania i obsługi budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 w Bytowie - siedziba Starostwa Powiatowego oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:50:11
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 w sprawie zasad rozliczania kosztów utrzymania i obsługi budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 w Bytowie - siedziba Starostwa Powiatowego oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:49:36
Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 11.02.2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Kinga Cichosz 2021-03-03 10:47:49
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTREZBAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE NA LATA 2020-2021 Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:47:13
Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 10.02.2021 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2021-03-03 10:46:44
Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 09.02.2021 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) Starosty Bytowskiego Kinga Cichosz 2021-03-03 10:45:43
Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 04.02.2021r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Kinga Cichosz 2021-03-03 10:44:25
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Bytowskiego z dn.04.02.2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2021 roku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:43:00
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Bytowskiego z dn.04.02.2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2021 roku Kinga Cichosz 2021-03-03 10:42:41
Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 01.02.2021 r. w sprawie aktualizacji Miejskich/Gminnych Planów Zarzadzania Kryzysowego Kinga Cichosz 2021-03-03 10:41:36
Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2021-03-03 10:40:15
Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Bytowskiego z dn. 25.01.2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Kinga Cichosz 2021-03-03 10:38:59
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 (zakładka menu) Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:38:18
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:37:44
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021 - dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2021-03-03 10:36:51
Rok 2021 Kinga Cichosz 2021-03-03 10:36:30