Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB-IC-M.6743.1.4.2020 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Reymonta na działkach o nr ewid. gruntu: 146/3, 28/5, 439, 435, 430, 429, 433, 434, obręb 99 Bytów, gm. Bytów Aneta Kerner 2020-04-08 12:45:16
AB-IC-M.6743.1.3.2020 - zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Reymonta na działkach o nr ewid. gruntu: 439, 447, 422, 430, 446/2, 446/3, obręb 99 Bytów, gm. Bytów Aneta Kerner 2020-04-08 12:44:12
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 8.04.2020 r. Mariola Stobińska 2020-04-07 14:45:31
AB-IF-S.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrzno - kablowej 0,4kV z rozbiórką sieci elektroenergetycznej zaprojektowane w miejscowości Ugoszcz na działkach o nr ewid gruntu 156/2, 192, 206, 207, 210, 213/2, 213/3, 214/1, 219, 221, 222, 228/1, 229, 231, 458, 459, 460, 461/1, 461/3, 463/1, 464/5, 483, 502, 506, 507/1, 507/2, 508/2, 509/1, 509/2, 511, 512, 513/4, 514, 516, 517, 518/2, 519/1, 519/2, 521, 526/2, 528, 530, 533, 556, 557, 558, 560, 561, 562 obręb Ugoszcz jednostka ewidencyjna Studzienice. Aneta Kerner 2020-04-07 13:36:37
Mirosław Jażdżewski 2020-04-06 12:13:40
AB-IF-S.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrzno - kablowej 0,4kV z rozbiórką sieci elektroenergetycznej zaprojektowane w miejscowości Ugoszcz na działkach o nr ewid gruntu 156/2, 192, 206, 207, 210, 213/2, 213/3, 214/1, 219, 221, 222, 228/1, 229, 231, 458, 459, 460, 461/1, 461/3, 463/1, 464/5, 483, 502, 506, 507/1, 507/2, 508/2, 509/1, 509/2, 511, 512, 513/4, 514, 516, 517, 518/2, 519/1, 519/2, 521, 526/2, 528, 530, 533, 556, 557, 558, 560, 561, 562 obręb Ugoszcz jednostka ewidencyjna Studzienice. Aneta Kerner 2020-04-06 10:14:25
AB-IC-B.6743.1.2.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Struszewo na działkach o nr ewid. gruntu 288/1, 288/5 obręb Struszewo, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Kamil Wirkus 2020-04-06 08:40:33
AB-IC-B.6743.1.1.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 184/11, 190/2, 200/1, 200/2, 200/13 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Kamil Wirkus 2020-04-06 08:40:10
AB-IC-B.6743.1.1.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 184/11, 190/2, 200/1, 200/2, 200/13 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Kamil Wirkus 2020-04-06 08:38:48
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 2.04.2020 r. Dominika Breza 2020-04-03 12:27:36
Dostawa przenośnych komputerów dla uczniów wybranych szkół w powiecie bytowskim w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC - "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Mirosław Jażdżewski 2020-04-03 11:00:50
Dostawa przenośnych komputerów dla uczniów wybranych szkół w powiecie bytowskim w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC - "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Mirosław Jażdżewski 2020-04-03 11:00:46
Dostawa przenośnych komputerów dla uczniów wybranych szkół w powiecie bytowskim w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC - "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Mirosław Jażdżewski 2020-04-03 10:59:33
AB-IB-C.6743.1.3.2020 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kVKleszczyniec, działki o nr ewid. gruntu 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 245/11, 245/12, 245/14, 245/15, 245/17, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24 obręb Kleszcyniec, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2020-04-03 08:46:16
AB-IB-C.6743.1.3.2020 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kVKleszczyniec, działki o nr ewid. gruntu 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 245/11, 245/12, 245/14, 245/15, 245/17, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24 obręb Kleszcyniec, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2020-04-03 08:43:41
Wykaz części nieruchomości polożonej w obrębie ewidencyjnym Bytów-102, gmina Bytów, stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym (dz.288, obręb Bytów-102, gmina Bytów Mirosław Jażdżewski 2020-04-02 12:22:01
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łupawa (dz nr 55/4 gm. Studzienice, obręb Łąkie) Mirosław Jażdżewski 2020-04-02 12:19:24
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 2.04.2020 r. Dominika Breza 2020-04-02 08:30:23
AB.6740.A/9/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich (chlewni) w ramach realizacji siedliska rolniczego, zaprojektowanego w miejscowości Mikorowo na działce o nr ewid. gruntu 500/3, obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2020-03-31 14:37:58
AB.6740.A/8/2020 - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach realizacji siedliska rolniczego, zaprojektowanego w miejscowości Mikorowo na działce o nr ewid. gruntu 500/3, obręb Mikorowo, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2020-03-31 14:36:47
Uchwała Nr 62/237/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2019 rok i informacji o stanie mienia, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Powiatu Bytowskiego Dominika Breza 2020-03-31 13:51:07
Uchwała Nr 62/237/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2019 rok i informacji o stanie mienia, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Powiatu Bytowskiego Dominika Breza 2020-03-31 13:50:46
Uchwała Nr 62/236/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2020-03-31 13:49:47
Uchwała Nr 62/235/2020 w sprawie upoważnienia Starosty Bytowskiego do uczestnictwa w imieniu Powiatu Bytowskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna i wykonania prawa głosu Dominika Breza 2020-03-31 13:48:38
Uchwała Nr 62/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 151/17 oraz nr 151/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Bytów ? 101 stanowiących własność Powiatu Bytowskiego na rzecz PETRUS Spółka z o.o. Dominika Breza 2020-03-31 13:45:20
Uchwała Nr 62/233/2020 w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości ? lokalu niemieszkalnego na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym Dominika Breza 2020-03-31 13:43:37
Uchwała Nr 62/232/2020 w sprawie przeznaczenia do zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łupawa na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego Dominika Breza 2020-03-31 13:42:22
Uchwała Nr 62/231/2020 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Dominika Breza 2020-03-31 13:40:55
Uchwała Nr 62/230/2020 w sprawie przyjęcia lokalnej diagnozy oraz strategii niezbędnej do realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dominika Breza 2020-03-31 13:39:03
Uchwała Nr 62/229/2020 w sprawie unieważnienia konkursu ?NASZ PATRIOTYZM?. Dominika Breza 2020-03-31 13:36:29
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.03.2020 Dominika Breza 2020-03-31 13:34:11
- dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2020-03-31 12:55:08
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (II kwartał 2020 r.) Mirosław Jażdżewski 2020-03-31 12:55:03
AB-IF-P.6743.1.4.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Parchowo na działkach o nr ewid gruntu 269/6, 269/5, 269/13, 269/17, 269/9, 270/2, 250/27, 250/30, 265/2 obręb Parchowo jednostka ewidencyjna Parchowo. Aneta Kerner 2020-03-31 11:48:18
AB-IF-P.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, zaprojektowanej w miejscowości Parchowo, na działkach o nr ewid. gruntu 269/6, 269/7, 268/6, 268/15, 268/23 i 265/2 obręb Parchowo ednostka ewidencyjna Parchowo. Aneta Kerner 2020-03-31 11:47:48
II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku Mirosław Jażdżewski 2020-03-31 11:14:38
II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku Mirosław Jażdżewski 2020-03-31 11:11:52
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 30.03.2020 r. Dominika Breza 2020-03-30 14:48:35
OZ-AB-ID-MG.6743.1.7.2020 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce o nr ewid. gruntu 68/33 obręb Przęsin, jednostka ewidencyjna Miastko-Obszar Wiejski Kinga Stasiak 2020-03-30 11:42:19
OZ.AB.6740.A/7/2019 Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi dojazdowej nr 193043G do gruntów rolnych w m. Świerzno na działce nr 34 obręb Świerzno, gmina Miastko Kinga Stasiak 2020-03-30 11:08:45