Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 09 sierpnia 2019 roku - w sprawie nieorganizowania uciążliwych obchodów w bezpośredniej bliskości kościoła Św. Katarzyny w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2019-08-14 13:54:54
AB.6740.B/24/2019 - pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zaprojektowanego w miejscowości Mądrzechowo, na działce o nr ewid. gruntu 64/17 obręb Mądrzechowo, gmina Bytów Aneta Kerner 2019-08-14 13:52:21
Petycja Mirosław Jażdżewski 2019-08-14 13:50:12
Petycja z dnia 09 sierpnia 2019 roku - w sprawie nieorganizowania uciążliwych obchodów w bezpośredniej bliskości kościoła Św. Katarzyny w Bytowie Mirosław Jażdżewski 2019-08-14 13:49:17
OZ-AB-ID-TR.6743.1.11.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Zielin, gm. Trzebielino na działkach nr 45, 125 obręb Zielin Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-08-13 12:15:27
OZ-AB-ID-TR.6743.1.12.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebielino gm. Trzebielino na działkach nr 107/2, 108, 109 obręb Trzebielino Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-08-13 12:14:49
OZ-AB-ID-TR.6743.1.13.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Dolno gm. Trzebielino na działakch nr 511, 513, 526, 528/4, 532/9 obręb Trzebielino Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-08-13 12:13:56
OZ-AB-ID-TR.6743.1.14.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Zielin gm. Trzebielino na działkach nr 77/3, 77/4, 283 obręb Zielin Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-08-13 12:12:28
OZ-AB-ID-TR.6743.1.15.2019 Budowa oświetlenia drogowego w m. Poborowo gm. Trzebielino na działkach nr 30/1, 79/3, 108/1 obręb Poborowo Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-08-13 12:11:44
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie Kinga Cichosz 2019-08-06 10:29:58
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie Kinga Cichosz 2019-08-06 10:29:10
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie Kinga Cichosz 2019-08-06 10:28:02
Mirosław Jażdżewski 2019-08-06 09:26:23
Mirosław Jażdżewski 2019-08-06 09:25:25
Mirosław Jażdżewski 2019-08-06 09:24:27
Mirosław Jażdżewski 2019-08-05 13:05:36
Petycja Mirosław Jażdżewski 2019-08-05 13:05:22
Petycja z dnia 31 lipca 2019 roku - CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Mirosław Jażdżewski 2019-08-05 13:04:35
Petycja z dnia 31 lipca 2019 roku - CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Mirosław Jażdżewski 2019-08-05 13:04:11
AB-IE-L.6743.1.5.2019 zgłoszenie rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. Borowy Młyn, na działkach o nr ewid. gruntu 756/6, 766/4 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. Irena Hrycyna 2019-08-05 10:18:21
Petycje 2019 Mirosław Jażdżewski 2019-08-05 09:48:25
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2019-08-01 14:12:52
AB-IE-L.6743.1.6.2019 Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego (instalacji w ramach przebudowy drogi), dz. o nr ewid. gruntu 212, obręb Ostrowite, jednostka ewidencyjna Lipnica. Irena Hrycyna 2019-08-01 13:52:54
Wydział Finansowo-Budżetowy Andrzej Bukowski 2019-08-01 07:37:03
Treść dokumentu Andrzej Bukowski 2019-08-01 07:36:07
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów. Mirosław Jażdżewski 2019-07-31 15:05:09
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty z dnia 29.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Kinga Cichosz 2019-07-31 13:21:01
Wykaz dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku Mirosław Jażdżewski 2019-07-31 08:56:21
Wykaz dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku Mirosław Jażdżewski 2019-07-31 08:53:58
Na rok 2017 Mirosław Jażdżewski 2019-07-31 08:52:31
Na rok 2016 Mirosław Jażdżewski 2019-07-31 08:52:28
AB.6740.A/29/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018/T z dnia 09.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej TUCHOMIE I o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Tuchomko na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. Aneta Kerner 2019-07-30 11:49:54
AB.6740.A/29/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018/T z dnia 09.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej TUCHOMIE I o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Tuchomko na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. Aneta Kerner 2019-07-30 11:47:23
AB.6740.A/29/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018/T z dnia 09.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej TUCHOMIE I o mocy zainstalowanej do 1 MW zaprojektowanej w miejscowości Tuchomko na działce o nr ewid. gruntu 235/1 obręb Tuchomko, jednostka ewidencyjna Tuchomie. Aneta Kerner 2019-07-30 11:42:16
Prowadzenie kursów w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mirosław Jażdżewski 2019-07-30 11:20:19
Uchwała Nr 33/115/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2019-07-30 09:47:49
Uchwała Nr 33/114/2019 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie realizacji zadań z umowy nr WRR/000300/11/D z dnia 15 lipca 2019 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III? w obszarze G Kinga Cichosz 2019-07-30 09:47:29
Uchwała Nr 34/117/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego położonej w Bytowie przy ul. Sikorskiego 37 (Gimnazjum nr 2) Kinga Cichosz 2019-07-30 09:46:01
Uchwała Nr 34/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego położonej w Bytowie przy ul. Sikorskiego 37 (I Liceum Ogólnokształcącym) Kinga Cichosz 2019-07-30 09:44:21
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 26.07.2019 Kinga Cichosz 2019-07-30 09:41:18