Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB.6740.A/12/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zespołu elektrowni solarnych o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/4 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2019-04-19 15:12:25
AB.6740.A/12/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zespołu elektrowni solarnych o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/4 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2019-04-19 15:11:01
AB.6740.A/12/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na budowę zespołu elektrowni solarnych o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Borzyszkowy, na działce o nr ewid. gruntu 3/4 obręb Borzyszkowy, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2019-04-19 15:10:15
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2019-04-19 11:10:54
Protokół Nr V/2019 z V sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 28 marca 2019 Mariola Stobińska 2019-04-19 10:46:46
Ogłoszenie o zwołaniu VI sesji Rady Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-18 13:46:01
Starosta Bytowski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa działka nr 99/5, obręb ewidencyjny Dąbrówka, gmina Borzytuchom Mirosław Jażdżewski 2019-04-18 11:12:31
Starosta Bytowski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa działka nr 99/5, obręb ewidencyjny Dąbrówka, gmina Borzytuchom Mirosław Jażdżewski 2019-04-18 11:11:33
Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - druk Mirosław Jażdżewski 2019-04-18 11:07:25
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - druk Mirosław Jażdżewski 2019-04-18 11:07:10
wynik naboru Justyna Kaminska 2019-04-17 15:22:01
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Bytowskiego w okresie od 28 marca do 16 kwietnia2019 r. Kinga Cichosz 2019-04-17 13:14:40
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 16.04.2019 r. Kinga Cichosz 2019-04-17 13:14:07
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 r. Kinga Cichosz 2019-04-17 12:10:10
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie za rok 2018 Kinga Cichosz 2019-04-17 12:09:25
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla powiatu bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 12:08:50
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla powiatu bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 12:08:42
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie z działalności Centrum za 2018 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Kinga Cichosz 2019-04-17 12:08:22
kwiecień Kinga Cichosz 2019-04-17 12:07:42
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie emisji obligacji Kinga Cichosz 2019-04-17 12:06:39
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 12:05:09
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 12:05:00
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2019 Kinga Cichosz 2019-04-17 12:02:57
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy Kinga Cichosz 2019-04-17 12:02:15
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie Kinga Cichosz 2019-04-17 12:01:26
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie Kinga Cichosz 2019-04-17 12:01:17
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Kinga Cichosz 2019-04-17 12:00:45
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Kinga Cichosz 2019-04-17 12:00:36
Projekt uchwałay (Wydzi. E) w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu Kinga Cichosz 2019-04-17 11:59:55
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych Kinga Cichosz 2019-04-17 11:59:11
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży powiatu bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 11:57:48
Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego Kinga Cichosz 2019-04-17 11:57:00
Projekt uchwały (Wydz. OŚ) w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bytowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bytowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na rok 2025" Kinga Cichosz 2019-04-17 11:56:07
Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Sądem Okręgowym w Słupsku na realizację zadań własnych Kinga Cichosz 2019-04-17 11:56:01
Projekt uchwały (Wydz. OŚ) w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bytowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bytowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na rok 2025" Kinga Cichosz 2019-04-17 11:55:50
Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Sądem Okręgowym w Słupsku na realizację zadań własnych Kinga Cichosz 2019-04-17 11:52:34
kwiecień Kinga Cichosz 2019-04-17 11:49:50
Mirosław Jażdżewski 2019-04-16 15:45:10
Mirosław Jażdżewski 2019-04-16 15:44:41
Mirosław Jażdżewski 2019-04-16 15:41:22