herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:57:25
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:56:05
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:53:50
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:52:42
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:52:32
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:52:21
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020" Mirosław Jażdżewski 2017-10-23 14:51:20
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 23.10.2017 r. Martyna Guzińska 2017-10-23 07:58:57
Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:37:16
Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:36:35
Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:36:04
Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:35:51
Sprawozdanie RB-NDS - III kwartał Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:30:21
Sprawozdanie Rb-N Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:27:55
Sprawozdanie Rb-28S Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:27:23
Sprawozdanie Rb-27S Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:26:56
Sprawozdanie Rb-Z Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:26:33
III kwartał Mirosław Jażdżewski 2017-10-20 08:25:32
AB-IB-C.6743.1.13.2017 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno, dz. nr 85/1 obręb Nożyno, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Aneta Kerner 2017-10-19 15:08:37
OZ-AB-ID-MG.6743.1.16.2017 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w msc. Wegorzynko, gmina Miastko Elżbieta Kozieł 2017-10-19 14:03:26
Ogłoszenie o zwołaniu XXIX sesji Rady Powiatu Bytowskiego Martyna Guzińska 2017-10-19 13:33:10
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typ ?Dom w zdrojówkach 3? w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zaprojektowanego w Udorpiu na działce o nr ewid. gruntu 290/2 obr. Udorpie, gm. Bytów Aneta Kerner 2017-10-19 11:34:25
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w projekcie "Kompetentni na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 14:39:03
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie bytowskim w roku szkolnym 2016/2017 Mariola Stobińska 2017-10-18 14:33:13
październik Mariola Stobińska 2017-10-18 14:31:33
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2017. Mariola Stobińska 2017-10-18 14:31:06
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2017-10-18 14:28:09
Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bytowskiego - Gmina Borzytuchom Mariola Stobińska 2017-10-18 14:26:17
Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Bytowskiego - Gmina Borzytuchom Mariola Stobińska 2017-10-18 14:25:55
Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII sesji Rady Powiatu Bytowskiego z dn. 14.09.2017 r. Mariola Stobińska 2017-10-18 09:15:39
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:14:22
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:14:17
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:14:08
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:13:59
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:13:48
Przeprowadzenie kursów i warsztatów zawodowych z branży motoryzacyjnej dla nauczycieli - uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mirosław Jażdżewski 2017-10-18 09:13:15
Prowadzenie kursów i warsztatów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2017-10-17 13:47:22
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bytowskiego w roku 2018. Mirosław Jażdżewski 2017-10-17 13:01:05
- dokument usunięty Mirosław Jażdżewski 2017-10-17 13:00:15
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bytowskiego w roku 2018. Mirosław Jażdżewski 2017-10-17 13:00:11