herb BIP - Starostwo Powiatowe w Bytowie

www.powiatbytowski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gajewska Katarzyna Bartosz Cała 2018-06-22 15:04:06
Hnat Bogdan Bartosz Cała 2018-06-22 15:03:47
Kerlin Kazimierz Bartosz Cała 2018-06-22 15:03:30
Kożyczkowski Stanisław Bartosz Cała 2018-06-22 15:03:08
Kwaśniewski Wojciech Bartosz Cała 2018-06-22 15:02:45
Lisiński Roman Bartosz Cała 2018-06-22 15:02:25
Lubieńska Lucyna Bartosz Cała 2018-06-22 15:02:03
Machalewska Renata Bartosz Cała 2018-06-22 15:01:45
Matuszkiewicz Beata Bartosz Cała 2018-06-22 15:01:26
Mazur Edward Bartosz Cała 2018-06-22 15:01:08
Miazga Marian Bartosz Cała 2018-06-22 15:00:49
Treder Mariusz Bartosz Cała 2018-06-22 15:00:31
Wicher Piotr Bartosz Cała 2018-06-22 15:00:15
Wiczkowski Janusz Bartosz Cała 2018-06-22 14:59:52
Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok Bartosz Cała 2018-06-22 14:59:13
Plan posiedzeń komisji stałych rady Powiatu Bytowskiego na czerwiec 2018 r. II Mariola Stobińska 2018-06-22 14:36:42
Uchwała Nr XXXV/281/2018 w sprawie emisji obligacji Mariola Stobińska 2018-06-22 14:19:44
Uchwała Nr XXXV/281/2018 w sprawie emisji obligacji Mariola Stobińska 2018-06-22 14:19:25
Uchwała Nr XXXV/280/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2018-06-22 14:16:45
Uchwała Nr XXXV/279/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2018 Mariola Stobińska 2018-06-22 14:15:27
Uchwała Nr XXXV/278/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Bytowskiego Mariola Stobińska 2018-06-22 14:13:20
Uchwała Nr XXXV/277/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bytowskiego Mariola Stobińska 2018-06-22 14:12:15
Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 21.06.2018 XXXV sesji Mariola Stobińska 2018-06-22 14:09:29
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję administracyjną ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr 21/6 położoną w obrębie Zielin, gm. Trzebielino Mirosław Jażdżewski 2018-06-22 10:10:22
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję administracyjną ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr 12/5 położoną w obrębie Zielin, gm. Trzebielino Mirosław Jażdżewski 2018-06-22 10:09:37
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję administracyjną ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr 12/3 położoną w obrębie Zielin, gm. Trzebielino Mirosław Jażdżewski 2018-06-22 10:08:18
Starosta Bytowski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję administracyjną zobowiązującą właściecieli do udostępnienia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko (dz. nr 145; 146) Mirosław Jażdżewski 2018-06-22 10:05:07
Budowa bazy sportowej na terenie Powiatu Bytowskiego w ZSOiT w Miastku - pełnowymiarowa sala gimnastyczna - podniesienie jakości kształcenia Mirosław Jażdżewski 2018-06-21 14:26:14
Budowa bazy sportowej na terenie Powiatu Bytowskiego w ZSOiT w Miastku - pełnowymiarowa sala gimnastyczna - podniesienie jakości kształcenia Mirosław Jażdżewski 2018-06-21 14:21:22
AB.6740.B/15/2018 Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego obrobki drewna w miejscowości Sątoczno, na działce o nr ewid. gruntu 270/2 obręb Zapceń, jednostka ewidencyjna Lipnica Aneta Kerner 2018-06-21 13:22:26
Petycje 2017 Mirosław Jażdżewski 2018-06-21 12:35:54
Petycje 2017 Mirosław Jażdżewski 2018-06-21 12:34:42
Starosta Bytowski ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (jezioro) z zasobu Skarbu Państwa położonej na terenie Powiatu Bytowskiego (dz. nr 4 obr. Mikorowo Leśnictwo, gm. Czarna Dąbrówka) Mirosław Jażdżewski 2018-06-21 11:31:44
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 21.06.2018 r. Kinga Cichosz 2018-06-21 10:01:42
Uchwała Nr 182/569/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Kinga Cichosz 2018-06-21 09:30:54
Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 21.06.2018 Kinga Cichosz 2018-06-21 09:29:55
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 21.06.2018 r. Kinga Cichosz 2018-06-20 15:25:46
Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 15.02.2018 r.) Justyna Kaminska 2018-06-20 14:24:59
AB-IB-C.6743.1.1.2018 - Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4 kV, dzialki nr: 88, 94, 95/3, 96/1, 100/7, 135/10, 137/7, 140, 141 i 142 obręb Otnoga, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Irena Hrycyna 2018-06-20 09:57:34
Waszkiewicz Leszek - członek zarządu Bartosz Cała 2018-06-19 15:06:52