Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-09-28 10:59:31
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-09-28 10:59:22
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-09-28 10:59:07
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-09-28 10:58:59
Prowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Jażdżewski 2020-09-28 10:58:03
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 24.09.2020 r. Dominika Breza 2020-09-28 08:38:47
Wydział Organizacyjno-Prawny Mirosław Jażdżewski 2020-09-25 15:12:00
OZ-AB-ID-MG.6743.1.13.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 15 obręb Tursko, gmina Miastko Kinga Milda 2020-09-25 15:09:48
OZ-AB-ID-MG.6743.1.12.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia zewnętrznego na działce nr 11/1 obręb Kamnica, gmina Miastko Kinga Milda 2020-09-25 15:09:19
AB-IE-L.6743.1.6.2020 Przebudowa i budowa sieci 0,4 kV w miejscowości Piaszczyna, działki o nr ewid. gruntu 152, 155, 153, 154, 156 obręb Piaszczyna, jednostka ewidencyjna Miastko oraz Brzozowo, działki o nr ewid. gruntu 175, 174, 172, 176, 169, 168, 160/18, 160/15, 177, 160/13, 160/16 obręb Brzozowo jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2020-09-25 14:19:05
AB.6740.B/19/2020 - Decyzja o pozwoleniu na roboty budowlane związane z przebudową istniejącego rowu wraz z wylotem do rzeki Boruja, zaprojektowane w ramach zadania pn. ?Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie? na działkach o nr ewid. gruntu: 78 i 83, obręb 104 Bytów. Aneta Kerner 2020-09-25 14:09:13
Uchwała Nr XIX/148/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-25 12:52:23
Uchwała Nr XIX/147/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020. Mariola Stobińska 2020-09-25 12:50:56
Uchwała Nr XIX/146/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego Mariola Stobińska 2020-09-25 12:49:24
Uchwała Nr XIX/145/2020 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Mariola Stobińska 2020-09-25 12:47:47
Uchwała Nr XIX/145/2020 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Mariola Stobińska 2020-09-25 12:47:19
Uchwała Nr XIX/144/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-25 12:45:41
Uchwała Nr XIX/143/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2020-09-25 12:44:21
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 24.09.2020 XIX sesji Mariola Stobińska 2020-09-25 12:42:10
Uchwała Nr 90/314/2020 w sprawie upoważnienia Wicestarosty Bytowskiego do uczestnictwa w imieniu Powiatu Bytowskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna i wykonywania prawa głosu Dominika Breza 2020-09-25 09:33:49
Uchwała Nr 90/313/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:32:53
Uchwała Nr 90/312/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:32:00
Uchwała Nr 90/311/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:31:08
Uchwała Nr 90/310/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:28:55
Uchwała Nr 90/309/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:27:51
Uchwała Nr 90/308/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:26:32
Uchwała Nr 90/307/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:25:20
Uchwała Nr 90/306/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:24:27
Uchwała Nr 90/305/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:22:34
Uchwała Nr 90/304/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:21:36
Uchwała Nr 90/303/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie na rok szkolny 2020/2021 Dominika Breza 2020-09-25 09:20:45
Uchwała Nr 90/302/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Szczecineckiego Dominika Breza 2020-09-25 09:19:52
Uchwała Nr 90/301/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miastko Dominika Breza 2020-09-25 09:18:46
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 24.09.2020 Dominika Breza 2020-09-25 09:17:12
Konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia Mirosław Jażdżewski 2020-09-25 09:12:22
Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Bytowskiego w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Dominika Breza 2020-09-24 13:43:20
Starosta Bytowski wzywa do odbioru rzeczy znalezionych (23.09.2020) Mirosław Jażdżewski 2020-09-23 15:22:34
AB-IC-B.6743.1.13.2020 Budowa linii kablowej 0,4kV zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom na działkach o nr ewid. gruntu 229/24, 229/25, 236/22, 236/10, 236/5, 236/19 i 236/30 obreb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Aneta Kerner 2020-09-23 14:01:48
AB-IE-K.6743.1.6.2020 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 266/1, 266/6, 269/24, 266/11, 266/12 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2020-09-23 10:21:19
AB-IE-K.6743.1.6.2020 zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kołczygłowy, na działkach o nr ewid. gruntu 266/1, 266/6, 269/24, 266/11, 266/12 obręb Kołczygłowy, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2020-09-23 10:20:08