Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 44/172/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim w 2020 r. oraz określenia regulaminu pracy tej komisji 2019-11-18 11:46
dokument Uchwała Nr 44/171/2019 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie 2019-11-18 11:45
dokument Uchwała Nr 44/170/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Bytów ? 100 stanowiącej własność Skarbu Państwa ? Starosty Bytowskiego w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bytowskiego oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie na rzecz Energa Operator S.A. 2019-11-18 11:44
dokument Uchwała Nr 44/169/2019 w sprawie zawarcia z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, położonej w Bytowie przy ul. Wolności na okres 3 lat 2019-11-18 11:43
dokument Uchwała Nr 44/168/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w imieniu Powiatu Bytowskiego w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19. dla Pana Pawła Chodorowskiego Naczelnika Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2019-11-18 11:39
dokument Uchwała Nr 44/167/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Bytów 2019-11-18 11:38
dokument Uchwała Nr 44/166/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom 2019-11-18 11:37
dokument Uchwała Nr 44/165/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miastko 2019-11-18 11:36
dokument Uchwała Nr 44/164/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki w powiecie bytowskim w roku 2020 2019-11-18 11:35
dokument Uchwała Nr 44/163/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w roku 2020 2019-11-18 09:59
dokument Uchwała Nr 44/162/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok w tym zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 2019-11-18 09:58
dokument Uchwała Nr 44/161/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego 2019-11-18 09:56
dokument Uchwała Nr 44/160/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu bytowskiego na 2020r. 2019-11-18 09:54