Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2020 rok 2019-12-13 14:43
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Bytowskiego na 2020 rok 2019-12-13 14:42
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2020 rok 2019-12-13 14:40
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Bytowski 2019-12-13 14:38
dokument Projekt uchwały (wydz. FN) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miastko 2019-12-13 14:37
dokument Projekt uchwały (wydz. FN) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2019-12-13 14:36
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. 2019-12-13 14:34
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie na realizację zadań własnych 2019-12-13 14:33
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-12-13 14:31
dokument Projekt uchwały (wydz. KmD) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2019-12-13 14:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2019. 2019-12-13 14:26
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. - dokument stracił ważność 2019-12-04 11:44
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-11-27 13:21
dokument Projekt uchwały (Wydz.RS ) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, do realizacji projektu partnerskiego pn. "Czas na zmiany - reintegracja społeczno-zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-11-27 13:22
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie 2019-11-27 13:17
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zamiaru przekształceń placówek oświatowych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie poprzez zmianę siedziby 2019-11-27 13:16
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. 2019-11-21 12:14
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2020 2019-11-21 12:14