Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. 2020-02-26 13:27
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020. 2020-02-26 13:26
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bytowskiego. 2020-02-26 13:25
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości - lokalu niemieszkalnego na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-02-26 13:23
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego 2020-02-26 13:21
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-02-26 13:19
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-02-26 13:18