Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/115/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-03-10 13:01
dokument Uchwała Nr XV/127/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego 2020-03-10 12:59
dokument Uchwała Nr XV/126/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020. 2020-03-10 12:57
dokument Uchwała Nr XV/125/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bytowskiego 2020-03-10 12:55
dokument Uchwała Nr XV/124/2020 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-10 12:53
dokument Uchwała Nr XV/123/2020 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-10 12:52
dokument Uchwała Nr XV/122/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości - lokalu niemieszkalnego na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2020-03-10 12:50
dokument Uchwała Nr XV/121/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego 2020-03-10 12:49