Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku garażowego na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2022-09-21 10:36
dokument Projekt uchwały ( Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Bytowskiego 2022-09-21 10:35
dokument Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego 2022-09-21 10:21
dokument Projekt uchwały ( Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2022 2022-09-21 10:20
dokument Projekt uchwały ( Wydz. E) w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 2022-09-21 10:18
dokument Projekt uchwały ( Wydz. E) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 2022-09-14 14:56
dokument Projekt uchwały ( Wydz. RS) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Bytowskiego do Konkursu Grantowego "Cyfrowy Powiat" w ramach Priorytetu V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-09-14 14:53
dokument Projekt uchwały ( Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 2022-09-14 14:52
dokument Projekt uchwaly (Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Bytowskiego 2022-09-14 14:52
dokument Projekt uchwały (Wydz.E) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bytowski 2022-09-14 14:51