Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 86/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie na dzień 29 grudnia 2023 2023-12-21 13:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.12.2023 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2023-12-21 09:38
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 29 grudnia 2023 2023-12-21 08:21
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.12.2023 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 29/20007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku dotyczącego powołania w Starostwie Powiatowym w Bytowie komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytku 2023-12-21 08:20
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 15.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-12-15 13:30
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 12.12.2023 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Bytowskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego powiatu bytowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2023-12-15 09:57
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 12.12.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdów, który stały się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-12-13 07:45
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP 2023-12-01 09:26
dokument Zarządzenie Nr 78/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO 2023-12-01 09:24
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.11.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdów, który stały się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-11-13 09:57
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 06.11.2023 r. w sprawie aktualizacji Gminnych Planów Zarzadzania Kryzysowego 2023-11-07 10:44
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 02.11.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, ktory stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-11-03 10:24
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 02.11.2023 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu bytowskiego 2023-11-03 10:25
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 31.10.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-11-03 10:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 27.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie 2023-10-27 15:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 27.10.2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-10-27 15:05
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 25.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie na podstawie porozumienia w strawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Bytowskiego 2023-10-25 14:46
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 16.10.2023 r. w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2023-10-16 13:43
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.10.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-10-10 13:13
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-10-10 13:13
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Starostwa Powiatowego w Bytowie" 2023-10-10 13:10
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.10.2023 r. w sprawie powołania komisji Likwidacyjnej ruchomości nabytych w drodze orzeczeń sądowych oraz trybu jej działania 2023-10-10 13:09
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 6.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-10-06 10:58
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 2.10.2023 r. w sprawie przyznania stypendiow Starosty Bytowskiego dla uczniów 2023-10-06 10:53
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 28.09.2023 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski 2023-10-06 10:49
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 20.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny i Analizy Ryzyka MDR dla Starostwa Powiatowego w Bytowie i jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie 2023-09-22 10:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 19.09.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytowie 2023-09-21 08:19
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO 2023-09-01 15:10
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP 2023-09-01 15:09
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 30.08.2023 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów w ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bytowski oraz publicznych szkół artystycznych znajdujących się na terenie Powiatu 2023-08-30 11:53
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 16.08.2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2023-08-16 13:57
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.08.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-08-10 15:12
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 04.08.2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miastko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-08-04 10:05
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 28.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-07-28 15:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 07.07.2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w powiecie bytowskim 2023-07-21 11:44
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 03.07.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu powiatowym pn. 'Piękna Wieś Pomorska 2023" 2023-07-03 14:19
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 03.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miastko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-07-03 09:42
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 15/2021 Starosty Bytowskiego z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz określenia okresu przejściowego na ujednolicenie zasad polityki rachunkowości 2023-07-18 10:49
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 29.06.2023 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania oraz systemu motywacji pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie 2023-06-29 15:00
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 29.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji oraz powołania komisji kasacyjno - likwidacyjną do dokonania kasacji składników majątku ruchomego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tursku 2023-06-29 14:59
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym w Miastku Starostwa Powiatowego w Bytowie" 2023-06-21 13:16
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 21.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń w Starostwie Powiatowym przy ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 2" 2023-06-21 13:15
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 19.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bytowie 2023-06-19 08:31
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 15.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia I ustnego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na okres 3 lat 2023-06-15 13:31
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 02.06.2023 r. w sprawie powołania Rady Przedsiębiorczości Powiatu Bytowskiego 2023-06-05 10:08
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 02.06.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bytowie na kadencję w latach 2023 - 2027 2023-06-02 09:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP 2023-06-01 12:54
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 01.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO 2023-06-01 12:54
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 25.05.2023 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zarzadzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-05-26 08:38
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 25.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu zmieniającym w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Bytowie" 2023-05-26 08:37
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 25.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim 2023-05-26 08:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 23.05.2023 r. w sprawie określenia pracowników odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych tworzących "pion ochrony" w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-05-25 13:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. 2023-05-23 09:53
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 22.05.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-05-23 09:52
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 19.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-05-23 09:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 19.05.2023 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ?Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Bytowie? 2023-05-23 09:51
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 17.05.2023 r. w sprawie przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na okres 10 lat 2023-05-17 14:27
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, na okres 3 lat 2023-05-10 08:08
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 27.04.2023 r. w sprawie ustalenia uśrednionych norm zużycia paliwa dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Bytowie 2023-05-04 14:29
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 27.04.2023 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-04-27 11:23
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 14.04.2023 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2023-04-26 15:16
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 14.04.2023 r. w sprawiewprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 16/2015 z 29 kwietnia 2015 w sprawie instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie oraz Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddziale Zamiejscowym w Miastku 2023-04-26 15:16
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 06.04.2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bytów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-04-07 09:49
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 29.03.2023 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-03-29 14:22
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową 2023-03-17 10:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 13.03.2023 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-03-13 10:02
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-03-09 14:49
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO 2023-02-28 11:17
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP 2023-02-28 11:16
dokument Zarzadzenie Nr 17/2023 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, na okres 10 lat, w celu prowadzenia dzialalności rolniczej 2023-02-27 11:19
dokument Zarzadzenie Nr 16/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-02-17 09:29
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 17.02.2023 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 2023-02-17 09:27
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 14.02.2023 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągmiete wyniki sportowe 2023-02-14 10:32
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.02.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 2023-02-09 15:19
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.02.2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego w 2023 roku 2023-02-09 15:18
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 06.02.2023 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie powoływania biegłych klasyfikatorów gruntów w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bytowskiego 2023-02-06 12:16
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 30.01.2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe 2023-01-30 12:49
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 24.01.2023 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie 2023-01-24 10:16
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 24.01.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-01-24 10:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 24.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2023-01-24 08:50
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 17.01.2023 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Bytowskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 2023-01-24 08:48
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 11.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nieodpłatnego użyczenia sprzętu oświatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu Bytowskiego objętym wspólna obsługą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 2023-01-12 09:42
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 10.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2023-01-10 11:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.01.2023 r. w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-01-09 13:54
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 09.01.2023 w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie 2023-01-09 13:53
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 05.01.2023 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarzadzania kryzysowego na terenie powiatu bytowskiego w 2023 roku 2023-01-05 14:59