Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na 2012 r. oraz wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego przyjetych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 13.03.2012 r. 2012-03-21 07:31
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bytów 2012-03-14 13:39
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego do wspólnego przygotowania projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 Bytów-Lipusz" 2012-03-14 13:37
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2012-03-14 13:35
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2012. 2012-03-14 13:33
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bytów. 2012-03-13 13:30
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Bytowski 2012-03-13 13:27
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 2012-03-13 13:24
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego do wspólnego przygotowania projektu pn. "Budowa Małej obwodnicy północno-zachodniej Bytowa - połączenie dróg wojewódzkich nr 212 i 209 nowym odcinkiem od ul. Tartacznej do ul. Drzymały" 2012-03-13 13:18
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie likwidacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie 2012-03-13 13:14
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2012 roku 2012-03-13 12:23
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. 2012-03-13 12:10
dokument Projekt uchwaly (Wydz. E) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy 2012-03-13 12:07
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie 2012-03-13 11:54
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku 2012-03-13 11:50
dokument Projekt uchwały ( Wydz. E) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2012-03-13 11:49
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2012-03-07 08:05
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy 2012-03-07 08:03