Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W zakresie geodezji – realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

W zakresie gospodarki nieruchomościami – realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu oraz Skarbu Państwa:
      a. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
      b. zapewnianie wycen tych nieruchomości,
      c. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
      d. zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
      e. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
      f. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
      g. zbywanie oraz nabywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
      h. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
      i. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
      j. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
      k. w zakresie nieruchomości powiatu - przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażanie ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
2) przeprowadzanie postępowań w sprawach wywłaszczania,
3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
4) przeprowadzanie postępowania scaleniowego lub wymiennego,
5) ustalanie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego,
6) przekształcanie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego jej dotychczasowemu użytkownikowi będącemu osobą fizyczną w prawo własności nieruchomości,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zastrzeżonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i samorządzie powiatowym do jej wyłącznej właściwości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 30-12-2010 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Rzepka 30-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 30-12-2010 08:03