Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR ) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej 2015-03-24 14:09
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bytowskiego na rzecz Gminy Miastko 2015-03-23 12:10
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości 2015-03-23 12:08
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Zielin, gmina Trzebielino 2015-03-23 09:55
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2015 2015-03-23 09:48
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie włączenia II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bytowie w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 2015-03-18 15:42
dokument Projekt uchwały (Wydz.E) w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bytowie 2015-03-18 15:40
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Bytowskiego 2015-03-18 15:38
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR)w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 2015-03-23 09:48
dokument Projekt uchwały (Wydz.FN) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Bytowski 2015-03-18 15:29
dokument Projekt Uchwały (Wydz. OR) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu 2015-03-18 15:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS ) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 2015-03-18 15:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. 2015-03-18 15:24
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015- 2017 2015-03-16 11:01
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie obowiązujących wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-03-16 10:59
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie określenia kryteriów naboru na zajęcia organizowane przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2015-03-16 10:56
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bytów w postaci urządzeń do podczyszczania wód opadowych (separatorów odpadów ropopochodnych) zlokalizowanych w Bytowie przy ulicach Prostej i Komisji Edukacji Narodowej 2015-03-23 09:49