Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 – ze szczególnym uwzględnieniem art.4, ust. 7)
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261)

PROCEDURA REJESTRACJI

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej mogą założyć osoby w liczbie 7, które zapoznały się z ww. przepisami oraz odbyły Zebrania Założycielskie, na którym m.in.:

- podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
- wybrano Komitet Założycielski uprawniony do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji,
- uchwalono statut Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski składa w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie – pokój 21, (tel. 59 822 80 03) następującą dokumentację:
- wniosek o wpis do ewidencji (1 egz)
- protokół z Zebrania Założycielskiego (1 egz)
- listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (1 egz)
- listę obecności na Zebraniu Założycielskim (1 egz)
- 1 egzemplarz statutu
- podjęte uchwały.

W ciągu miesiąca od złożenia dokumentacji następuje analiza prawna złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Bytowskiego prowadzonej przez Starostę Bytowskiego, bądź o odrzuceniu wniosku.

OPŁATY:
- wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - 10 zł,
- wydanie, na wniosek Stowarzyszenia, dodatkowego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – 17 zł.

Zarejestrowane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji. Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji może on m.in.: powołać Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną, powiadamiając o tym organ rejestrujący. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu, załączając do niego protokół z Zebrania Walnego Wyborczego.

Zarząd Stowarzyszenia wpisanego do ewidencji zobowiązany jest każdorazowo do informowania Starosty Bytowskiego o zmianach w składzie Zarządu oraz zmianach w adresie Stowarzyszenia, a także do przedkładania wszelkich podjętych uchwał związanych z powyższym.

STOWARZYSZENIE MUSI:
- uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
- uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
- wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu należy poinformować o zwoływaniu Walnego Zebrania. W razie zwołania Walnego Zebrania, na którym podejmowana będzie uchwała o likwidacji Stowarzyszenia należy w tej sprawie skontaktować się z organem nadzorującym w celu zaopiniowania uchwały o przeznaczeniu majątku. Po podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd musi zgłosić ten fakt w lokalnym Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

MIEJSCE REJESTRACJI:
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
pokój nr 214, tel. (59) 822 80 03, fax. (59) 822 80 01
pon: 8.00-16.00
wt-pt: 7.00-15.00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Igor Bronka 16-12-2021 15:21