Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nadanie uprawnień szkoły publicznej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek:
Wniosek osoby prowadzącej szkołę o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
Załączniki:
1. Pozytywna opinia Kuratora Oświaty (oryginał)
2. Oświadczenie osoby prowadzącej szkołę o spełnieniu warunków (patrz "Uwagi")

Opłaty:
Opłata skarbowa: - brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: - Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba odpowiedzialna: - Danuta Prondzińska
Nr pokoju – 215
Nr telefonu – (59) 822 8003, fax. (59) 822 8001
E-mail – edukacja@powiatbytowski.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00-15.00

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Termin odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:
Wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24 , 80-853 Gdańsk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej organ jednostki samorządu terytorialnego nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez szkołę odpowiednich warunków , a mianowicie:
a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe
b) realizuje zajęcia dydaktyczne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określone w ramowych planach nauczania szkoły
c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych
d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego,
f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Jażdżewski 10-02-2011 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Jażdżewski 13-06-2012 10:46