Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych w dniu 07.12.2016r. 2016-12-15 09:19
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyjętej w dniu 07.12.2016r. 2016-12-15 09:17
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2017 oraz do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bytowskiego przyjętych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 8.11.2016r. ze zmianą w dniu 17.11.2016r. 2016-12-08 13:05
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2016-12-08 12:58
dokument Projekt uchwaly (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2016. 2016-12-08 12:56
dokument Projekt uchwaly (Wydz. OR) w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa oraz przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Działania 11.1 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 2016-12-08 12:54
dokument Projekt uchwaly (Wydz. KmD) zmianiający uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 2016-12-08 12:52
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Bytowskiego - Gmina Lipnica 2016-12-08 13:07
dokument Projekt uchwaly (Wydz. KmD) w sprawie współdziałania Powiatu Bytowskiego z Gminą Bytów w zakresie umożliwienia uczniom dowozu do szkół 2016-12-08 12:48
dokument Projekt uchwaly (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-12-08 13:07
dokument Projekt uchwaly (Wydz. FN) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bytów 2016-12-08 12:44
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Bytowskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-12-08 13:08
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu bytowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-02 09:57
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Bytowskiego na 2017 rok 2016-12-02 09:55
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Bytowskiego na 2017 rok 2016-12-02 09:53
dokument Projekt uchwały (Wydz. BRZ) w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bytowskiego na 2017 rok 2016-12-02 09:53
dokument Projekt uchwaly (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Fundacją Rademenes na realizację zadania publicznego 2016-11-23 13:03
dokument Projekt uchwały (Wydz.G) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości 2016-11-23 13:02
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2017 przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 8.11.2016r. 2016-11-17 14:25
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2016-11-17 11:08
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na rok 2017. 2016-11-17 11:05