Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na 2017 rok przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bytowskiego w dniu 07.02.2017r. 2017-02-15 15:15
dokument Projekt uchwały (BRZ) zamieniający uchwałę w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji rewizyjnej 2017-02-10 13:49
dokument Projekt uchwały (BRZ) zmieniający uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych 2017-02-10 13:46
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2017-02-08 08:35
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2017. 2017-02-08 08:33
dokument Propozycje zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-02 10:03
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bytowskiego 2017-02-02 09:59
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i trybu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad powiatowymi spółkami prawa handlowego 2017-02-02 09:57
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bytów 2017-01-27 12:47
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Bytowskim 2017-01-27 12:46
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. 2017-01-27 12:05
dokument Projekt uchwaly (Wydz. RS) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 - 2021. 2017-01-27 12:03
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. 2017-01-27 11:59
dokument Projekt uchwaly (Wydz. E) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu bytowskiego. 2017-01-27 11:57
dokument Projekt uchwaly (Wydz. E) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-01-27 11:53
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego. 2017-01-27 11:57