Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i trybu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad powiatowymi spółkami prawa handlowego. 2017-03-30 08:36
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bytowskiego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-30 08:34
dokument Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie obowiązujących wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-03-16 09:37
dokument Projekt uchwały (Wydz. E) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie w roku 2017 oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017-03-16 09:35
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bytowskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, do realizacji projektu partnerskiego pn. "ISnę na Miłą" reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-03-16 09:39
dokument Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-03-16 09:32
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego 2017-03-16 09:30
dokument Projekt uchwały (Wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie na realizację zadań własnych 2017-03-16 09:28
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bytowskiego 2017-03-16 09:27
dokument Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2017. 2017-03-16 09:25
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych 2017-03-16 09:20
dokument Projekt uchwały (Wydz. OR) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czarna Dąbrówka 2017-03-16 09:18